Boddum-Ydby
Idrætsforening
*
Nyt
Bordtennis
Start uge 38
Kontakt Søren Gøttsche 4057 8812
Gymnstikopvisning 2019
*
*
Boddum-Ydby Idrætsforening - Stiftet 1973
Ved en sammenslutning af Boddum Gymnastik- og Idrætsforening og Ydby Idrætsforening.
Som det ses, blev Boddum-Ydby Idrætsforening stiftet ved en sammenslutning af Boddum Gymnastik- og Idrætsforening og Ydby Idrætsforening. Den første formand blev navnkundige Richard Laursen.
Marinus Jensen (kasserer) Niels Christensen (mangeårig træner og æresmedlem) Richard Laursen (formand)
(ved en anden lejlighed)
Aktiviteterne var dengang fodbold, håndbold, gymnastik, badminton og dilettant. De indendørs aktiviteter foregik i gymnastiksalene i skolerne i Boddum og Ydby.
I 1986 overgik fodbolden til Sydthy Boldklub og hovedaktiviteten blev herefter gymnastik, som stadigvæk er een af hjørnestenene i foreningen.
Indvielsen af Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter, hvor foreningen var en aktiv deltager ved opførelsen i december 2007, gav foreningen moderne faciliteter og nye muligheder. Medlemstallet blev fordoblet.
Foreningen har løbende tilpasset sig nye muligheder, og tilbyder i dag gymnastik, yoga, badminton, kids-volley, karate, bowls, krocket, havkajak og dilettant, så mulighederne er mange for alle medlemmerne.

Med dygtige og engagere ledere og instruktører fremstår foreningen i dag som en attraktiv aktør på fritidsområdet i lokalområdet.
Samtidig er foreningen præget af stor stabilitet. I de 40 år har foreningen således kun haft 4 formænd, nemlig Richard Laursen, Lisbeth Nielsen, Jørgen Stefansen og Jens Ulrik Thomsen. I samme periode kun 3 kasserere, nemlig Marinus Jensen, Lisbeth Nielsen og Svend Hansen.
Endvidere har foreningen aldrig haft problemer med af få besat bestyrelsesposterne.
Foreningen deltager i år sammen med Boddum-Ydby Friskole, Boddum-Ydby Skytteforening og Thy BMX i DGI`s DM i foreningsudvikling, så der ses også lyst på fremtiden.

Richard Lauraen hejser flaget ved indvielse af klubhusets tilbygning