Ydby
Ydby Sogn
7760 Hurup Thy
Thisted Kommune
Region Nordjylland
********
På Festpladsen i Tvolm findes Toilet og Shelters
Hans Bakgaardsvej - og ind i skoven.
Sankt Hansfest 2022
Tvolm Skov
Mulighed for at læse båltalen
Hjemmesiden drives af
Ydby Håndværker- og Borgerforening
Redaktøren
4028 6141
Motion og Samvær
I Fritidscentret
Hver Tirsdag
9.30 Kaffe og Rundstykker
10.00 Opvarmning
10.30 Aktiviteter i hal og opholdsrum
11.30 Afslutning
*
Hjertestarter 1
Opsat på Idrætshallen
Ydbyvej nr. 193
Hjertestarter 2
Opsat i Sindrup
Helligsøvej ved Præstekravevej
Lægevagten
7015 0300
Ambulance/Brand 112
Politi 114
Hurup Taxi
9795 1273
Ydby er en stationsby i Sydthy
Med skole, fritidscenter, kirke, fest- og legepladser Togforbindelser.
Boddum-Ydby Haandværker- og Borgerforening
Generalforsamling
Mandag 6. februar 19.30
I Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter
Kære BAL- medlem!
Vi har åbent for tilmelding til løbeklubben for året 2023
Betal 100 kr til kontoen i Sparekassen Thy: 9111-0002540169

Derefter sender du en mail til Eva om, at du har betalt.
evaoghelge@mail.dk
Så får du løbende meddelelser i årets løb

*
Bliv Hjerteløber og vær med til at redde liv
Vi opfordrer alle der har mod på at blive Hjerteløber til at tilmelde sig.
Hjerteløber Her kan du finde alle relevante oplysninger.
L
æse om hvilke gode resultater Hjerteløberne er med til at skabe.
Og se hvad der kræves for at blive hjerteløber.
Vi er allerede nogle hjerteløbere i Ydbyområdet, men der er plads og brug for flere.
Hvis interessen er tilstede, vil Ydby Håndværker- og Borgerforening forsøge at arrangere et hjertestarterkursus i begyndelsen af 2022.
Kontakt kasserer Ulrik Nielsen hvis du er interesseret.
e-mail

Telefon 3064 9796
Togrejser fra Ydby
Det har betydet en væsentlig rejseforringelse, at DSB forlod Thisted, og i nogen grad også Struer.
Søg på Rejseplan efter rejse med færrest mulige togskifte

*DSB-forbindelse uden togskifte Struer-København H: 08.04 - 12.04 - 14.04 - 18.04
*DSB-forbindelse uden togskifte København H-Struer: 08.56 - 12.56- 16.56-
Teaterforestilling og overnatning kan altså gøres på et par dage

Undersøg og Kontroller altid din rejse i Rejseplanen - der forekommer ændringer og aflysninger.
Pladsbillet kan være fornuftigt - Bestil Pladsbillet
Hvorfor have førerhund?
Friheden har 4 ben, og sådan skulle det gerne blive ved med at være.

For 1½ år siden fik jeg igen ny førerhund, så jeg kunne blive ved med at være så lidt afhængig af mine omgivelser som muligt. Det var førerhunde nr. 7, jeg skulle lære at arbejde sammen med. Efter at jeg havde gået uden hund i 7 måneder kom der igen glæde i vort hjem, da jeg fik Viggo, en hvid labrador. Han er meget glad for andre hunde, så jeg må gå med ekstra lækre godbidder i lommen for at aflede hans opmærksomhed, når vi går forbi andre hunde. Det går fint, når bare der er en ejer med, som har deres hund i snor, men sådan er det ikke altid.

En modbydelig oplevelse.
Jeg bliver her en eftermiddag nødt til at gå til computeren, for jeg er så vred, ked af det og bekymret. Helt tilfældigt er min mand Frank med på gåtur i dag søndag, for de 6 af ugens dage går jeg alene. Nede ved Skibsted fjord, i nærheden af Knøsen, kommer der en mand gående med en stor sort hund uden snor. Han kan selvfølgelig ikke kalde sin hund til sig når der er en anden hund. Den farer lige hen i flæsket på Viggo, og Frank måtte sparke ud efter den, gøre alt for at afværge at den skulle skade Viggo. Heldigvis reagerede Frank korrekt ved ikke at prøve at skille dem ad med hænderne, så han undgik at blive bidt. Manden kom selvfølge løbende og undskyldte, men det havde jo ikke hjulpet, hvis Viggo havde taget skade af det. Vi var begge rystede, og jeg tør slet ikke at tænke på, hvad der var sket, hvis jeg var alene på tur. Jeg vil bede folk indtrængende om ikke at køre til fjorden og lukke deres hund ud uden snor. Der er ikke ret mange hundeejere, der kan kalde deres hund til sig, når der er en anden hund i nærheden. Det er da en uskik at køre til fjorden og lade hunden løbe løs der, blot fordi man enten ikke tager sig tid eller rettere gider at gå tur med den. Der er som andre steder sat skilte op, at hunde skal føres i snor.

Dansk Blindesamfunds førerhundeordnings holdning
Det er ikke uden grund, at førerhundeordningen fraråder os at tage vore hunde med i hundeskove, for der kan vi risikere at møde sådanne aggressive hunde, som vi mødte i dag. Én af mine bekendte, som også har førerhund, hans hund blev overfaldet af en løs kamphund, og den tog skade både fysisk og psykisk. Det slap jeg for, og jeg tror ikke, Viggo tog skade psykisk, men det vil vise sig, når jeg igen møder en løs hund, for det er ønsketænkning, at det var sidste gang i søndags.

Førerhunden er et hjælpemiddel
En førerhund kan blinde få bevilliget af kommunen, hvis vi opfylder de krav, som bliver stillet til os. Det er f. eks. at vi kan gå et pasende stykke hver dag, finde vej og ikke mindst at vi kan lide en hund, for den skal være en stor del af familien og ikke bare passe sig selv, når den ikke er på job.

Bøn til alle hundeejere
Jeg har da flere gange mødt en løs hund, som vi har klaret uden de helt store problemer, selv om det har været meget generende. Viggo er meget glad for hunde, han vil gerne lege med dem, og hans bedste hundeven er gravhunden Louis, som ofte kommer på besøg. Her leger de sammen i Viggos store luftegård. Det er vigtigt for alle hunde, at de har én eller to legekammerrater.

Agnete Odgaard-Jensen

Aktivitetskalender
Sikrer mod dobbelt-arrangering
Tilmeld en aktivitet
Få opdateret en eksisterende

Doverodde Købmandsgaard
SMK Thy
Cafeen åbner sammen med SMK
Hvad er SPRANG
Se hvad Agnete
Skriver
Oplevelsesrute
Sindrup Drag - Vilsund
Agnete Odgaard-Jensen
Mad uden Stress 179,50
Medvind i modgang 129,50
Bestilling