Velkommen
Søndag 25. juni 2017
Ydby
Ydby Sogn
7760 Hurup Thy
Thisted Kommune
Region Nordjylland
Hjemmesiden drives af
Ydby Håndværker- og Borgerforening
Hjertestarter
Opsat på Idrætshallen
Ydbyvej nr. 193
Læs og lær om
Genoplivning
Det er for sent når det gælder
Agnete Odgaard Jensen
Links
Abner i ny vindue/Fane
Thisted Vand og Kloak
Vagttelefon 8891 7788
Thy Mors Energi (EL)
Telefon 7219 8900
*
Skytte & Fritidscenter
Her er adgang til Idræt i Ydby
Aviser og Tidsskrifter
Service
Lægevagten 7015 0300
Ambulance/Brand 112
Politi 114
Hurup Taxi
Telefon 9795 1273
*
SKAT
(tast selv)
*
Alle links søges holdt opdateret
Forbehold mod ændringer i linkets hjemmeside.
Fejl bedes oplyst
Redaktøren kan også kontaktes på
4028 6141
Ydby er en stationsby i Sydthy
med skole, købmand, kirke, tog- og busforbindelser.
Et godt sted at bo, vi har natur udenfor døren, der er tog og lokale busforbindelser, og - der er huse til salg, også gode ............
Spørg om flere oplysninger. Vi kan stille en guide til rådighed, både for turister og boligsøgende.
Vi har omkring os et landskab så varieret og smukt, at det er svært at beskrive, nævnes kan dog Danmarks største samling af oldtidshøje, Dover Kil og Skibsted Fjord, men se på de enkelte undersider.
O
oplevelse Skyum
oplevelsesrute
oplevelse Limfjord
Limfjordsbyernes netværk
Se mere
BAL
Søndag 13. august
er der Nystrupløb i Nystrup plantage.
Se mere
Asbjergs Have Kløvenhøjvej 6, Ydby
8.-9. juli 10-16
Havefestival
Se mere
Påtænkt opstilling af 6 kæmpevindmøller sydvest for Ydby
* Der er afleveret 243 underskrifter fra borgere imod flere møller så tæt på byen.
* Projektet er i høringsfase hos borgerne indtil 21. juni 2017
* Bred politisk enighed: Er der mange indsigelser fra borgerne, gennemføres projektet ikke!

Ydby Håndværker og Borgerforening repræsenterer borgerne, og bakker derfor op omkring det store flertal der er imod disse møller direkte udenfor byen.

Vi opfordrer derfor hver enkelt borger eller husstand der er imod disse møller, om at indsende indsigelser til Thisted Kommune.

Vi opfordrer også borgere i Ydby, der er imod projektet men ikke bor helt så tæt på, om at hjælpe de borgere der bor tættest på, ved at indsende indsigelser.

Indsigelser kan være korte eller lange, og indeholde konkrete eller følelsesmæssige indsigelser. Det der er vigtigt er at der bliver indsendt et stort antal indsigelser imod projektet.

Her på hjememsiden kan du klikke på nedenstående links, for at komme videre.

Alle der evt. har behov for lidt assistance med indsigelser, kan komme op i Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter, hvor der er kaffe på kanden mandag 29. maj 14.00-16.00.

Indsigelser kan indsendes via linket her: http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/29/#/ hvor du klikker på ”din mening” og skriver din kommentar, husk at skrive det er vedrørende Sindrup møller.

Du kan også sende e-mail til: mosa@thisted.dk eller et brev til Thisted Kommune, Planafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup.

Du kan søge yderligere information om selve projektet i Sindrup og læse om de konfliktområder der beskrives af Rambøl for Thisted Kommune vedr. projektet (kryds i rød søjle) på linket: http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/media/282300/sindrup.pdf

Du kan søge information om gener, hos Landsforeningen Naboer til kæmpevindmøller www.stilhed.eu

Det er en kendsgerning, også for Ydby, at huspriserne falder i en afstand på op til 3 km. fra en vindmøllepark, læs mere herom på energistyrelsens rapport, udarbejdet af Cowi. https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/vindmoeller_paavirkning_priser_beboelsesejendomme.pdf

Vi er i Ydby Håndværker og Borgerforening meget kede af den uundgåelige splittelse der opstår i et lille lokalsamfund, i en sag som denne. Vi respekterer alle holdninger, men det er vor pligt at bakke et så stort flertal op.

Foreningen har i over 100 år arbejdet for at skabe sammenhold og aktiviteter der gør Ydby til et godt sted at bo.

Der er de senere år igen gang i hushandlen og tilflytningen til Ydby, en udvikling vi er stolte af, og må værne om.

Et husstandsmedlemsskab koster KUN kr. 150,- årligt.
Indbetal på konto 9111 0002531100 - Vi har brug for dit medlemskab.

Karrieremulighed:
Boddum-Ydby Dilettanter
Nogle af spillerne vil afprøve nye udfordringer.
Derfor søges nye med lyst til at undersøge muligheden for et liv på scenen.

Kontakt Jytte Sunesen 2146 9909 og hør mere. Hvis du er lidt hurtig, er der måske mulighed for at være med til at vælge årets "Titel".

Efter at have overværet flere års prøver, bevidnes et yderst muntert foretagende.

moxfa
BAL - Træning og Foredrag Se mere
Hvid Då og Hjort set ved Brendgårdvej i Tryngby
Foto: Lene Hansen
Cervantes ”Don Quixote”, 960 sider, har vel ikke så meget med påske at gøre, men kampen mod vejrmøller fremkalder da for tiden visse mindelser.
En sådan kamp er livskraftig for og imod.
Lad det ligge lidt, og se på det stadig virkeligt nære, og ironiske i denne roman, skrevet i 1605.

Ridderen Don Quixote, forarmet herremand på hest, øget Rosinante, og Sancho Panza, tager ud på kampen mod alskens ondskab, blandt andet vejrmøller, til ære for den skønne Dulcinea, en køn bondepige, nemt og udsigtsløst forelsket i.

Sådan er det vel også med vejrmøller, vi elsker dem, de giver energi, vi kan få dem, men vil ikke have dem, måske på en ø – eller to, ikke for tæt på hinanden.

De 960 sider kan man måske skæres ned til Cervantes to visdomme:
Don Quixote:
"Den, som tror at tingenes tilstand i denne verden kan ændres, tror noget, han ikke bør tro".
Sancho Panza:
"Har man først fået ord for at stå tidligt op, kan man godt blive liggende til middag".

*
Aktivitetskalender
*Viser planlagte arrangementer
*
Sikrer mod dobbelt-arrangering
Tilmeld en aktivitet
Få opdateret en eksisterende

Oplevelsesrute
Sindrup Drag - Vilsund
Indvielse - se mere
Gruppen for fin festplads
Hytterengøring.
Se listen
.
Tilmeld en rengøring

*

Friskolen opfordrer