Christians have
Christian Asbjerg Jørgensen døde tirsdag 24. juli 2018
Bisat fra Ydby Kirke lørdag 28. juli

Det er trist for Christian og hans familie, men også for os der var vant til at kunne komme i Christians Have, se på alle væksterne, gå en tur på de listige stier, langs vandløb, mellem søer i flere niveauer.

Det hele indrammet af store træer, mange meget store og gamle, der gav det hele god læ for planter og mennesker.

Imponeret blev alle hver gang, både dem der var kendere, den slags der købte planter af Christian, men også amatører der har svært ved selv at passe 700 m2, og næsten ikke kunne finde ud af de 6.000 m2.

Det vi lige så meget vil savne, er Christians underspillede evne til at formidle al viden, så det altid blev interessant.

Billedet viser interesseret opmærksomhed over viden om nogle frø.
Noget af det man kom til at holde af hos Christian var, at han aldrig brokkede sig, det kunne godt være han, til noget, havde en bedre ide.

Og så var der hans lune, også den var underspillet, ofte rammende, eksempler forekommer herunder.

Svampe-events havde Christian nogle efterår i Dover Plantage. Her drejede det sig om, at kunne finde gode spiselige svampe, og undgå de giftige.
Efter en indledning blev vi sendt ud i skoven for at finde eksempler.
Jeg havde fundet én der så farlig ud. Forevist Christian var svaret: ”Jeg kan ikke garantere du kan dø af den”.

Christian var med til oprettelse af Sydthy Kunstforening, og i mange år formand med et stort engagement, også der var det en stor fornøjelse at kende ham, det ved jeg, vi er mange om at synes.
Hans indlæg under ”Formandens beretning” var poetisk og lun.
Under bortlodning af indkøbte værker, hændte det ikke sjældent, at én havde vundet tredje år i træk, vedkommende undskyldte meget, men sådan noget var man jo ikke herre over.
Christians stille bemærkning var: Man kan jo afgive en blank lodseddel.

Nu har jeg, som sen genflytter, kun kendt Christian siden 2006. Ved Christian har været lærer i sit arbejdsliv, har mødt mange der har haft ham. De har kun lovord, ingen tror han kunne skælde ud, som én sagde, det ville vi da heller ikke gøre nødvendigt!

Een af de sidste gange jeg besøgte Christian, havde Tore sørget for Christian kom ud at ligge på een af græsplænerne, hvor skulle Christian ellers ligge en solskinseftermiddag, i sin elskede have.
Der lå vi så, ved siden af hinanden et par timer, og talte om - så meget!

Glemme Christian kan vi ikke!

På vegne af Sydthy Kunstforening og Ydby
Christian Morsing