Ydby
Ydby Sogn
7760 Hurup Thy
Thisted Kommune
Region Nordjylland
********
På Festpladsen i Tvolm findes Toilet og Shelters
Hans Bakgaardsvej - og ind i skoven.
Sankt Hansfest 2022
Tvolm Skov
Mulighed for at læse båltalen
Hjemmesiden drives af
Ydby Håndværker- og Borgerforening
Redaktøren
4028 6141
Motion og Samvær
I Fritidscentret
Hver Tirsdag
9.30 Kaffe og Rundstykker
10.00 Opvarmning
10.30 Aktiviteter i hal og opholdsrum
11.30 Afslutning
*
Hjertestarter 1
Opsat på Idrætshallen
Ydbyvej nr. 193
Hjertestarter 2
Opsat i Sindrup
Helligsøvej ved Præstekravevej
Lægevagten
7015 0300
Ambulance/Brand 112
Politi 114
Hurup Taxi
9795 1273
Ydby er en stationsby i Sydthy
Med skole, fritidscenter, kirke, fest- og legepladser Togforbindelser.
Boddum - Ydby Skytte & Fritidscenter Generalforsamling mandag 20. marts
(25 deltog)
I sin beretning kunne formand Jørgen Stefansen berette om et atypisk år, - præget af coronaens følger og efterfølgende dønninger fra krigen i Ukraine, som for mange havde medført generelt
dårligere økonomi, - begge dele årsag til vigende tilslutning ved foreningernes aktiviteter.

Også centrets
egne aktiviteter blev ramt, for eksempel Thy Harmonikatræf, der måttet aflyses efter 6 gode træf, siden den første i 2014.

Heldigvis var det i sidste halvdel gået mod mere "normale tider" og bedre tilslutning
til foreningernes aktiviteter i hallen,
Hallens egne aktiviteter,
Motion og Samvær, Senior Motion, kunne berette om stigende tilslutning, og en vellykket sæson.
Efterårets 60´ & Country Halbal blev vellykket gennemført.

Følgende foreninger har base i Boddum Ydby Skytte & Fritidscenter.
Skytte & Fritidscenter, Boddum - Ydby Ifdrætsforening., Boddum-Ydby Skytteforening, og
Boddum-Ydby .Seniorer, Sydthy Boldklub., Thy BMX.

Ved valg til bestyrelse for foreningsvalgte var der nyvalg til Kristian Kappel, for Boddum - Ydby Skytteforening,
Genvalg til Poul Svendsen, for Ydby H & B forening, og Jørgen Stefansen for Boddum - Ydby Idrætsforening.

Jytte Sunesen og Ole Grud, blev begge genvalgt til bestyrelsen.
Valg af suppleanter gav genvalg til Poul Erik Mark, og nyvalg til Jørgen Kjær.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med Jørgen Stefansen som formand, Ole Grud næstformand, Svend Hansen kasserer.

********
Løbeklubben BAL
Starter den nye sæson - med gå- og løbehold
Onsdag den 29. marts 18.00
Det er fra Løbeklubbens Hus Hans Bakgaardsvej 10, i Ydby Skov.
Vi håber, I er klar, for vi glæder os.
Allerede den 5. april,(ugen efter opstart) kommer Mette Riis.
Hun fortæller blandt andet om at starte, og komme godt igang igen, efter en lang vinterpause.
Det plejer at være hyggeligt, sjovt og lærerigt.

Denne aften er der sandwich, øl og vand, derfor er tilmelding nødvendig
ydbybal@gmail.com senest søndag den 2. april.

Betalingen for medlemskab af BAL er 100 kr.
Som sættes ind på konto 9111- 0002540169
Husk navn og derefter sende en mail til evaoghelge@mail.dk om man har betalt.

PS: Vil man deltage den 5. april til Mette Riis og sandwich, skal man have betalt sit kontingent for at være med til dette.
Bodils gåhold går mens Mette Riis er på, men husk at melde dig til sandwich hvis du vil have een efter gåturen!

Vi håber, at se mange i BAL
med venlig hilsen Bestyrelsen

*******

Store Bededagsløb
Velkommen til det årlige Store Bededagsløb
5. maj 10.30 i Mølleåparken Ydby
Kom til en anderledes udendørs familiegudstjeneste i skønne omgivelser
Efterfulgt
af sjove kreative aktiviteter og hyggeligt samvær i det fri
For børn og voksne i alle aldre

Der serveres kaffe, kage, snobrød og pølser.
Alle er velkommen!
*************
Kære BAL- medlem!
Vi har åbent for tilmelding til løbeklubben for året 2023
Betal 100 kr til kontoen i Sparekassen Thy: 9111-0002540169

Derefter sender du en mail til Eva om, at du har betalt.
evaoghelge@mail.dk
Så får du løbende meddelelser i årets løb

*
Bliv Hjerteløber og vær med til at redde liv
Vi opfordrer alle der har mod på at blive Hjerteløber til at tilmelde sig.
Hjerteløber Her kan du finde alle relevante oplysninger.
L
æse om hvilke gode resultater Hjerteløberne er med til at skabe.
Og se hvad der kræves for at blive hjerteløber.
Vi er allerede nogle hjerteløbere i Ydbyområdet, men der er plads og brug for flere.
Hvis interessen er tilstede, vil Ydby Håndværker- og Borgerforening forsøge at arrangere et hjertestarterkursus i begyndelsen af 2022.
Kontakt kasserer Ulrik Nielsen hvis du er interesseret.
e-mail

Telefon 3064 9796
Togrejser fra Ydby
Det har betydet en væsentlig rejseforringelse, at DSB forlod Thisted, og i nogen grad også Struer.
Søg på Rejseplan efter rejse med færrest mulige togskifte

*DSB-forbindelse uden togskifte Struer-København H: 08.04 - 12.04 - 14.04 - 18.04
*DSB-forbindelse uden togskifte København H-Struer: 08.56 - 12.56- 16.56-
Teaterforestilling og overnatning kan altså gøres på et par dage
Undersøg og Kontroller altid din rejse i Rejseplanen - der forekommer ændringer og aflysninger.
Pladsbillet kan være fornuftigt - Bestil Pladsbillet
Hvorfor have førerhund?
Friheden har 4 ben, og sådan skulle det gerne blive ved med at være.

For 1½ år siden fik jeg igen ny førerhund, så jeg kunne blive ved med at være så lidt afhængig af mine omgivelser som muligt. Det var førerhunde nr. 7, jeg skulle lære at arbejde sammen med. Efter at jeg havde gået uden hund i 7 måneder kom der igen glæde i vort hjem, da jeg fik Viggo, en hvid labrador. Han er meget glad for andre hunde, så jeg må gå med ekstra lækre godbidder i lommen for at aflede hans opmærksomhed, når vi går forbi andre hunde. Det går fint, når bare der er en ejer med, som har deres hund i snor, men sådan er det ikke altid.

Aktivitetskalender
Sikrer mod dobbelt-arrangering
Tilmeld en aktivitet
Få opdateret en eksisterende

Doverodde Købmandsgaard
SMK Thy
Cafeen åbner sammen med SMK
Hvad er SPRANG
Se hvad Agnete
Skriver
Oplevelsesrute
Sindrup Drag - Vilsund
Agnete Odgaard-Jensen
Mad uden Stress 179,50
Medvind i modgang 129,50
Bestilling