Boddum-Ydby
Idrætsforening
Jens Ulrik Thomsen
(formand)
Telefon 2567 2912 og 9795 2912
e-mail
*
Svend Hansen
(kasserer)
Telefon 9795 9037 og 5217 6088
e-mail
Basketball
Mandag 19.00 - 20.00: Ungen 13-20 år

Instruktør: Christian Liberg