Bjarne Nyborg: Stationsgaden Ydby
De store højdeforskelle, cirka 40 meter, som Ydby må leve med,
viser Bjarne Nyborg på dramatisk vis
Maleriet ejes af : Jane Kruse og Preben Maegaard
(Nordisk Folkecenter)
Georg Julius Steen Lund: Vandtårnet ved Ydby Station
Født 1916 i København - Død december 2006 på Falster
Steen Lund var sognepræst i Boddum-Ydby sogne 1947 til 1984.
Efter pensioneringen flyttede han til Falster.
Hans urne er nedsat på Boddum Kirkegård
Steen Lund malede, mens han stod ved ledvogterhuset syd for baneoverskæringen.
Her boede Ejnar Vinderslev med sin Trine. Vinderslev var ekstraarbejder på Ydby Station, det var den gang der foregik noget ved banen. Hvordan det egentlig gik til er ikke helt klart, men Vinderslev fik maleriet som gave ved en rund fødselsdag.
Maleriet er i privat eje, og redaktøren ved hvor det er
Knud Eel: Udsigt fra Kløvenhøj over Skibsted Fjord mod Nissum Bredning
Født 2. januar 1914 i Hellested - Død 12. spetember 1968 i Lemvig. Gift med Grethe Ester Lund, født 17 december 1922 i Næstved
Knud Eel boede en del af sin tid i Doverodde, og malede ofte ret dystre ting, hvilket dette ikke bærer meget præg af
Maleriet ejes af : Jane Kruse og Preben Maegaard (Nordisk Folkecenter)
Gustav Nielsen Refs: Hans Bakgaard Hjemstavnskoncert i Tvolm Skov
Maleriet er ophængt på Heltborg Museum i Mindestuen for Hans Bakgaard
Åben have i Ydby
Hos Christian Asbjerg Kløvenhøjvej 6
Under dække af stofindsamling til denne hjemmeside, fik jeg en rundvisning hos Christian Asbjerg. Regnede med at jeg nok ville drage en parallel til, hvad jeg selv kunne gøre med en have, hvis jeg altså tog mig meget sammen.
Vi havde nu ikke gået mange meter, før jeg havde forladt enhver tanke om egne evner.
Ude fra Kløvenhøjvej aner man ikke meget om, hvad der ligger inde omkring villaen, der en gang har tilhørt et medlem af Miehe-familien. Den meget kuperede grund er på cirka 6.000 m2, enhver sammenligning med en almindelig parcelhushave er upassende. Der er snoede stier mellem hyggelige siddepladser, små vandløb der ender i en dam, vandet er naturens, ikke noget med pumper eller kommunalt bidrag.
Så er der selvfølgelig væksterne, det er gamle træer der ser ud som om de altid har været der, det er træer plantet i nyere tid, og det er planter i et meget stort antal, også nogen der egentlig ikke hører til på disse himmelstrøg.
Asbjerg nævner de sjældne navne, dog af og til et man kender, forklarer hvordan de mere eksotiske kan holdes i live her om vinteren.
Farverne er i hele spektret, fra det sarte til det stærke, man ser gult der er gulere end gult, har man kamera med er det ikke til at holde i ro.
Kom selv og se, det er en oplevelse, som ikke findes lignende i Ydby og omegn - skal vi vædde?
moxfa
Et par billeder, som det egentlig er blasfemisk at vise.