Mandag
21. September 2021

Ydby
Ydby Sogn
7760 Hurup Thy
Thisted Kommune
Region Nordjylland
På Festpladsen i Tvolm findes Toilet og Shelters
Hans Bakgaardsvej - og ind i skoven.
B&B Brendgaardvej 5
2748 6574 - 6080 3134
Hjemmesiden drives af
Ydby Håndværker- og Borgerforening
Se Referater
Betaling af Kontingent
Redaktøren
4028 6141
Hjertestarter 1.
Opsat på Idrætshallen
Ydbyvej nr. 193
Hjertestarter 2.
Opsat i Sindrup
Helligsøvej ved Præstekravevej
Lægevagten
7015 0300
Ambulance/Brand 112
Politi 114
Hurup Taxi
9795 1273
Ydby er en stationsby i Sydthy
Med skole, fritidscenter, kirke og togforbindelser.
xx
BAL Klubmesterskab 22. september 18.00
3 fantastiske afmærkede ruter 5 * 7,2 * 10 km
Efter løbet er der Sandwich, øl og vand.
Denne hyggelig aften er værd at glæde sig til.
Af hensyn til antal sandwich, er tilmelding nødvendig senest 19. september på ydbybal@gmail.com
BAL anbefaler også deltagelse i Vestjysk Halvmarathon
Lørdag 6. november
Se mere og tilmeld
https://vestjysk-halvmarathon.dk/
Vil du gerne løbe mandage, så mød op klokken 17. Vi bakketræner også.
Skulpturafsløring Lørdag 11. september
Ydby har længe, på Festpladsen, haft to mindestene, for en Digter, og for en Formand for Danmarks første Arbejdsgiverforening, begge sønner af Ydby.

Når vi så også har sendt en søn mere, en smed, der blev kendt som en meget respekteret forbundsformand for Dansk Metal, var det uundgåeligt at markere det!
Sådanne tanker tager tid at få behandlet.
Der har været forhindringer af alle slags, men lørdag 11. september kunne en skulptur afsløres.

******
Ordstyrer Jørgen Stefansen bød velkommen, og bad alle synge med på ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”.
******
Frank Odgaard-Jensen fra Ydby Håndværker- og Borgerforening redegjorde for arbejdet med tilladelser, forståelser for ønsket, økonomi, og ikke mindst finde en kunstner.

I slutningen af talen havde Etatsråd Niels Andersen og Hans Bakgaard sneget sig ind i billedet.
De to herrer var i skikkelse af Flemming Lodberg Jensen og Jesper Krogh.
Hans Bakgaard gik, sin natur tro, på udkik efter alle de skønne piger der var tilstede, kastede flere håndfulde karameller ud.
Hans opdagede så, trods pigerne, Etatsråden og de fik en diskussion i gang.
Det må straks indrømmes, at Hans ikke er kendt for mange tanker om økonomi, han snakkede sig som regel udenom.
Etatsråden var jo Danmarks første arbejdsgiverformand. Han var meget respekteret, blandt andet for at oprette en fond til hjælp for tilskadekomne arbejdere.
Snakken mellem Etatsråden og Hans gik noget på, hvad det var for en smed der var blevet sendt.
Hans tænkte selvfølgelig på et digt.
******

Thorkild E Jensen fik ordet, og afslørede, efter en kort indledning, skulpturen for ham selv.
Der stod den så! Metal i overvejende blå toner. Et blåt vandfald!
Udløsning for lang ventning!
Thorkild talte herefter om sin vej til i dag. Det vil være uforsvarligt, at referere hele talen korrekt.
Noget overvejende i Thorkilds linje i alle forhandlinger, har været fornuft i resultaterne, alle skulle kunne være med. Det nytter ikke noget, at én af parterne går væk med en god aftale, hvis den er ødelæggende for den anden part.
Hvor ville man ønske der havde været flere politikere med forleden!
******

