Boddum-Ydby
Idrætsforening
Jens Ulrik Thomsen
(formand)
Telefon 2567 2912 og 9795 2912
e-mail
*
Svend Hansen
(kasserer)
Telefon 9795 9037 og 5217 6088
e-mail
Bowls
Se mere
Krocket
Se mere
Senior Badminton
Onsdag 20.30 - 22.00
Torsdag 20.00 - 22.00
Kontingent: 600,- kr.
Børne Badminton
I efteråret er der startet et Børnehold
Torsdag 16.30 - 17.30
Holdet er fra 2. klasse og op til voksen

Træner: Kurt Jørgensen og Lene Henriksen

Ketcher kan lånes.
Kontingent: 300,- kr.
Forleden var fotografen forbi, Desværre var der en slags aflysning.
En mixed-double var ikke mulig