Boddum-Ydby
Skytte- og Fritidscenter
*
Mandag den 14. marts 2022 blev der holdt generalforsamling i Boddum - Ydby Skytte & Fritidscenter
20 deltagere.
I sin beretning kunne formand Jørgen Stefansen blandt andet berette om en fortsat stor lokal opbakning, som blandt andet var kommet til udtryk med en stor donotation, som havde gjort det muligt at lægge asfalt på centrets parkeringsplads.

Derudover kunne der berettes om endnu et år med corona, som havde resulteret
i flere aflyste arrangementer.
Men også gode arrangementer afholdt. For eksempel 60´ & Country Halbal i efter
året, - Som vil blive gentaget oktober i år.

I løbet af året er der blevet udført flere praktiske forbedringer i centret.

Valg til bestyrelsen:
Poul Svendsen, for Ydby Håndværker & Borgerforening, (nyvalg)
Mikael Kongensgård, for Boddum-Ydby Skytteforening (genvalg)
Svend Hansen, (genvalg)
Jens Peter Krabbe Nielsen (nyvalg)
Jørgen Stefansen, for Boddum-Ydby Idrætsforening (genvalg)
Jytte Sunesen (ikke på valg)
Ole Grud (ikke på valg)

Suppleanter:
Klaus
Kappel, (genvalg)
Poul Erik Mark (genvalg)

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:
Jørgen Stefansen (formand/sekretær)
Ole Grud (næstformand)
Svend Hansen (kasserer)
Jytte Sunesen
Poul Svendsen
Mikael Kongensgaard
Jens Peter Krabbe

Boddum-Ydby
Skytte- og Fritidscenter
Jørgen Stefansen 9795 1721
*