Ydbysangen af Hans Bakgaard
Formentlig skrevet i Amerika, hvor han led frygteligt af hjemve.
******
Kirsten Barlit, der har sit atelier i ”Svankjærhaven”– .
Talte om materialernes muligheder og inspiration.
Arbejder gerne med skulpturer i jern, rustfrit stål og bronze.
Det så vi så et flot resultat af.
Et blåt vandfald
*****
Borgmester Ulla Vestergaard
Ulla behøver ikke nogen særlig omtale, vi ved hun går meget op i Thisted Kommune.
Var så venlig at rose Ydby Håndværker- –og Borgerforening for dagens begivenhed.
Men også for den gennemgående linje, at se både tilbage og frem.
*****
"Lev dit liv mens du har det”.
Skrevet af Henning Toft Bro. Melodi John Christopher Duhan
*****
Keybord: Jørgen Asboe
Forsanger: Simon Valentin
*****
Herefter var der sammenstimling ved skulpturen, med kommentarer og spørgsmål.
Mest til Thorkild og Kirsten Barlit.
moxfa
Der meget beklager manglen på billeder
"Mølleåparken"
Fredagsbar se
Aktivitetskalender
Togrejser fra Ydby
Selvom det har betydet noget, at DSB forlod Thisted, til en vis grad også Struer, er det dog muligt, at finde rejser uden alt for mange Togskifte.
Herunder forbindelser med togskifte i Struer:
Ydby - København H 07.21 - 12.03
Ydby - København H 09.21 - 14.03
Ydby - København H 12.13 - 18.03
Ydby - København H 15.08 - 20.03
Ydby - København H 16.08 - 21.03
Ydby - København H 17.08 - 22.03
Er man villig til at tage et togskifte mere, er der mulighed for flere forbindelser med timedrift.
Kontroller altid din rejse i Rejseplan - der kan forekomme fejl, ændringer og aflysninger.
Bestil pladsbillet når et DSB-tog indgår i rejsen, det kan ses i Rejseplanen.
I DSB Pladsbilletter bestilles hele rejsen, så får man pladsbilllet til den aktuelle strækning.
Sankt Hans Fest
På Festpladsen i Ydby Skov.
Over 100 deltagere til årets fest. Lysten til at mødes i skoven er stadig tillokkende. Lysten til at fejre midsommeren og få sig en god snak med naboer, venner og bekendte og til at knytte nye venskaber er heldigvis stadig tilstede.
Det kunne vi efter sidste års aflysning heldigvis igen konstatere.

Formand for Ydby Håndværker- og Borgerforening, Jytte Sunesen bød forsamlingen velkommen, og mens bålet flammede op, blev stemmebåndene smurt og midsommervisen afsunget.

Festens hovedtaler, Peter Skriver talte blandt andet om tidligere tiders hekseafbrændinger, og sammenlignede dem med de uhyrligheder der nu om dage finder sted på de sociale medier. Tænk jer om inden I fyrer en bredside af mod en person eller andet. Tænk på, om du ville sige det direkte til personen, hvis ikke, så undlad at trykke på send-knappen.

Lad os alle være det gode eksempel, ikke mindst over for vore børn. Lad os mødes som i aften og nyde det sociale fællesskab, fortælle om ”De magiske drømme” i Sankt Hans natten og om de hellige kilder og bavnehøjene. Steder der i fordums tid dannede rammen om de første Sankt Hans bål.

Inden den uformelle snak helt tog over, blev der orienteret om mødet med kommunens skovfoged. Et møde om brugen af Ydby skov, og som har været planlagt i lang tid, men udsat på grund af corona.
Mødet forventes nu at kunne gennemføres sidst på sommeren, tidspunktet vil blive annonceret på hjemmesiden og på Facebook.

Frank Odgaard-Jensen
Tænk på "Mølleåparkens venner"
Indmeldelse
Mølleaaparken blev søndag 13. juni indviet.
Omkring 100 i alle aldre havde fundet vej til en ny attraktion i Ydby i bunden af byen, hvor Holmgaard Mølleå markerer skellet mod vest. En hoppeborg, der var opstillet i dagens anledning, blev tidligt taget i brug af de yngste, mens det mere modne publikum plejede de sociale kontakter indtil den officielle indvielsen blev indledt.
Bo Høje, der har været bannerfører for projektet fra start til mål, bød alle velkommen. Han takkede for den store opbakning og det kæmpe arbejde der fysisk er udført. Ligeledes udtrykte han stor tak for de mange sympatitilkendegivelser, der er fremsagt i løbet af projektforløbet. ”Vi byder alle velkommen i Mølleåparken, både lokale og udefra kommende. Brug det hele, også børneskoven og de 3 dværggeder, de er meget venlige og vil gerne have besøg”. Bo slutte sin tale med at rette en stor tak til alle sponsorer, hvis støtte havde gjort projektet muligt.
Peter Skriver, der er opvokset i Ydby, udtrykte stor glæde over, at være indbudt til at være dagens hovedtaler. Peter beskrev med stor humor, hvordan han og hans jævnaldrende havde leget i vognmands Leed´s have uden tilladelse. Han omtalte det store sammenhold og de mange projekter, som Ydby er kendt og berømmet for i hele kommunen.
Katrine Dahl Clement fra Thisted Forsikring (TF) udtrykte sin store hyldest til det stærke lokale fællesskab. Til den vedholdende, ja nærmest stædige, arbejdsomhed over lang tid, som Mølleåparken er er bevis på. Det er projekter med et lokalt ansvar og forankring TF bakker op om, og som er en del af TF´s dna.
Efterfølgende var der friske forsyninger af varme pølser og kolde drikke. Og de sociale kontakter blev endnu engang flittigt benyttet. Mens børnene muntrede sig i og omkring den rislende Mølleå.
Frank Odgaard-Jensen
BAL går og løber onsdage fra 18.00 og Festpladsen
BAL Kontingentbetaling
100 kr. for løbende og gående 2021
Kan ske på konto 9111-0002540169
Husk at skrive navn!
Send derefter en e-mail til evaoghelge@mail.dk
Så får I alle informationer fra BAL

