Velkommen

Lørdag 25. januar

Ydby
Ydby Sogn
7760 Hurup Thy
Thisted Kommune
Region Nordjylland
Hjemmesiden drives af
Ydby Håndværker- og Borgerforening
Redaktøren
Venter på input - og kritik
Lær det nu - for sent når det gælder
Hjertestarter 1.
Opsat på Idrætshallen
Ydbyvej nr. 193
Hjertestarter 2.
Opsat i Sindrup
Helligsøvej ved Præstekravevej
Find Hjertestarter
Klik derefter på
Gå til Min Position
Bogbus mandag 13.40-14.25 Boddum-Ydby Friskole
Links
Abner i nyt vindue
Thisted Vand og Kloak
Vagttelefon 8891 7788
Thy Mors Energi (EL)
Telefon 7219 8900
***
Aviser og Tidsskrifter
Service
Lægevagten 7015 0300
Ambulance/Brand 112
Politi 114
Hurup Taxi
Telefon 9795 1273
Alle links søges holdt opdateret
Forbehold mod ændringer i linkets hjemmeside.
Fejl bedes oplyst
Ydby er en stationsby i Sydthy
Med skole, fritidscenter, kirke og togforbindelser.
Boddum Præstegaard
Onsdag 29. januar 19.00
Sogneaften med naturfotograf Susanne Worm og hendes billeder
"Doverodde-salen"
Tirsdag 11. februar 19.00

Doverodde Købmandsgaards Venner

Foredrag ved Niels Ingvard Poulsen (Doveroddedreng)

Fortæller blandt andet om maleren Knud Eel, der boede i Doverodde.

BAL løber i vinter fra Hurup Hallen
Onsdage og Mandage 17.30
Mød ved Hallens indgang.
Der er ruter på: 4 km - 6,5 km, - 8 km -10 km.
Alle starter sammen. Senere vælges ønskes rute, men det er gjort sådan, at vi møder hinanden undervejs.
Spændende og hyggeligt
Se mere
Mølleåparken
Arbejdet ligger lidt årstids-stille.
Der er sat hegn op om Børneskoven og Dyrenes indhegning.
Det kunne være hyggeligt med nogle søde dyr i dyreindhegningen, nogle geder og et par æsler ville være de sjoveste og sødeste dyr, som børn kunne have meget fornøjelse af at kigge på og måske klappe.
Hvis nogen har sådanne dyr, som de vil lade gå i indhegningen, vil det være den bedste måde at gøre det på.
Vi vil også gerne have een til at passe og tilse dyrene.
Bo Høje Christensen
6023 1200 e-mail.
*
Årets Fest
Lørdag 22. februar 17.30
Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter
Se mere
Gruppen for fin festplads
Hytterengøring.
Se listen
.
Tilmeld en rengøring
*
Doverodde Købmandsgaard
SMK
Cafeen
Bedre e-mail
Og regler
Det Gule Palæ og andre tidlige huse.
Se mere
Oplevelsesrute
Sindrup Drag - Vilsund
FruLock
En Ydby-pige med salg af pænt dametøj
*
Aagaard Tekstil
Kunsthåndværk
*
Thy med Thyholm
Historisk