Boddum-Ydby
Skytte- og Fritidscenter
*
Mandag den 14. juni blev der afholdt generalforsamling i Boddum – Ydby Skytte & Fritidscenter med 22 deltagere.

I sin beretning kunne fmd. Jørgen Stefansen berette om et atypisk år, med aflysninger og udsættelse af div. arrangementer og aktiviteter, som følge af corona pandemien.
Men også at der har været tid til at udføre forbedringer, og nyanskaffelser i hallen.

Formanden fandt også god grund til at rose fritidsforvaltningen i Thisted kommune,
for at være med til at understøtte foreningernes, og dermed også hallernes økonomi,
i et svært år med corona pandemien.

Centrets mange frivillige fik også rosende ord med på vejen, for de mange opgaver der bliver løst af den vej, både i centret, og i de lokale foreninger der bruger, og har “base “i centret: BY. If., BY. Sk., BY. seniorer, Thy BMX, og Sydthy Bk.

Under valg til best. / foreningsvalgte var der:

Nyvalg til Tommy Hasager fra Boddum-Ydby Skytteforening,

Genvalg
Dorte Hestbech fra Ydby H & B forening.
Jørgen Stefansen fra Boddum -Ydby IF.
På generalforsamlinge genvalgtes Jytte Sunesen og Ole Grud. Under valg af

supleanter var der genvalg til Klaus Kappel, og nyvalg til Poul Erik Mark.

Udover de nævnte består bestyrelsen af Svend Hansen og Poul Svendsen.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som følger:
Jørge Stefansen formand
Ole Grud næstformand.
Svend Hansen kasserer
Dorte Hestbech sekretær.

Boddum-Ydby
Skytte- og Fritidscenter
Jørgen Stefansen 9795 1721
*