Ydby Kirkegård
Boel Gravstenene
Karen Boel, født Foged
Ane Fuglsang, født Boel
Sophie Boel
Elisabeth Boel
Elisabeth Boel
Elvine Boel
Laura Boel
På Ydby Kirkegård findes en samling på 13 gravstene over familien Boel.
Gravstenene står ikke på de oprindelige gravsteder, men er opstillet på "plænen" som fredede mindesmærker.
Når man ser på stenenes årstal, aner man, at Karen og Jakob Boel nok ikke kan have haft et helt lykkeligt liv.

Elvine er nummer 10 i børnerækken, men blev døbt Elvine, det kunne tyde på, at der har været et tolvte barn.
Der kan være mange årsager til et lavt antal leveår, men en forbandelse vil vi vel ikke nu om dage tro på.
Hvis man i "gamle Dage" ikke havde anden tro end overtro, kunne man måske blive så bange, at man døde af en forbandelse.
Læs lidt videre.
I Historisk Årbog for Thisted Amt 1935 side 111-126, skriver Henry E. Pedersen en artikel om "Kræn Foged". Her fremgår det, at Jakob Boel på "Dover Vestergaard" undertiden havde nogle Tyskere boende. De rejste rundt i Sydthy og solgte leer, havde deres lager liggende hos Jakob Boel, desuden lod de Jakob opbevare deres indtjening, indtil de skulle hjem til Tyskland. En gang nægtede Jakob at have modtaget penge af dem, og de måtte rejse hjem uden mønterne, 700 rigsdaler. Det fortælles, at de læste en forbandelse over gården, og siden skulle det være gået Jakob Boel meget dårligt.
Det fremgår af artiklen, at Kræn Foged var født på "Dover Østergaard", men blev opdraget hos en faster på "Dover Vestergaard". Det kunne vel være Jakob Boels kone Karen, som var født Foged. Det er en anden sag, men tidsmæssigt kunne det vist godt passe.
Det var Jens Krabbe, Sindrup der gav mig tippet, at læse om "Kræn Foged"
moxfa
Jakob Boel
Laurits Boel
Jens Boel
Peder Boel
Brondum Boel
Carl Boel