Information for synshandicappede
Taxa til mødestederne
bestilles hos Agnete
Telefon 9795 6409
Mødestederne for synshandicappede
i
Thisted Kommune
Agnete Odgaard-Jensen
Leder af mødestederne i Thisted Kommune

Henvendelse og tilmelding kan ske ved at kontakte
Agnete Odgaard-Jensen
97 95 64 09
eller e-mail
Agnetes hjemmeside soldrys

Mødestedet Åbakken i Hurup
Mandage i ulige uger 14.00
Mødestedet Kristianslyst i Thisted
Mandage i lige uger 14.00
”Hønsegården” fejrer 40 års jubilæum.
Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til.

Vi er en stor flok af synshandicappede fra Thisted Kommune, der mødes alle mandage i ulige uger.
På ældrecenter Åbakken Hurup, låner vi lokaler, og her får vi altid en god og varm modtagelse. I marts i år kan ”Hønsegården” fejrer 40 års jubilæum.
Dagen vil vi fejre med en god middag på hotel Thinggaard i Hurup.

Mine forudsætninger for at være leder.
Jeg har haft den store glæde at være leder af ”Hønsegården” i de 40 år den har eksisteret.
Jeg mistede mit syn i 1975, men besøg af en konsulent fra Dansk Blindesamfund fik overbevis mig om, at jeg var den rette til at løse denne opgave i området.

I 1976 havde jeg startet et lignende mødested på Mors, og 1. januar 2008 fik vi "Firkløveret” Thisted ind under samme betingelser som Hønsegården i Hurup.
Årsagen var, at de 2 kommuner blev lagt sammen, derfor blev jeg også leder der.
Den startede oprindelig i 2001 med Irma Andersen som leder og blev dengang finansieret af Dansk Blin-desamfund.

Finansiering.
I næsten alle andre klubber eller mødesteder rundt om i landet for synshandicappede er det Dansk Blinde-samfund, der må op med pungen for kørslen, men hos os betaler Thisted kommune hovedparten, idet der kun er en egenbetaling på 25 kr.
Ved at vi er fri for disse udgifter, kan Dansk Blindesamfund Thy-Mors give et bidrag til underholdning.

”Hønsegården" blev forbillede for hele Viborg Amt.
I 2001 startede vi 5 nye mødesteder op i det gamle Viborg Amt med "Hønsegården" som forbillede. Det var i Skive, Viborg, Bjerringbro Møldrup og Thisted., og jeg blev projektleder.

Vi kunne se, at medlemmerne fra ”Hønsegården” var de mest aktive, når der blev lavet arrangementer i den lokale kreds.

Hvad laver vi i ”Hønsegården”?
Vi har musikunderholdning, foredrag, en årlig udflugt og hyggeeftermiddage. Hver sommer tager vi på en ferietur til Dansk Blindesamfunds Kursus- og konferencecenter Fuglsangcentret i Fredericia, hvor vi blandt andet nyder vort skønne center og stier i skoven, som er indrettet til vor manglende syn, og jeg arrangerer hver sommer 2 halvdagsudflugter i området samt en musikaften.

Nye medlemmer til mødestederne.
Henvendelserne får vi gennem kommunens hjemmepleje, ISH (institut for syn og hørelse), Dansk Blinde-samfunds konsulent, Ole Sylvester Olesen, pårørende samt naboer til synshandicappede. Det sker også, at det er den synshandicappede selv, der ringer, fordi de ønsker at være sammen med andre i samme båd.

Ud af isolationen og ind i fællesskabet.
Ensomheden er den blindes værste fjende, derfor er vore mødesteder så vigtige. Her lærer vi, at vi ikke er alene om at have problemer med synet. Vi kommer måske til at indse, det vigtige i at vi kan glæde os over det, som vi stadig kan og ikke fokusere på det, vi har mistet.

Agnete Odgaard-Jensen

Mødestedsleder i Thisted kommune

97 95 64 09 E-mail

"Medvind i modgang"
”Medvind i modgang” handler om at bruge medvinden i modgangen.
Forfatteren, Agnete Odgaard-Jensen, har overvundet megen modgang og mener selv at have haft god medvind.
Indtil nu har hun i utallige foredrag talt om, hvordan man udnytter medvinden og ignorerer modgangen.
Efter mange opfordringer skriver hun også herom. Så nu kan du læse om det og bruge det i din hverdag, for ingen kan vel sige sig helt fri for modgang.
Når man læser titlerne på de 25 kapitler, tænker man - er der da så meget!
Det er der. Heldigvis rammes vi ikke alle af det hele, men så kender vi måske én, der er ramt.
Det må ikke ignoreres. Vi kan altid hjælpe, selv i den allersværeste modgang. Og hertil kan bogen være nyttig læsning.
Det kan i øvrigt være en god idé, at to eller flere læser bogen og udveksler meninger.
Så ”Medvind udiekreds.
Christian Morsing
Sendes gerne