Vi vil alle gerne benytte et rent toilet!

Derfor er vi en gruppe frivillige, som på skift holder stedet ren.

Der bliver gjort rent cirka hver 14. dag.

Vi mangler altid frivillige til at hjælpe med rengøringen.


Det er kun en time hver sommer man binder sig for
Man er altid to om det.

Tilmelding
Har du ikke selv en makker, finder vi een.


Se mere på
Gruppen for fin Festplads.


Er der fejl eller mangler
Send da en sms til
2175 6489