ydbythy.dk
Lokal service
Skriv til redaktøren
Om emner, fejl og mangler.
Eller ring 4028 6141

(Christian Morsing)
HSWind - Viking 25
Som her står på Brendgårdvej 63
Links
25 kW - mølle på Brendgårdvej i Ydby
Lørdag var der åbent hus hos Jytte og Leif Sunesen, ude på Brendgårdvej. Anledninger var en vindmølle, der, godt hjulpet af søndenvinden, var i gang med produktion af nogle kilowattimer. En produktion der er til gavn for miljøet, og da heller ikke er så ringe for møllens ejer.

Nogle gæster kom for at hilse på, andre for at undersøge mulighederne ved opstilling af mølle. På fabrikantsiden var Ulrik Høgenhaven fra HS Wind mødt, for opstilleren Cirkel Energi Kim Bilskov, som havde Klaus Holt med. Klaus er salgskonsulent, og har været kontaktmand hele vejen, der er en del ting der skal klares, inden en mølle drejer sin første omgang.

Spørgelysten var heldigvis stor. Der er møller for forskelligt behov.
Aktuelt blev der talt om 5, 10 og 25 kW

Hvor meget kan en mølle udvinde af vinden?
Den 10 kW Klaus står og snakker om kan producere 27.500 kWh ved en middelvind på 5 m/sek.
En 25 kW, som står på marken udenfor, kan yde 36.000 kWh ved samme vind
Ydelserne er årlige.

Jytte havde alt parat, kaffe, the, øl, vand, pølser, brød og småkager, og der var rart og lunt indendøre, den gode søndenvind var nemlig ikke særlig varm.