Boddum-Ydby
Idrætsforening
Jens Ulrik Thomsen
(formand)
Telefon 2567 2912 og 9795 2912
e-mail
*
Svend Hansen
(kasserer)
Telefon 9795 9037 og 5217 6088
e-mail
Dilettant
Boddum-Ydby Dilettant er en del af Idrætsforeningen
Se om forestillingen 2018
Nyt æresmedlem
Trine Grud
Til lokalopvisningen fredag 16. marts blev der givet en helt særlig anerkendelse til en af vores instruktører; en ildsjæl der med god grund skulle fremhæves netop denne aften.
En instruktør der, hvis man trækker et enkelt år fra på grund af et brækket ben, faktisk har 25-års jubilæum i foreningen.

Hun startede sit virke tilbage i 1992 som 16-årig, lige hjemvendt fra efterskole, og som sagt på nær et enkelt år med en skade har Trine Grud siden været på instruktørlisten i B-Y-I-F.

Gennem årene har Trine kunnet sætte flueben ved samtlige udbudte gymnastikhold lige fra ’Mor-far-barn’ til det voksne ’MK-hold’.

Både spring- og rytmehold, og nogle år blev det til både 2 og 3 forskellige hold over samme sæson, så der har været noget at holde styr på.

Udover at være en utrættelig instruktør har Trine fra midt i halvfemserne og godt 10 år frem siddet i bestyrelsen, og hun har foruden gymnastik også hjulpet med kids volley.
I bestyrelsen er vi selvfølgelig enige om, at Trine Grud i den grad fortjener et skulderklap af dimensioner, så derfor udnævnes hun til æresmedlem.

Det er foreningens måde at være lidt selvhøjtidelige på. Cirka hvert 10. år hædres et medlem, der har ydet en særlig indsats.
Man må sige, at jobbet med at finde instruktører ville være knap så udfordrende, hvis en tilsvarende ”kontrakt” som Trines kunne foreligge, hver gang en ny instruktør skal starte.

Tak for den store hjælp Trine! Med håb om mange gode år fremover som instruktør i Boddum-Ydby Idrætsforening.

Boddum-Ydby Idrætsforening blev 1973 stiftet ved en sammenslutning af Boddum Gymnastik- og Idrætsforening og Ydby Idrætsforening.
Som det ses, blev Boddum-Ydby Idrætsforening stiftet ved en sammenslutning af Boddum Gymnastik- og Idrætsforening og Ydby Idrætsforening. Den første formand blev navnkundige Richard Laursen.
Marinus Jensen (kasserer) Niels Christensen (mangeårig træner og æresmedlem) Richard Laursen (formand)
(ved en anden lejlighed)
Aktiviteterne var dengang fodbold, håndbold, gymnastik, badminton og dilettant. De indendørs aktiviteter foregik i gymnastiksalene i skolerne i Boddum og Ydby.
I 1986 overgik fodbolden til Sydthy Boldklub og hovedaktiviteten blev herefter gymnastik, som stadigvæk er een af hjørnestenene i foreningen.
Indvielsen af Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter, hvor foreningen var en aktiv deltager ved opførelsen i december 2007, gav foreningen moderne faciliteter og nye muligheder. Medlemstallet blev fordoblet.
Foreningen har løbende tilpasset sig nye muligheder, og tilbyder i dag gymnastik, yoga, badminton, kids-volley, karate, bowls, krocket, havkajak og dilettant, så mulighederne er mange for alle medlemmerne.

Med dygtige og engagere ledere og instruktører fremstår foreningen i dag som en attraktiv aktør på fritidsområdet i lokalområdet.
Samtidig er foreningen præget af stor stabilitet. I de 40 år har foreningen således kun haft 4 formænd, nemlig Richard Laursen, Lisbeth Nielsen, Jørgen Stefansen og Jens Ulrik Thomsen. I samme periode kun 3 kasserere, nemlig Marinus Jensen, Lisbeth Nielsen og Svend Hansen.
Endvidere har foreningen aldrig haft problemer med af få besat bestyrelsesposterne.
Foreningen deltager i år sammen med Boddum-Ydby Friskole, Boddum-Ydby Skytteforening og Thy BMX i DGI`s DM i foreningsudvikling, så der ses også lyst på fremtiden.

Richard Lauraen hejser flaget ved indvielse af klubhusets tilbygning