Forside

Lørdag
23. Oktober 2021

Ydby
Ydby Sogn
7760 Hurup Thy
Thisted Kommune
Region Nordjylland
På Festpladsen i Tvolm findes Toilet og Shelters
Hans Bakgaardsvej - og ind i skoven.
B&B Brendgaardvej 5
2748 6574 - 6080 3134
Hjemmesiden drives af
Ydby Håndværker- og Borgerforening
Redaktøren
4028 6141
Motion og Samvær
I Fritdscentret
Hver Tirsdag 9.30
Hjertestarter 1.
Opsat på Idrætshallen
Ydbyvej nr. 193
Hjertestarter 2.
Opsat i Sindrup
Helligsøvej ved Præstekravevej
Lægevagten
7015 0300
Ambulance/Brand 112
Politi 114
Hurup Taxi
9795 1273
Ydby er en stationsby i Sydthy
Med skole, fritidscenter, kirke, fest- og legepladser Togforbindelser.
*
Arriva fylder for tiden en del i spalterne!
Thisteds borgmester har været ude med en melding om, at vi lige så godt kan undvære denne forbindelse.
Gymnasierne har tænkt på, at ville etablere egen bustransport for eleverne.
Nej - Vestkanten kan ikke undvære en togforbindelse til RestDanmark.
Det er da klart nok der er få passagerer, og det bliver ikke bedre af, at man forringer rejsemuligheder og service. (ret stor i forhold til DSB)
De vestlige borgmestre må på banen.
[undskyld udtrykket] Disse regenter for kommunerne må da have politiske forbindelser - eller? - Hvordan kunne DSB møve sig ud af Struer?
Forklaringer på perronen gør det kun forargeligt eller ironisk:
1.Der manglede ikke tog, men lokomotivfører.
2.Toget ville ikke godkende lokomotivføreren. (sikkerhedsmæssigt helt korrekt) Men fejl/mangel et sted.
Selv plaget - moxfa
SMK siger tak for i sommer!
Med aktiviteter - blandt andet i Efterårsferien
Løbeklubben BAL
Holder efterårsferie uge 42
Onsdag den 27. oktober begynder gå- og løbehold i Hurup.
Vi mødes ved Hurup Hallens indgang 17.30
Mød frisk op, der er hold for alle, og bestemt også for de, som synes de mangler træning.
Bodil er holdkapajn for de gående.
Vi starter alle op på samme sted og på samme rute.
Ruten deler sig efterhånden, så der er mange distancer, fra 4,3 km. til 10 km.
Det er sjovt og hyggeligt. Vi løber kun, hvor der er gadelys og på stier og veje uden den store trafik.
Vi håber at mange gående og løbere har lyst til at deltage.
med venlig hilsen
BAL
BAL anbefaler også deltagelse i Vestjysk Halvmarathon
Lørdag 6. november
Se mere og tilmeld
https://vestjysk-halvmarathon.dk/
Togrejser fra Ydby
Selvom det har betydet noget, at DSB forlod Thisted, til en vis grad også Struer, er det dog muligt, at finde rejser uden alt for mange Togskifte.
Herunder forbindelser med togskifte i Struer:
Ydby - København H 07.21 - 12.03
Ydby - København H 09.21 - 14.03
Ydby - København H 12.13 - 18.03
Ydby - København H 15.08 - 20.03
Ydby - København H 16.08 - 21.03
Ydby - København H 17.08 - 22.03
Er man villig til at tage et togskifte mere, er der mulighed for flere forbindelser med timedrift.
Kontroller altid din rejse i Rejseplan - der forekommer fejl, ændringer og aflysninger.
Sankt Hans Fest
På Festpladsen i Ydby Skov.
Over 100 deltagere til årets fest. Lysten til at mødes i skoven er stadig tillokkende. Lysten til at fejre midsommeren og få sig en god snak med naboer, venner og bekendte og til at knytte nye venskaber er heldigvis stadig tilstede.
Det kunne vi efter sidste års aflysning heldigvis igen konstatere.

