ydbythy.dk
Lokal service
Skriv til redaktøren
Om emner, fejl og mangler.
Eller ring 4028 6141

(Christian Morsing)
Ikke alle kan nå toppen
Der er noget at se op til
Boddum-Ydby Friskole og Børnehave
"Fritter Sport" - SFO-udvidelse i Fritidscentret.
Noget der foregår en gang imellem, med stærk indblanding fra Gymnastik - Fodbold - Skydning - Volleyball - Badminton - Spejderne - BMX - Bowls
'

'

'
'

Den store aktivitet gjorde det nødvendigt at kalde til skafning - tage hul på madpakkerne

Der var en del Inklusion med voksne - alt med højlydt og dejlig stemning
Er det en sidelæns saltemortale?