Boddum-Ydby
Skytte- og Fritidscenter
*
Generalforsamling 25. juni 2020
Beretning
Jørgen Stefansen aflagde Beretning for 2019.

Året havde haft glæde af fremgang, men ærgrelser på grund af Corona..
Stor tak til de mange frivillige og lokale foreninger, det altsammen gør stedet til et godt mødested.
Beretning og regnskab blev godkendt.

Bestyrelsen ser nu sådan ud:

Jørgen Stefansen (formand)
Ole Grud (næstformand)
Svend Hansen (kasserer)
Dorthe Hestbech (sekretær)
Poul Svendsen
Christian Thomsen
Kristian Bisgaard
Jytte Sunesen (supleant)
Klaus Kappel (suppleant
Leif Johansen (revisor)
Landbo Thy (revisor)

Boddum-Ydby
Skytte- og Fritidscenter
Jørgen Stefansen 9795 1721
*