Velkommen

Torsdag 21. februar 2019

Ydby
Ydby Sogn
7760 Hurup Thy
Thisted Kommune
Region Nordjylland
Hjemmesiden drives af
Ydby Håndværker- og Borgerforening
Hjertestarter
Opsat på Idrætshallen
Ydbyvej nr. 193
Læs og lær om
Genoplivning
Det er for sent når det gælder
Thy med Thyholm
Historisk
Aagaard er et samlingssted for udvalgte kunsthåndværkere fra hele landet.
Aagaards specialitet er spændende unikt tøj, boligtekstiler og gaveartikler.
Else Høgh Pedersen
“Årets kunstner i Sydthy 2018”
Aagaard Tekstil
Kunsthåndværk
*
FruLock
En Ydby-pige med salg af pænt dametøj
Links
Abner i ny vindue/Fane
Thisted Vand og Kloak
Vagttelefon 8891 7788
Thy Mors Energi (EL)
Telefon 7219 8900
*
Skytte & Fritidscenter
Her er adgang til Idræt i Ydby
Aviser og Tidsskrifter
Service
Lægevagten 7015 0300
Ambulance/Brand 112
Politi 114
Hurup Taxi
Telefon 9795 1273
*
SKAT
(tast selv)
Alle links søges holdt opdateret
Forbehold mod ændringer i linkets hjemmeside.
Fejl bedes oplyst
Ydby er en stationsby i Sydthy
med skole, fritidscenter, kirke og togforbindelse.
Et godt sted at bo, der er huse til salg, også gode ............
Fredag 22. februar 19.00
"Fisk kan ikke tale" ved "Rav Bjarne" Hansen
Emne: Forurening Thyborøn
Entre, kaffe og brød: 50 kroner
Doverodde Købmandsgårds Venner
Årets Fest Lørdag 23. februar
Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter
Dørene åbnes 18.00
Hvorefter baren er åben og drikkevarer kan købes.
Se mere
Tirsdag 26. februar18.45
Live streaming
"Klimaændringer - den danske vinkel"
Professor Jens Hesselberg Christensen
Entre, kaffe og brød: 50 kroner
Doverodde Købmandsgårds Venner
Fredag 1. marts 19.30
Doverodde Købmandsgaards Venner
Doveroddesalen
Generalforsamling
Søndag 3. marts 14.00
Familiegudstjeneste Boddum Kirke
Tøndeslagning
Onsdag 6. marts 19.30
Det danske landskab
Foredrag af Tom Jørgensen
Heltborg Museum
Sydthy Kunstforening
Torsdag 7. marts 19.00

Sangaften med Morten Nebel Boddum-Ydby Friskole
Boddum Præstegaard

Lørdag 16. marts18.30
Gymnastikopvisning
Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter
Boddum-Ydby Idrætsforening
BAL er nu færdig med opførelse af Løbeklubbens hus på Festpladsen i Ydby Skov
Indvielse 23. marts 14.00
Se mere
Thy Harmonikatræf
Lørdag 30. marts 17.30
Se mere
Bevar Grønland sammen med Danmark
Ydby var med - da Grønland blev samlet under dansk flag!
Knud Rasmussens liv var splittet mellem sit liv i Danmark og en dyb længsel efter Grønland.
Han sørgede for at hele Grønland blev samlet under dansk flag og skrev Grønland ind i danskernes hjerte. (DR)
- og Ydby? Knud Rasmussen var gift med Dagmar, datter af Etatsråd Niels Andersen, født på Kammersgaardsvej i Tryngby, syd for Tvolm.

Billedet kunne være taget i Tvolm Skov
Etatsråden startede med at være kusk på faderens hestetrukne vogne, der leverede grus til vejene i Thy, og endte med at etablere havne og jernbaner i Danmark og Sverige.
Etatsråden støttede Knuds togter med mange penge, hvoruden togterne ville have været umulige.

Det er ikke Knud Rasmussen til venstre
Dagmar var ked af Knuds fravær med livsfare, og betænkelig ved den grønlandske frisindede kamp mod indavl.
Artiklen inspireret af en DR-udsendelse fra 2005

Se mere

Aktivitetskalender
Viser planlagte arrangementer
Der er allerede god gang i 2019

Sikrer mod dobbelt-arrangering
Tilmeld en aktivitet
Få opdateret en eksisterende

Gruppen for fin festplads
Hytterengøring.
Se listen
.
Tilmeld en rengøring
Rengruppe
Aktuelt
BAL løber lidt videre
Se mere

Legeplads Mølleåen
Pasnings-Fadderskaber

Pasningseksempel

Det Gule Palæ og andre tidlige huse.
Se mere
*
Oplevelsesrute
Sindrup Drag - Vilsund