Formand for Ydby Håndværker- og Borgerforening, Jytte Sunesen bød forsamlingen velkommen, og mens bålet flammede op, blev stemmebåndene smurt og midsommervisen afsunget.

Festens hovedtaler, Peter Skriver talte blandt andet om tidligere tiders hekseafbrændinger, og sammenlignede dem med de uhyrligheder der nu om dage finder sted på de sociale medier. Tænk jer om inden I fyrer en bredside af mod en person eller andet. Tænk på, om du ville sige det direkte til personen, hvis ikke, så undlad at trykke på send-knappen.

Lad os alle være det gode eksempel, ikke mindst over for vore børn. Lad os mødes som i aften og nyde det sociale fællesskab, fortælle om ”De magiske drømme” i Sankt Hans natten og om de hellige kilder og bavnehøjene. Steder der i fordums tid dannede rammen om de første Sankt Hans bål.

Inden den uformelle snak helt tog over, blev der orienteret om mødet med kommunens skovfoged. Et møde om brugen af Ydby skov, og som har været planlagt i lang tid, men udsat på grund af corona.
Mødet forventes nu at kunne gennemføres sidst på sommeren, tidspunktet vil blive annonceret på hjemmesiden og på Facebook.

Frank Odgaard-Jensen
Tænk på "Mølleåparkens venner"
Indmeldelse
Mølleaaparken blev søndag 13. juni indviet.
Omkring 100 i alle aldre havde fundet vej til en ny attraktion i Ydby i bunden af byen, hvor Holmgaard Mølleå markerer skellet mod vest. En hoppeborg, der var opstillet i dagens anledning, blev tidligt taget i brug af de yngste, mens det mere modne publikum plejede de sociale kontakter indtil den officielle indvielsen blev indledt.
Bo Høje, der har været bannerfører for projektet fra start til mål, bød alle velkommen. Han takkede for den store opbakning og det kæmpe arbejde der fysisk er udført. Ligeledes udtrykte han stor tak for de mange sympatitilkendegivelser, der er fremsagt i løbet af projektforløbet. ”Vi byder alle velkommen i Mølleåparken, både lokale og udefra kommende. Brug det hele, også børneskoven og de 3 dværggeder, de er meget venlige og vil gerne have besøg”. Bo slutte sin tale med at rette en stor tak til alle sponsorer, hvis støtte havde gjort projektet muligt.
Peter Skriver, der er opvokset i Ydby, udtrykte stor glæde over, at være indbudt til at være dagens hovedtaler. Peter beskrev med stor humor, hvordan han og hans jævnaldrende havde leget i vognmands Leed´s have uden tilladelse. Han omtalte det store sammenhold og de mange projekter, som Ydby er kendt og berømmet for i hele kommunen.
Katrine Dahl Clement fra Thisted Forsikring (TF) udtrykte sin store hyldest til det stærke lokale fællesskab. Til den vedholdende, ja nærmest stædige, arbejdsomhed over lang tid, som Mølleåparken er er bevis på. Det er projekter med et lokalt ansvar og forankring TF bakker op om, og som er en del af TF´s dna.
Efterfølgende var der friske forsyninger af varme pølser og kolde drikke. Og de sociale kontakter blev endnu engang flittigt benyttet. Mens børnene muntrede sig i og omkring den rislende Mølleå.
Frank Odgaard-Jensen
BAL går og løber onsdage fra 18.00 og Festpladsen
BAL Kontingentbetaling
100 kr. for løbende og gående 2021
Kan ske på konto 9111-0002540169
Husk at skrive navn!
Send derefter en e-mail til evaoghelge@mail.dk
Så får I alle informationer fra BAL

Hvorfor have førerhund?
Friheden har 4 ben, og sådan skulle det gerne blive ved med at være.

