Velkommen

Lørdag 4. april

Ydby
Ydby Sogn
7760 Hurup Thy
Thisted Kommune
Region Nordjylland
Hjemmesiden drives af
Ydby Håndværker- og Borgerforening
Redaktøren
4028 6141
Problem med e-mail
Lær det nu - for sent når det gælder
Hjertestarter 1.
Opsat på Idrætshallen
Ydbyvej nr. 193
Hjertestarter 2.
Opsat i Sindrup
Helligsøvej ved Præstekravevej
Find Hjertestarter
Klik derefter på
Gå til Min Position
Bogbus mandag 13.40-14.25 Boddum-Ydby Friskole
Links
Abner i nyt vindue
Thisted Vand og Kloak
Vagttelefon 8891 7788
Thy Mors Energi (EL)
Telefon 7219 8900
***
Aviser og Tidsskrifter
Service
Lægevagten 7015 0300
Ambulance/Brand 112
Politi 114
Hurup Taxi
Telefon 9795 1273
Alle links søges holdt opdateret
Forbehold mod ændringer i linkets hjemmeside.
Fejl bedes oplyst
Ydby er en stationsby i Sydthy
Med skole, fritidscenter, kirke og togforbindelser.
*
Orientering til lokale foreninger 13. marts 2020.
Grundlovsdag den 5. juni 2020 afslører Ydby Håndværker- og Borgerforening en skulptur på festpladsen i Ydby skov.
Vi forventer besøg af mange mennesker, der gerne vil fejre denne specielle begivenhed og være med til at sætte kolorit på dagen.
Af hensyn til det forventede store besøgstal, vil der ikke være mulighed for at parkere på festpladsen ligesom vi henstille til, at motionister tager hensyn til de mange gæster.
Der kommer senere pressemeddelelse og annoncer i den lokale presse, som fortæller mere om begivenheden, men afsæt allerede nu tiden til et besøg på festpladsen, festlighederne begynder 14.30 og det bliver en begivenhed, der er værd at huske og berette om.

Med venlig hilsen
Ydby Håndværker- og Borgerforening
Frank Odgaard-Jensen

Af og til ser vi efter personer med relation til Ydby, ofte falder blikket på nogen med visse armbevægelser.
Lige nu blev det Johannes Conrad Nyboe og Thorkild Engell Jensen
"Doverodde-salen"
Tirsdag 21. april 18.45
Live Streaming foredrag:
"Rask og glad. Tak dine unikke mikrober"
Entre incl. kaffe og brød 50 kroner
Doverodde Købmandsgaards Venner
Mølleåparken
Arbejdet ligger lidt årstids-stille.
Der er sat hegn op om Børneskoven og Dyrenes indhegning.
Det kunne være hyggeligt med nogle søde dyr i dyreindhegningen, nogle geder og et par æsler ville være de sjoveste og sødeste dyr, som børn kunne have meget fornøjelse af at kigge på og måske klappe.
Hvis nogen har sådanne dyr, som de vil lade gå i indhegningen, vil det være den bedste måde at gøre det på.
Vi vil også gerne have een til at passe og tilse dyrene.
Bo Høje Christensen
6023 1200 e-mail.
AFSLØRING
Orientering til lokale foreninger 13. marts 2020.
Se mere
Gruppen for fin festplads
Hytterengøring.
Se listen
.
Tilmeld en rengøring
*
Doverodde Købmandsgaard
SMK
Sæson-Program
Cafeen
Bedre e-mail
Og regler
Det Gule Palæ og andre tidlige huse.
Se mere
Oplevelsesrute
Sindrup Drag - Vilsund
FruLock
En Ydby-pige med salg af pænt dametøj
*
Aagaard Tekstil
Kunsthåndværk
*
Thy med Thyholm
Historisk