BAL Løber
Boddum-Ydby
Skytte- og Fritidscenter
*
Jørgen Stefansen 6134 8176
e-mail
Bestyrelsen:
Jørgen Stefansen (formand)
Svend Hansen (kasserer)
Dorthe Hestbech (sekretær)
Mads Tjener (næstformand)
Kristian Bisgaard
Jens Peter Krabbe
Ole Grud
Jytte Sunesen (suppleant)
Poul Svendsen (suppleant)
Repræsentanter indvalgt af lokale foreninger:
YHB - Dorte Hestbech
BYIF - Jørgen Stefansen
BYS - Kristian Bisgaard
Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter
Generalforsamling 2016

21. marts blev der afholdt generalforsamling i Boddum – Ydby Skytte & Fritidscenter, med 25 fremmødte.

1.Valg af dirigent Jens Ulrik Thomsen.
Generalforsamling indkaldt rettidigt efter vedtægterne.

2.Valg af stemmetællere.
Mogens Thomsen og Leif Johansen

3.Beretning
I sin beretning kunne formanden Jørgen Stefansen berette om gode arrangementer i hallen, blandt andet:
Thy Harmonikatræf, som igen havde totalt udsolgt.
Thybordet, blev ligeledes godt besøgt. [25 % af sognenes beboere - hvem kan slå det (red.)]
Begge arrangementer havde besøg af TV MidtVest.

Dertil en række gode foreningstilbud.
Motion og Samvær er godt i gang med 3. sæson i hallen, med rigtig pæn tilslutning.
Her er der afholdt julefrokost, og udflugt til Hjerl Hede.

Ældre Sagen Sydthy og Boddum-Ydby Skytteforening har en ugentlig formiddag med skydning og samvær, og som ligeledes er velbesøgt.

Foruden aktiviteterne i hallen havde der også været en række gode arrangementer i opholdsrummet, som Boddum –Ydby borgerne for alvor har taget til sig som et “sportsforsamlingshus“.
Thy Theater med Hans Bakgaards jul var et rigtig godt arrangement.
Karen og Hans Rasmussen, Dover, med spændende lysbilledforedrag om deres 1½ års sejlads på Europas floder.
Whiskysmagning blev lidt af et tilløbsstykke, og bliver gentaget til februar.

Følgende foreninger har base i Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter:
Boddum-Ydby Idrætsforening
Boddum-Ydby Skytteforening,
Boddum-Ydby Seniorer
Thy BMX

Der er ønske om, at uudnyttede lokaler, loftrummet over skyttecentret, kunne udnyttes til klublokale, speakerrum ved stævner, Thy BMX, Multirum for hallen, Motionsrum og ekstra mødelokale.
Der er ofte brug for sådanne faciliteter.

Der er også planer for Boddum-Ydby Skytteforening, om udbygning af 2 luftskydebaner, da foreningen har haft stor medlemsfremgang.

Formanden glædede sig også over vedtagelsen af den kommunale “halanalyse”, som blandt andet indebærer at Boddum Ydby Skytte- og Fritidscenter kommer med i den kommunale tilskudsordning, og at kommunen er delt op i 3 “klynger“, hvor vi er kommet i godt selskab, med de 3 øvrige haller i Syd: Bedsted, Hurup og Vestervig-Agger.

4.Regnskab
Fremlæggelse af regnskab ved Svend Hansen.

Med det kommunale tilskud fremadrettet ser, bestyrelsen fortrøstningsfuldt på fremtiden for hallens økonomi.

Der er flere ting som bestyrelsen skal forholde sig til, blandt andet:

Om hallen fremadrettet skal være momsregistreret.

Om lånet fra private borgere, som efter 10 år skal tilbagebetales.

Spørgsmål:
El-forbrug, stigende forbrug.
Gammelt inventar - bør det udskiftes!
Snak omkring øget forbrug til blæser.

I bestyrelsen arbejdes der på at få energirådgiver ud.

Snak omkring lån fra De Danske Skytteforeninger på 750.000 kr.
Bliver taget op til andre generalforsamlinger, bør måske specificeres mere ud med hensyn til tilskud og eventuel tilbagebetaling i næste regnskab.

5.Behandling af eventuelle indkomne forslag - der er ingen forslag på skrift modtaget af bestyrelsen.

6.Valg til bestyrelse:

Genvalg til de 3 foreningsvalgte:
Ydby Håndværker & Borgerforening: Dorthe Hestbech.
Boddum– Ydby Skytteforening: Kristian Bisgaard.
Boddum– Ydby Idrætsforening: Jørgen Stefansen.

