Velkommen

Onsdag 19. december 2018

Ydby
Ydby Sogn
7760 Hurup Thy
Thisted Kommune
Region Nordjylland
Hjemmesiden drives af
Ydby Håndværker- og Borgerforening
Hjertestarter
Opsat på Idrætshallen
Ydbyvej nr. 193
Læs og lær om
Genoplivning
Det er for sent når det gælder
Thy med Thyholm
Historisk
Aagaard er et samlingssted for udvalgte kunsthåndværkere fra hele landet.
Aagaards specialitet er spændende unikt tøj, boligtekstiler og gaveartikler.
Else Høgh Pedersen
“Årets kunstner i Sydthy 2018”
Aagaard Tekstil
Kunsthåndværk
*
FruLock
En Ydby-pige med salg af pænt dametøj
Links
Abner i ny vindue/Fane
Thisted Vand og Kloak
Vagttelefon 8891 7788
Thy Mors Energi (EL)
Telefon 7219 8900
*
Skytte & Fritidscenter
Her er adgang til Idræt i Ydby
Aviser og Tidsskrifter
Service
Lægevagten 7015 0300
Ambulance/Brand 112
Politi 114
Hurup Taxi
Telefon 9795 1273
*
SKAT
(tast selv)
Alle links søges holdt opdateret
Forbehold mod ændringer i linkets hjemmeside.
Fejl bedes oplyst
Ydby er en stationsby i Sydthy
med skole, fritidscenter, kirke og togforbindelse.
Et godt sted at bo, der er huse til salg, også gode ............
Glædelig Jul
Boddum-Ydby Friskole
Julestue Lørdag 1. december
En meget stor oplevelse af fælleskabet omkring Boddum-Ydby Friskole, forældre og pårørende, foreningerne - og skolens medarbejdere.
Man kan godt sige Friskolen i dag samlede Boddum , Ydby og omegn.

Se mere
Fredag 9. november
Thisted Forsikrings uddeling af 250.000 kr.
Der har de seneste uger kunnet stemmes på ansøgernes projekter.
Nu er stemmerne talt, 5 projekter får 50.000,- kr. hver.

Ydby Håndværker- og Borgerforening er een af dem!
Disse dejlige mønter skal bruges til Mølleaaparken. Et sted med mange aktiviteter, til gavn for en bred skare brugere.
Se mere om stedet
BAL er i gang med et projekt til opførelse af et madpakkehus på Festpladsen i Ydby Skov
Se mere
Boddum-Ydby Idrætsforening
Program 2018-2019
Ydby var med - da Grønland blev samlet under dansk flag!
Knud Rasmussens liv var splittet mellem sit liv i Danmark og en dyb længsel efter Grønland.
Han sørgede for at hele Grønland blev samlet under dansk flag og skrev Grønland ind i danskernes hjerte. (DR)
- og Ydby? Knud Rasmussen var gift med Dagmar, datter af Etatsråd Niels Andersen, født på Kammersgaardsvej i Tryngby, syd for Tvolm.

Billedet kunne være taget i Tvolm Skov
Etatsråden startede med at være kusk på faderens hestetrukne vogne, der leverede grus til vejene i Thy, og endte med at etablere havne og jernbaner i Danmark og Sverige.
Etatsråden støttede Knuds togter med mange penge, hvoruden togterne ville have været umulige.

Det er ikke Knud Rasmussen til venstre
Dagmar var ked af Knuds fravær med livsfare, og betænkelig ved den grønlandske frisindede kamp mod indavl.
Artiklen inspireret af en DR-udsendelse fra 2005
Aktivitetskalender
*Viser planlagte arrangementer
*
Sikrer mod dobbelt-arrangering
Tilmeld en aktivitet
Få opdateret en eksisterende

Gruppen for fin festplads
Hytterengøring.
Se listen
.
Tilmeld en rengøring
Aktuelt
BAL løber lidt videre
Se mere

Legeplads Mølleåen
Pasnings-Fadderskaber

Pasningseksempel

Det Gule Palæ og andre tidlige huse.
Se mere
Oplevelsesrute
Sindrup Drag - Vilsund
V-kasse