Hvorfor have førerhund?
Friheden har 4 ben, og sådan skulle det gerne blive ved med at være.

For 1½ år siden fik jeg igen ny førerhund, så jeg kunne blive ved med at være så lidt afhængig af mine omgivelser som muligt. Det var førerhunde nr. 7, jeg skulle lære at arbejde sammen med. Efter at jeg havde gået uden hund i 7 måneder kom der igen glæde i vort hjem, da jeg fik Viggo, en hvid labrador. Han er meget glad for andre hunde, så jeg må gå med ekstra lækre godbidder i lommen for at aflede hans opmærksomhed, når vi går forbi andre hunde. Det går fint, når bare der er en ejer med, som har deres hund i snor, men sådan er det ikke altid.

En modbydelig oplevelse.
Jeg bliver her en eftermiddag nødt til at gå til computeren, for jeg er så vred, ked af det og bekymret. Helt tilfældigt er min mand Frank med på gåtur i dag søndag, for de 6 af ugens dage går jeg alene. Nede ved Skibsted fjord, i nærheden af Knøsen, kommer der en mand gående med en stor sort hund uden snor. Han kan selvfølgelig ikke kalde sin hund til sig når der er en anden hund. Den farer lige hen i flæsket på Viggo, og Frank måtte sparke ud efter den, gøre alt for at afværge at den skulle skade Viggo. Heldigvis reagerede Frank korrekt ved ikke at prøve at skille dem ad med hænderne, så han undgik at blive bidt. Manden kom selvfølge løbende og undskyldte, men det havde jo ikke hjulpet, hvis Viggo havde taget skade af det. Vi var begge rystede, og jeg tør slet ikke at tænke på, hvad der var sket, hvis jeg var alene på tur. Jeg vil bede folk indtrængende om ikke at køre til fjorden og lukke deres hund ud uden snor. Der er ikke ret mange hundeejere, der kan kalde deres hund til sig, når der er en anden hund i nærheden. Det er da en uskik at køre til fjorden og lade hunden løbe løs der, blot fordi man enten ikke tager sig tid eller rettere gider at gå tur med den. Der er som andre steder sat skilte op, at hunde skal føres i snor.

Dansk Blindesamfunds førerhundeordnings holdning
Det er ikke uden grund, at førerhundeordningen fraråder os at tage vore hunde med i hundeskove, for der kan vi risikere at møde sådanne aggressive hunde, som vi mødte i dag. Én af mine bekendte, som også har førerhund, hans hund blev overfaldet af en løs kamphund, og den tog skade både fysisk og psykisk. Det slap jeg for, og jeg tror ikke, Viggo tog skade psykisk, men det vil vise sig, når jeg igen møder en løs hund, for det er ønsketænkning, at det var sidste gang i søndags.

Førerhunden er et hjælpemiddel
En førerhund kan blinde få bevilliget af kommunen, hvis vi opfylder de krav, som bliver stillet til os. Det er f. eks. at vi kan gå et pasende stykke hver dag, finde vej og ikke mindst at vi kan lide en hund, for den skal være en stor del af familien og ikke bare passe sig selv, når den ikke er på job.

Bøn til alle hundeejere
Jeg har da flere gange mødt en løs hund, som vi har klaret uden de helt store problemer, selv om det har været meget generende. Viggo er meget glad for hunde, han vil gerne lege med dem, og hans bedste hundeven er gravhunden Louis, som ofte kommer på besøg. Her leger de sammen i Viggos store luftegård. Det er vigtigt for alle hunde, at de har én eller to legekammerrater.

Agnete Odgaard-Jensen

Gruppen for fin festplads
Hytterengøring.
Se listen
.
Tilmeld en rengøring
Doverodde Købmandsgaard
SMK Thy
Sæson-Program
Cafeen åbner sammen med SMK
Sydthy Kunstforening
e-mail
Oplevelsesrute
Sindrup Drag - Vilsund
FruLock
En Ydby-pige med salg af pænt dametøj
Aagaard Tekstil
Kunsthåndværk
Thy med Thyholm
Historisk