Løbeklubben BAL
(stiftet 2009)
Siden opdateres ikke længere
Bestyrelsen:
Lene Houe (formand) 2020 6855 e-mail
Eva Lund (kasserer) 2396 5816 e-mail
Gunhild Jensen (sekretær) 2175 6489 e-mail
Tove Odgaard Andersen 6176 2092 e-mail
Leif Sunesen 2045 5405 e-mail
cvr nr. 35 73 97 77
Indmeldelse
Nye medlemmer bedes tilmelde sig ved indbetaling af 100,- kr. på konto: 9111-0002540169
Når du har betalt de 100,- kr. sender du en e-mail her og får derefter en e-mail retur med medlemsnummer.
Og - løbende orienterende e-mail.
Klubaften er onsdag fra 18.00
Vi løber fra Festpladsen i Ydby Skov, og altid, uanset vind og vejr.
Vil du vide hvor langt du løber?
Gå ind på www.iform.dk
Derefter ruteplanner (her direkte!)
Begynd At Løbe, blev til BAL
- navnet på løbeklubben i Ydby
.
BAL er en løbeklub, hvor alle skal føle sig velkomen.
Vi har hold for begyndere
der aldrig har løbet før,
til hold hvor løb er blevet en livsstil.
Holdene er i store træk delt op i 3 km - 5 km - 10 km og over 10 km.
Der er en holdkaptajn på hvert hold som styrer holdet og passer på,
at alle på holdet kommer godt hjem.
Vi løber hver onsdag i Dover Skov, vi starter fra festpladsen 18.00.
Mange fra BAL deltager i de forskellige løb, som er hen over sommeren.
Vi holder også selv løbearrangementer, for eksempel Store Løbedag.
Det hele går ud på at have det sjovt,
og at få noget motion og en rigtig god løbetur.
Maria Monk
statsautoriseret fodterapeut
Grønnevej 8 C
7760 Hurup Thy
Telefon 9795 9770
e-mail
Generalforsamling 2023

Beretning for 2022

Vi har i 2022 haft en rigtig god sæson med ca. 78 medlemmer, fordelt på løbe- og gåhold.

Sæsonen har kørt stille og rolig og vi har haft en kalender, som bød på lidt de samme ting, som vi plejer at gøre.

Vi har flere gange talt om, at vi skulle finde på nye ting i løbet af året. Men hver gang vi drøfter det, kommer vi frem til, at det fungerer meget fint med lige præcis de ting vi plejer at have på programmet.

Desuden er det nemt for bestyrelsen og de som hjælper, at kunne genbruge arbejdsplanerne. Hvis/når vi synes der er behov for fornyelse, er vi selvfølgelig også klar til det.

Derfor bød 2022 igen på bl.a. et arrangement med Mette Riis. Vi trænede sammen med Mette og derefter fortalte hun lidt om, at træne op til store løb. Der var ca. 50 deltagere denne aften, og vi synes selv, at vi havde en rigtig god aften sammen.

Også arrangementet i Agger var en succes med stor tilslutning – og igen tak til Susanne for at være tovholder på det.

Også Lyngby, Langhøjene og Sensommerløbet blev gennemført i 2022 med stor tilslutning.

Vi havde også et begynderhold sidste år, som blev ledet af Irene, Bjarne og Tove. Der var 6 deltagere til at begynde med, og ca. 3 gennemførte. Vi har i 2023 valgt ikke at have et begynderhold om mandagen og vil overveje at prøve igen i 2024. Tak til Irene, Bjarne og Tove for en stor indsats.

En del BAL-løbere mødtes mandag aften for at træne bakker, interval m.v.

Gunhild forsøgte at samle en gruppe, som kunne følges til Vestjysk Halvmaraton, hvor der var mulighed for forskellige distancer. Mange havde skrevet sig på, men da dagen kom, var vi kun ca. 6 af sted. Vi havde dog en super god tur, og det var spændende at flere skulle løbe deres første halvmaraton.

Vi holdt vores generalforsamling inden løbe/gåturen d. 27. april 2022. På valg var Gunhild, Eva og Lene, som alle genopstillede og dermed genvalgt.

Vi sluttede sæsonen d. 12. oktober og en del fortsatte i Hurup i vinterhalvåret om onsdagen. Der har i Hurup også været et mandagshold, som har trænet bakketræning.

Vi havde i 2022 igen nogle fantastiske sponsorer til vores klubtøj, hvorfor det i 2022 også var muligt at købe klubtøj til gode priser. Gunhild har sendt et julekort til sponsorene, for at takke dem.

Tak til alle medlemmer i 2022 og en STOR tak til bestyrelsen for indsatsen. Et af vore vigtigste mål i BAL er, at det skal være en klub, hvor alle skal føle sig velkommen, og det er min opfattelse, at det lykkes rigtig godt. Så tak til jer alle.

Lene Houe