ydbythy.dk
Skriv til redaktøren
Om emner, fejl og mangler.
Eller ring 4028 6141

(Christian Morsing)
Sidebane til Thybanen
Området mellem Nissum Bredning og Sindrup Vejle, det nuværende sommerhusområde, havde før udstykningen pæne forekomster af grus, så pæne at man ville udnyttet dem.
Der blev derfor anlagt en sidebane til Thisted-Struer banelinjen fra 1882.
Sidebanen stødte til Thybanen 640 meter nord-vest for "Æ Fogeds Huus", og løb 1200 meter mod vest, ud mod Røjensø Odde.
Banens vestlige ende lå mellem Edderfuglevej og Strandskadevej.
Ude mod vest var der dobbeltspor for rangering af tomme eller fyldte vogne. Gruset blev opgravet langs med banen, det fjernereliggende blev kørt bort på gummihjul.
Under opsporing af viden om sidebanen, dens oprettelse og nedlæggelse, stødtes på et interview med Jens Ejnar Lynge ved hans 90 års fødselsdag i 2009.
Linket til interviewet er desvære blever defekt, en stor skam, for det var morsomt at læse, handlede faktisk mest om Ebba, Jens Ejnars kone, som han helt tydelig holdt meget af.
Jens Ejnar havde en landejendom i Sindrup, og var ansat hos DSB som linjearbejder på Thybanen, og i den forbindelse med til at anlægge sidebanen.
Desværre døde Jens Ejnar i 2011, og det han kunne have fortalt er mistet, men Ebba Lynge lever, er lige blevet 90 år.
Ved en lang samtale med Ebba kom alt på bordet, tak for det.
Om Ebba havde det været bedst at læse i ovennævnte interview - hvad Jens Ejnar sagde om hende, skal nok passe, godt og vel!
Sidebanen er taget i brug 1947, og allerede nedlagt i 1952-53. Om det var fordi der ikke længere var økonomi i gruset, er uvist. Det kunne jo også være spekulation i grundsalg!
Grusudvindingen havde efterladt sig dybe spor. For at kunne sælge sommerhusgrundene, var det nødvendigt at fylde gravene op.
Det blev gjort med jord fra brinkene nordfor. Dybe udgravninger kan stadig anes.
For at grustoget kunne komme ind på Thybanen, var et skiftespor nødvendigt. Sidebanen passerede også Hovedvej 11.
Der blev etableret et vogterhus. Ledvogteren skulle standse trafikken på Hovedvej 11, og defter lade grustoget passere. Der var ikke bomme eller blinklys!
Ledvogter var Jens Ejnar Lynge - hans eneste hjælpemiddel, til trafikreguleringen, var et flag på kort skaft!
Det forlyder, at Ebba af og til overtog standsningen af trafikken på Hovedvej 11, Jens Ejnar skulle jo også vedligeholde Thybanen.
Hvor Helligsøvej støder til Hovedvej 11, ses rester af banetracéen
Aftryk fra de fjernede sveller (kan stadig ses inde bag vejskiltet "Helligsøvej")
Kilder:
*Ebba Lynge (Jens Ejnar Lynge, der var med til at anlægge banen, døde i 2011, 92 år gammel)
*Erik Grønbæk Jensen
moxfa

Dette billede skulle være taget ved Helligsø Grusgrav
Er der nogen der kender til den historie, det er svært ikke at drage parallelle.
Hører meget gerne nærmere e-mail