Sankt Hans Aften 2016
Det blev vist én af de mest særprægede aftner i Festpladsens historie.

Boderne skulle åbne klokken 19, men det regnede så voldsomt, at det var umuligt at rejse telte, eller være ude, så opstillingsholdet søgte ly i Grillhytten.
Det blev besluttet at aflyse, der blev sat et skilt op ved indkørslen, og ringet til båltaleren. Han ville nok komme alligevel - god tanke.
Efter godt en times tid stilnede regnen af. Bålet skulle være tændt 20.30. Ingen troede det overhovedet kunne antændes.
Men de dejlige gæster begyndte at komme, øl og vand blev sat ud i græsset.

I grillhytten var grillen blevet tændt, pølser og brød lå klar, mange flere måtte lægges på.
Bålholdet gik, mod al sund fornuft, i gang med at tænde. En masse lampeolie hældt på, en ukrudtsbrænder flittig brugt.
HP indledte med en kort gennemgang af aktiviteter siden forrige års bål, med tak til alle de mange der yder en stor indsats for at holde gang i Ydby. HP bedte også om fortsat støtte, og gerne lidt mere, for der er meget at gøre på pladserne rundt om i byen, og i dens skov, som vi til daglig har nær.

Søren Dosenrode der, trods varslet aflysning alligevel trofast kom, holdt båltalen.
Her kom han ind på årets højtider og mærkedage, hvor Sankt Hans fik ekstra opmærksomhed blandt andet nævnte, at her lægges der vægt på bortsendelse af ondskaben.

Efter talen blev der sunget de traditionelle sange.
Under den sidste var der kommet så meget gang i bålet, at heksen futtede af.
Inden de sidste gik, var bålet nedbrændt. Det ville vist ingen klokken 19 have troet på!
Men der var altså en god fyrbøder tilstede.
En god aften. Den umulige start gjorde vist oplevelsen lidt større.
Sankt Hans
Det er Johannes Døberen der har lagt navn til Sankt Hans. Johannes er på dansk blevet til Hans.
Helgendagen til minde om ham er den 24. juni, Sankt Hans aften er derfor den 23. juni. Tidligere fejrede man også hans dødsdag den 29. august.
Johannes døbte Jesus i Jordanfloden, selvom han mente det burde være omvendt.
Han filosoferer over, at Jesus øger sin værdi, og hans tabes, hvilket passer til, at dagene efter Sankt Hans bliver mørkere.
Johannes endte sine dage, da Salome, Herodes datter, forlangte hans hoved på et fad, og fik sit ønske opfyldt.
Sankt Hans var i tidligere tider en vigtig sommerfest, med drik og dans, og Kirken gjorde hvad den kunne for, at hindre løssluppenheden.
Sankt Hans bålet skulle tvinge alt ondt væk. Bålet tændtes bedst med ”ren” ild, altså ild der var gjort på ny. Man kunne gå så vidt, at man slukkede alt ild i byen, og derefter hentede ny jomfruelig ild til alle ildstederne.
Sankt Hans er helt grundlæggende en kristen tradition, men der har gennem årene sneget sig en del trolddomsbekæmpelse og heksefordrivelse ind.
Anbringelsen af den udstoppede heks på bålet, er dog en nyere ting fra 1900-tallet.

Midsommervisen " Vi elsker vort land "er skrevet af Holger Drachmann, og skulle være sunget første gang cirka år 1900.
Midsommervisen synges også på Shu Bi Duas melodi fra 1980.