Velkommen

Tirsdag 18. Februar

Ydby
Ydby Sogn
7760 Hurup Thy
Thisted Kommune
Region Nordjylland
Hjemmesiden drives af
Ydby Håndværker- og Borgerforening
Redaktøren
Venter på input - og kritik
Lær det nu - for sent når det gælder
Hjertestarter 1.
Opsat på Idrætshallen
Ydbyvej nr. 193
Hjertestarter 2.
Opsat i Sindrup
Helligsøvej ved Præstekravevej
Find Hjertestarter
Klik derefter på
Gå til Min Position
Bogbus mandag 13.40-14.25 Boddum-Ydby Friskole
Links
Abner i nyt vindue
Thisted Vand og Kloak
Vagttelefon 8891 7788
Thy Mors Energi (EL)
Telefon 7219 8900
***
Aviser og Tidsskrifter
Service
Lægevagten 7015 0300
Ambulance/Brand 112
Politi 114
Hurup Taxi
Telefon 9795 1273
Alle links søges holdt opdateret
Forbehold mod ændringer i linkets hjemmeside.
Fejl bedes oplyst
Ydby er en stationsby i Sydthy
Med skole, fritidscenter, kirke og togforbindelser.
Gruppen for Fin Festplads søger hjælpere Se mere - og mulig Tilmelding
Boddum-Ydby Håndværker og Borgerforening
Generalforsamling Torsdag 20. februar 19.30
I Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter.
Se mere - om Bestyrelse og Dagsorden
Sydthy Kunstforening
Heltborg Museum
Tirsdag 18. februar 19.30
"Et godt og enkelt liv i Europa omkring 1900" Foredrag ved Peter Brix Sønder ph.d i kunsthistorie
Fortælling og Lysbillede fra Grønland.
Onsdag 19. februar 19.00
Vita og Bjarne Holmgaard.
Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter
Arrangør: Boddum-Ydby Seniorer
Årets Fest
Lørdag 22. februar 17.30
Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter
Se mere
Fastelavn
Familiegudstjeneste i Boddum Kirke
Søndag 23. februar14.00
Derefter Tøndeslagning i Boddumhus, Doveroddevej 22.
Efter tøndeslagningen serveres der kaffe og fastelavnsboller.
Til de flottest udklædte er der en præmie.
Fastelavnsfest
Mandag 24. februar 17.30
Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

I Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter

Fastelavnsfest for egnens seniorer
Torsdag 27. februar 14.00
Sct. Thøgersgaard
Underholdning af "On The Road Again" fra Thyholm
Med Erik Brændgaard Riis, Jørgen Fomsgaard, Erik Jensen og Anker Nielsen
Pris for underholdning, kaffe og fastelavnsboller er 20 kroner.
Kørsel kan bestilles sensest 23. februar, på 9917 3345
Arrangør: Aktivkomiteen
Sangaften Boddum Præstegaard
Torsdag 5. marts 19.30
Med Morten Nebel - Boddum-Ydby Friskole
BAL løber i vinter fra Hurup Hallen
Onsdage og Mandage 17.30
Mød ved Hallens indgang.
Der er ruter på: 4 km - 6,5 km, - 8 km -10 km.
Alle starter sammen. Senere vælges ønskes rute, men det er gjort sådan, at vi møder hinanden undervejs.
Spændende og hyggeligt
Se mere
Mølleåparken
Arbejdet ligger lidt årstids-stille.
Der er sat hegn op om Børneskoven og Dyrenes indhegning.
Det kunne være hyggeligt med nogle søde dyr i dyreindhegningen, nogle geder og et par æsler ville være de sjoveste og sødeste dyr, som børn kunne have meget fornøjelse af at kigge på og måske klappe.
Hvis nogen har sådanne dyr, som de vil lade gå i indhegningen, vil det være den bedste måde at gøre det på.
Vi vil også gerne have een til at passe og tilse dyrene.
Bo Høje Christensen
6023 1200 e-mail.
*
Gruppen for fin festplads
Hytterengøring.
Se listen
.
Tilmeld en rengøring
*
Doverodde Købmandsgaard
SMK
Cafeen
Bedre e-mail
Og regler
Det Gule Palæ og andre tidlige huse.
Se mere
Oplevelsesrute
Sindrup Drag - Vilsund
FruLock
En Ydby-pige med salg af pænt dametøj
*
Aagaard Tekstil
Kunsthåndværk
*
Thy med Thyholm
Historisk