KFUM Spejderne
Boddum-Ydby Gruppen
Sedler udfyldt på generalforsamling
Kommentarer på sedlerne (forældre):
Glade børn
Venskaber
Nutidig pionering
Punktlighed
Primitiv lejr
Forældre med på overnatning
Skuespil
Samarbejde og fællesskab
Noget om førstehjælp
Værne om naturen
Samarbejde
Være god ved hinanden
Løb med samarbejdsopgaver
Mad over bål
Udeliv
Holdånd
Anlægget i Hurup - Tirsdag 18. august 18.30 - 20.00
Poetisk referat af generalforsamling 24. februar 2015
I år afholdt vi generalforsamling på en ny måde. Det er jo den aften vi fortæller om årets gang i gruppen – og vi ville gerne dele oplevelser og tanker med forældre og andre interesserede. Det blev til en kombination af ”forældremøde” og generalforsamling.

Spejderne afgav selv beretning. De valgte hver det par fotos taget på spejdermøder og lejre og fortalte så deres forældre og de andre ved bordet, hvorfor de hver i sær havde valgt lige det foto.

Der kom mange sjove historier frem og vi fik en helt ny indfaldsvinkel til spejdernes oplevelse af, hvad der foregår og hvad de kunne tænke sig at prøve kræfter med fremover.

Vi havde også en runde, hvor forældrene skrev deres ønsker og idéer ned vedr. indhold og aktiviteter i gruppens spejderarbejde. Mødet var en meget positiv oplevelse – og jeg håber vi kan forvandle den til en god tradition.

Spejdermøderne går med pionering, orientering og bålfærdigheder på højt plan for tropsspejderne og ulve/bævere har lavet fuglehuse, fisket i skovsøen på ashøje (hvor de fandt en lille udgave af Loch Ness Uhyret) og lært om fødevarer – tilberedning og ernæring, så de selv kan gå i gang, når vi skal på lejr.

KFUM’s motto er ”Sammen rykker vi Verden – med vilje”. Det var temaet for forårets overnatning i spejderhuset. Vi rykkede grænser på mange måder ved forskellige aktiviteter. Ved sengetid var der råhygge med film og guf

I år tager tropsspejdere og ulve/bæver på hver deres sommerlejr. De store skal til spejdercentret på Houens Odde (ved Kolding) og ulve/bæver skal til Thorup Hede (ved Dronninglund). Temaet for de stores lejr er endnu ikke fastsat, men ulve/bæver skal dyrke trylleri og magi på deres lejr.
Referat af Generalforsamling for KFUM Boddum-Ydby Gruppe - 24. februar 2015
Tilstede var det siddende Grupperåd (med undtagelse af kassereren, der var forhindret), gruppens spejdere+forældre med undtagelse af en enkelt familie.

For at gøre noget for kommunikationen mellem forældre og spejderledere/grupperåd, blev dette års generalforsamling afholdt på en utraditionel måde, der viste sig at give en mere informativ og social oplevelse i sammenligning med den traditionelle form.

Dirigent: Jette Jensen

Indkald: Rettidig

Valg af stemmetællere: Lars Jensen, Heidi Lykke Worm

Regnskab og budget: Blev fremlagt og forklaret af spejderleder eft. aft. med kasserer. Regnskabet blev godkendt og budgettet accepteret.

Beretning: I stedet for at lade gruppelederen/grupperådsformanden fremlægge beretningen, lod vi spejderne selv fortælle om årets gang i gruppen ud fra fotos af de oplevelser/aktiviteter, de hver i sær havde lyst til at tale om. Vi kom rundt om stort set alle aspekter af vores spejderes liv i gruppen. Spejdernes beretninger blev suppleret af grupperådsmedl./spejderledere, hvor dette var nødvendigt. Således blev beretningen en inkluderende, interaktiv og meget nuanceret gennemgang af årets aktiviteter.

Indkomne forslag: ingen

Valg af grupperåd og kasserer: Jette Jensen, Ivonne Schelle Jensen, Marion Bank, Jane Vie Christensen, Tina Graugaard, Lene Hougs. Dvs at tidl. kasserer Mette Olesen afløses af Tina Graugaard.

Valg af revisorer: De hidtidige revisorer ønskede eft. mange års tro tjeneste ikke at fortsætte og da ingen i forældrekredsen ønskede at indtræde som revisor, foreslog Lene Hougs to medl. af det lokale Sct. Georgs Gilde: Solvejg Bøger (Jegindø) og Ulla Vangsgaard (Hurup), der begge blev valgt.

Eventuelt: Under evt. opfordrede spejderlederne forældre og spejdere til at indgå i en dialog om, hvilke drømme og/eller idéer de hver i sær har til spejderlivet i gruppen – det være sig aktiviteter, metoder, fysiske rammer. Det blev til en masse post-it-sedler sat op på væggen. Vi havde en god dialog om det, der stod på sedlerne –desværre alt for kort, da tiden ikke rakte til de helt store uddybninger.
(Sedlerne ses øverst til venstre på siden)
Kommentarer på sedlerne (spejderne):
Mad på bål
Bål i skoven/På spejderlejr/Brug af kompas
Sove i telt
Mad over bål/overnatning/telt/pionering
Lave knob af spagetti
Tømmerflåde
Lære om dyr og spor
Vinde efterårsløb
Lave mad i skoven/lave knob/overnatning
Hygge
Bue og pil/bål/skumfiduser/pølser
Lave mad
Ud i Hurup og lave noget
Slikbutik på sommerlejr
Pandekager/tømmerflåde
Træhule/tømmerflåde
Smiley
Ud på løb
Jeg kan godt lide at lave mad
Lære morsekoder
Mere bål
Kommentarer på sedlerne (spejderne) cont.:
Tænde bål
At sove i telt og være på lejr i en uge
Mere ude/tænde bål
Vil gerne prøve at sejle på tømmerflåde
Lejr/bål/teltture i en uge
Det er sjovt at børste tænder på sommerlejr (i et hul i jorden)
Pandekager på trangia
Flere morsekoder
Frimurerkode
Sidde på pælebord
Finde vej i skoven/bål/overnatning i skoven