Genvalgt på generalforsamlingen:
Svend Hansen
Jens Peter Krabbe Nielsen.

Genvalg til 2 suppleanter:
Jytte Sunesen
Poul Svendsen.

Øvrige medlemmer af bestyrelsen er:

Ole Grud
Mads Tjener.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Jørgen Stefansen, formand
Mads Tjener, næstformand
Svend Hansen, kasserer
Dorthe Hestbech, sekretær

7.Valg af revisor:

Genvalg til Landbo Thy og Leif Johansen.

8. Eventuelt:

Puslebord foreslået etableret på handicaptoilettet.

Skraldespand foreslået skjult bag stakit.

Endvidere forslag om stakit ved vestvendt gavl, bøge-planterne går ud på grund af vind.
Bestyrelsen arbejder videre med det.

Hjemmeside ikke opdateret - skal der arbejdes på fremadrettet.

Seniorerne forespørger om deres aftener, der er booket ind halvt år frem, kan holdes fri for andre deltagere, såsom skytter i hallen.
Der skal tages hensyn til alle brugere, der eventuelt vil være her samtidigt.
Traditioner omkring faste aftener dels for pensionistforening som har haft onsdag aften i 60 år, ikke meget for at rykke dagen.

Opdeling af opholdsrum og eventuel egen indgang er ikke at foretrække.

BMX-klubben vil gerne følge med løbende omkring ansøgning om midler til eksisterende lokaler fra Thisted Kommune.

Omkring ansøgning af fonde kunne flere foreninger gå sammen omkring ansøgning til indretning.

Dirigent og formand takkede for en god generalforsamling.

Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter

Langsom Langtur
Om sejlads og overvintring på Europas floder
(Et tidligere foredrag)
Det blev en rigtig god aften, over 60 var mødt, og fik en god oplevelse

Karin og Hans Rasmussen fra Dover og det gode skib ”Mahogny”, kommer og fortæller om deres oplevelser og erfaringer, med sejlads og overvintring på floderne i Europa.
Fortællingerne ledsages af billeder på lærredet.
Floderne er en slags motorveje, de har faktisk til- og afsejlinger. Det går lidt langsommere end på vejene, der skal sluser til.
Sejlads på Europas floder, er i næsten beskyttede farvande. Overvintring i Camargueområdet nær Middelhavet, byder på alt hvad skibet er ladet til, oplevelser, udfordringer og begrænsninger, samt mange menneskelige møder, samtaler og hjælpsomhed.Europa byder stadig på overraskende forskelligheder.

Torsdag 10. december var over hundrede samlet for at se og høre om Hans Bakgaard!
Det var Thy Teater der kom med en musikalsk Juleforestilling, en koncert med anekdoter og godt humør, leveret af Hans Bakgaard, i skikkelse af Hans Dueholm.
Efter koncerten blev der vist filmklip, hvor vi så, og hørte Alfred Jensen fortælle om Hans Bakgaard, og tilmed så selve Hans på film.
Medvirkende: Hans Dueholm og Allan Dahl Hansen. Instruktion: Niels Vendius.
Arrangementet var i samarbejde med alle foreninger

*
*
*
*
*
*
Fredag 5. Februar 19.00
Whisky-Smagning
Tilmelding:
Bjarke Højer Thomsen 4219 7208 e-mail
Christian Thomsen 2890 5628 e-mail
Mere herom senere
Bruger- og Borgerundersøgelse
Der indkom 69 besvarelser med mange tilkendegivelser og forslag som nu vil blive behandlet
Tak for den store interesse
Bestyrelsen
Der var mulighed for at deltage i lodtrækning om en æske chokolade.
Jørgen Stefansen overrækker den her til
Kirsten og Hans Christian Hansen
I forbindelse med en TV-optagelse 1. november blev der taget dette gruppebillede af nogle af de mange medvirkende.
Ryghold m/k

Onsdage kl. 9.30 - 10.30

Træning af rygrelevante muskler - Smidighed - Afstrækning
Har du rygproblemer er det en god ide at træne de rygrelevante muskler, så du mindsker de daglige gener.
En stærk og smidig ryg er mere modstandsdygtig overfor de daglige belastninger og påvirkninger.

Vi er startet op, men du kan sagtens nå at komme med, der er plads til flere på holdet.
Så mød op efter efterårsferien - Vi ses.

Holdleder : Jette Toftdahl Larsen - Telefon 2395 1171 - Hjemmeside www.jhhm

Pris : 500,00 kr. pr. 3.mdr. Tilmelding efter første gang er OK - Mød bare op!