Ydby
Ydby Sogn
7760 Hurup Thy
Thisted Kommune
Region Nordjylland
********
På Festpladsen i Tvolm findes Toilet og Shelters
Hans Bakgaardsvej - og ind i skoven.
Sankt Hansfest 2022
Tvolm Skov
Mulighed for at læse båltalen
Hjemmesiden drives af
Ydby Haandværker- og Borgerforening
Redaktøren
4028 6141
Motion og Samvær
I Fritidscentret
Hver Tirsdag
9.30 Kaffe og Rundstykker
10.00 Opvarmning
10.30 Aktiviteter i hal og opholdsrum
11.30 Afslutning
*
Hjertestarter 1
Opsat på Idrætshallen
Ydbyvej nr. 193
Hjertestarter 2
Opsat i Sindrup
Helligsøvej ved Præstekravevej
Lægevagten
7015 0300
Ambulance/Brand 112
Politi 114
Hurup Taxi
9795 1273
Ydby er en stationsby i Sydthy
Med skole, fritidscenter, kirke, fest- og legepladser Togforbindelser.
"Begynd At Løbe blev til"
BAL
Her er alle velkommen. Vi favner bredt - fra ny begynder til habil løber
Vor adresse er
Ydby Skov, Hans Bakgårdsvej 10, 7760 Hurup.
Vi løber og går hver onsdag fra 17,30.
Om vinteren løber vi i Hurup, hvor vi mødes ved Hallens indgang.
Bestyrelsen står til rådighed, hvis der er spørgsmål og mail adresssen kan også benyttes.
Mail ydbybal@gmail.com
Bestyrelsen
Lene Houe, formand tlf.2020 6865
Eva Lund, kasserer tlf 2396 5816
Gunhild Jensen, sekretær tlf. 2175 6489
Tove Odgaard Andersen tlf 6176 2092
Leif Sunesen, tlf 2045 5405

med venlig hilsen
Løbeklubben BAL
***************************

Sankt Hans Aften i Mølleaaparken

Onsdag 23. juni
Begynder med fællesspisning af medbragte madpakker 18.00

Bålet tændes 19.00
Så også de yngste får muligheden for at se flammerne

Bålet holdes ved lige - Båltale 20.00!
Der vil være mulighed for at købe pølser og drikkevarer.
Grund til fejring i Mølleaa-Parken: Fyrspillet afvikles i år på Festpladsen!

Løbeklubben BAL
Sommersæson - med gå- og løbehold
Start fra Løbeklubbens Hus på festpladsen i Ydby Skov.
Tilmelding ydbybal@gmail.com senest søndag den 2. april.

Betalingen for medlemskab af BAL er 100 kr.
Som sættes ind på konto 9111- 0002540169
Husk navn og derefter sende en mail til evaoghelge@mail.dk om man har betalt.

Vi håber, at se mange i BAL
med venlig hilsen Bestyrelsen

*******

Store Bededagsløb
Velkommen til det årlige Store Bededagsløb
5. maj 10.30 i Mølleåparken Ydby
Kom til en anderledes udendørs familiegudstjeneste i skønne omgivelser
Efterfulgt
af sjove kreative aktiviteter og hyggeligt samvær i det fri
For børn og voksne i alle aldre

Der serveres kaffe, kage, snobrød og pølser.
Alle er velkommen!
*************
Igen - Kære BAL- medlem!
Vi har åbent for tilmelding til løbeklubben for året 2023
Betal 100 kr til kontoen i Sparekassen Thy: 9111-0002540169

Derefter sender du en mail til Eva om, at du har betalt.
evaoghelge@mail.dk
Så får du løbende meddelelser i årets løb

*
Bliv Hjerteløber og vær med til at redde liv
Vi opfordrer alle der har mod på at blive Hjerteløber til at tilmelde sig.
Hjerteløber Her kan du finde alle relevante oplysninger.
L
æse om hvilke gode resultater Hjerteløberne er med til at skabe.
Og se hvad der kræves for at blive hjerteløber.
Vi er allerede nogle hjerteløbere i Ydbyområdet, men der er plads og brug for flere.
Hvis interessen er tilstede, vil Ydby Håndværker- og Borgerforening forsøge at arrangere et hjertestarterkursus i begyndelsen af 2022.
Kontakt kasserer Ulrik Nielsen hvis du er interesseret.
e-mail

Telefon 3064 9796
Togrejser fra Ydby
Det har betydet en væsentlig rejseforringelse, at DSB forlod Thisted, og i nogen grad også Struer.
Søg på Rejseplan efter rejse med færrest mulige togskifte

*DSB-forbindelse uden togskifte Struer-København H: 08.04 - 12.04 - 14.04 - 18.04
*DSB-forbindelse uden togskifte København H-Struer: 08.56 - 12.56- 16.56-
Teaterforestilling og overnatning kan altså gøres på et par dage
Undersøg og Kontroller altid din rejse i Rejseplanen - der forekommer ændringer og aflysninger.
Pladsbillet kan være fornuftigt - Bestil Pladsbillet
Hvorfor have førerhund?
Friheden har 4 ben, og sådan skulle det gerne blive ved med at være.
Aktivitetskalender
Sikrer mod dobbelt-arrangering
Tilmeld en aktivitet
Få opdateret en eksisterende

Doverodde Købmandsgaard
SMK Thy
Cafeen åbner sammen med SMK
Hvad er SPRANG
Se hvad Agnete
Skriver
Oplevelsesrute
Sindrup Drag - Vilsund
Agnete Odgaard-Jensen
Mad uden Stress 179,50
Medvind i modgang 129,50
Bestilling