For 1½ år siden fik jeg igen ny førerhund, så jeg kunne blive ved med at være så lidt afhængig af mine omgivelser som muligt. Det var førerhunde nr. 7, jeg skulle lære at arbejde sammen med. Efter at jeg havde gået uden hund i 7 måneder kom der igen glæde i vort hjem, da jeg fik Viggo, en hvid labrador. Han er meget glad for andre hunde, så jeg må gå med ekstra lækre godbidder i lommen for at aflede hans opmærksomhed, når vi går forbi andre hunde. Det går fint, når bare der er en ejer med, som har deres hund i snor, men sådan er det ikke altid.

En modbydelig oplevelse.
Jeg bliver her en eftermiddag nødt til at gå til computeren, for jeg er så vred, ked af det og bekymret. Helt tilfældigt er min mand Frank med på gåtur i dag søndag, for de 6 af ugens dage går jeg alene. Nede ved Skibsted fjord, i nærheden af Knøsen, kommer der en mand gående med en stor sort hund uden snor. Han kan selvfølgelig ikke kalde sin hund til sig når der er en anden hund. Den farer lige hen i flæsket på Viggo, og Frank måtte sparke ud efter den, gøre alt for at afværge at den skulle skade Viggo. Heldigvis reagerede Frank korrekt ved ikke at prøve at skille dem ad med hænderne, så han undgik at blive bidt. Manden kom selvfølge løbende og undskyldte, men det havde jo ikke hjulpet, hvis Viggo havde taget skade af det. Vi var begge rystede, og jeg tør slet ikke at tænke på, hvad der var sket, hvis jeg var alene på tur. Jeg vil bede folk indtrængende om ikke at køre til fjorden og lukke deres hund ud uden snor. Der er ikke ret mange hundeejere, der kan kalde deres hund til sig, når der er en anden hund i nærheden. Det er da en uskik at køre til fjorden og lade hunden løbe løs der, blot fordi man enten ikke tager sig tid eller rettere gider at gå tur med den. Der er som andre steder sat skilte op, at hunde skal føres i snor.

Dansk Blindesamfunds førerhundeordnings holdning
Det er ikke uden grund, at førerhundeordningen fraråder os at tage vore hunde med i hundeskove, for der kan vi risikere at møde sådanne aggressive hunde, som vi mødte i dag. Én af mine bekendte, som også har førerhund, hans hund blev overfaldet af en løs kamphund, og den tog skade både fysisk og psykisk. Det slap jeg for, og jeg tror ikke, Viggo tog skade psykisk, men det vil vise sig, når jeg igen møder en løs hund, for det er ønsketænkning, at det var sidste gang i søndags.

Førerhunden er et hjælpemiddel
En førerhund kan blinde få bevilliget af kommunen, hvis vi opfylder de krav, som bliver stillet til os. Det er f. eks. at vi kan gå et pasende stykke hver dag, finde vej og ikke mindst at vi kan lide en hund, for den skal være en stor del af familien og ikke bare passe sig selv, når den ikke er på job.

Bøn til alle hundeejere
Jeg har da flere gange mødt en løs hund, som vi har klaret uden de helt store problemer, selv om det har været meget generende. Viggo er meget glad for hunde, han vil gerne lege med dem, og hans bedste hundeven er gravhunden Louis, som ofte kommer på besøg. Her leger de sammen i Viggos store luftegård. Det er vigtigt for alle hunde, at de har én eller to legekammerrater.

Agnete Odgaard-Jensen

Aktivitetskalender
Sikrer mod dobbelt-arrangering
Tilmeld en aktivitet
Få opdateret en eksisterende

Doverodde Købmandsgaard
SMK Thy
Cafeen åbner sammen med SMK
Sydthy Kunstforening
e-mail
Oplevelsesrute
Sindrup Drag - Vilsund
Agnete Odgaard-Jensen
Mad uden Stress 179,50
Medvind i modgang 129,50
Bestilling
FruLock
En Ydby-pige med salg af pænt dametøj