Mors Dag

Mors Dag 2. søndag i maj
Ideen
Julia Ward Howe, født 1819 i USA, tænkte, at der skulle være en dag for mødre og for fred.
Hun havde i 1861 skrevet teksten til ”Battle Hymn Of the Republic”, til ære og minde for kæmpende i den amerikanske borgerkrig.
Denne sang er senere sunget ved utallige lejligheder, brugt i film og litteratur.

Lanceringen
Det er Anna Jarvis der er noteret for, at have etableret Mors dag i 1872. Anna Jarvis er født 1864 og blev lærerinde. Hun døde i 1948, ugift og barnløs.
Tilskyndelsen var hendes mor, Ann Marie Jarvis og hendes arbejde.

Ann Marie Jarvis organiserede ”Mothers Day Work Clubs”, som gjorde et stort arbejde for sundheds-forhold, ikke mindst børns overlevelse.
Klubben virkede under borgerkrigen til hjælp for syge soldater.

Efter krigen lagde Ann Marie Jarvis og Klubben en stor indsats for det nationale sammenhold, blandt ved at stifte ”Mothers friendship Day”.

Et par år efter Ann Marie Jarvis død, arrangerede Anna Jarvis en højtidelighed i Grafton Metodistkir-ke. Det blev søndagen efter hendes mors dødsdag, den anden søndag i maj.
Årene derefter arbejde Anna Jarvis på at få Mors Dag almindelig kendt. I 1909 blev der oprettet en ”Mors Dags-komite”.
I 1914 blev Mors Dag officiel helligdag i USA.

Mors Dags blomst - Nelliken
Anna Jarvis prøvede at gøre nelliken til Mors Dags blomst. Nelliken havde været hendes mors ynd-lingsblomst.
Hun mente den hvide nellike var et symbol på moderskabets dyder som renhed, trofasthed, ærbar-hed, barmhjertighed, kærlighed og skønhed.
Der opstod i Amerika en tradition for, at man på Mors Dag bar en rød nellike hvis ens mor var i live, og en hvid nellike hvis hun var død.

Anna Jarvis var ikke glad for, at Mors Dag blev interessant for de handlende, hun arrangerede endda demonstrationer, og blev en gang arresteret for gadeuorden.
Kort før sin død i 1948, skal hun have sagt til en avis, at hun egentlig fortrød at have fået indført Mors Dag.

Mors Dag i Danmark.
På initiativ af ”De allierede Danske Vaabenfæller”, hvis medlemmer havde været med i 1. Verdens-krig, og fra amerikanske soldaterkammerater havde hørt om traditionen, blev Mors Dag indført i Danmark 1929.
Også i Danmark er det anden søndag i maj der holdes Mors Dag. I Sverige er det sidste søndag i maj, og i Norge anden søndag i februar.