Boddum-Ydby
Idrætsforening
Petanque
Træningssted
Banerne ved Ydby Stadion (Ydby Station)
Træningstider
Holdleder
Kontingent
Lørdag den 25. juni var der Petanque-dag
Det har længe været et ønske, at banerne ville blive taget i brug.
Instruktører hidkaldt. Holdopstilling ved fremmøde. Der blev uddelt præmie.
*
*
*
*
*