Boddum-Ydby
Idrætsforening
Jens Ulrik Thomsen
(formand)
Telefon 2567 2912 og 9795 2912
e-mail
*
Svend Hansen
(kasserer)
Telefon 9795 9037 og 5217 6088
e-mail
Gymnastik
Tirsdag 16.30 - 17. 30 Puslinge
Instruktører: Jens Ulrik, Vigga og Julie

Tirsdag 17.30 - 18.30 Minispring
Instruktører: Freja og Sofie

Tirsdag 19.00 - 20.00 Gymnastik for voksne
Instruktører: Trine

Onsdag 16.45 - 17.45 Mor/Far/Barn
Instruktører: Sanne og Iben

Onsdag 19.15 - 21.00 Sydthy Mix 7.-10. klasse
Instruktører: Maja, Laura, Rasmus og Max
Bemærk. Vi træner i Hurup Hal B

Torsdag 18.30 - 20.00 Springhold 4.-6. klasse
Instruktører: Sofie, Louise og Rasmus


Kontingent
Børn: 1 time: 300,- kr. - 1,5 time: 450,- kr.
Voksne: 500,- kr.
Sydthy Mix: 1.000,- kr.