Cirkus Miehe
Kløvenhøjvej 5 og flere
Livet nede omkring Cirkus gav Ydby et helt specielt og spændende miljø.
De fremmede artister, hestene og ele fanternes færden i byen var noget ikke mange mindre stationsbyer havde. Ingen undrede sig over at "mærkelige" personer stod af eller på toget ved Ydby Station, lidt internationalt kunne det godt virke en gang imellem.
*
Rold - en parantes i Miehernes historie., det bør lige nævnes.
1894 købte Heinrich Miehe Rold kro, som bliver bortforpagtet.
1902 slog han sig ned som krovært, og lod sin kone Louise og datteren Dora tage sig af Cirkus Miehe.
1912 gik August Miehe i gang med at bygge et ridehus til vinter-træning. Huset blev taget i brug nogle få år efter
1915 dør Heinrich Miehe
1916 river man staldene ned.
1918 sælger Louise Miehe Rold kro
Heinrich August Miehe og hans hustru Louise Miehe, født Schulz ligger begravet på Rold Kirkegård. Gravstedet er fredet.
August Henrik Christian Miehe var berømt cirkusklovn og søn af cirkusdirektør Heinrich Christian August Miehe og harpespiller Anna Christine Louise Schultz .
Om vinteren optrådte han rundt om i Europa, ofte i Frankrig. Han var også jæger. Det fortælles, at han en gang havde fået kontrakt på et arrangement i Paris, med datoen 1. oktober. Da det gik op for ham, at det jo var samme dag jagten gik ind, aflyste han!
Klovnekortspil
Noget af det på denne side, er indtryk fra min læretid i Ydby, hvor jeg tit var på arbejde i Cirkusmiljøet. Fru Thyra gav ofte kaffe, også selv når vi ikke arbejdede i "manegen" hos hende.
Undertiden hørte jeg megen personlig fortælling, som jeg ikke synes kommer andre ved, men det var udvidelse af horisonten på en 16-årig knægt, ikke så dårlig.

Men jeg har også støttet mig meget til snak med Charles Nielsen, der, lige siden sin barndom, havde nær kontakt med Mieherne. Charles var kammerat med de unge, og hans mor Juliane syede kostumer for cirkusfolkene.
Charles Nielsen har, om Cirkus Miehe, skrevet en meget udførlig artikel i "Sydthy Årbog" 1989.
moxfa
Direktørboligen, godt skærmet af bevoksningen. Mausoleet ligger på samme matrikelnummer.
Bagved ligger det hus Virginia Sahlstrøm, født Phänner, boede i .
Virginia passede under tournerne Marketenderiet, hvor det faste personale og artisterne spiste.
Ridehuset, opført i 1921, som det ser ud i dag.
Da Miehe havde vinterkvarter der, var der manege til træning. Rummet var firkantet og manegen rund. I de hjørner der opstod, var der 4 lejligheder, hvor Fru Thyra og Cosmy boede i den ene, og staldmester Max Gøtsch i det andet. Ikke prangende, men hyggeligt var det.
I de 2 andre hjørner boede staldkarlene.
Lidt om Cirkus Miehes kommen og gåen
Det er en meget lang historie, som her er gjort kort, men svær at komme uden om, for cirkusfolkene gav stationsbyen Ydby noget særligt på mange måder,

1871 grundlægges Cirkus Miehe af Heinrich August Miehe og hans kone Louise Johanne Schultz (der er lidt tvivl om navnene, de var tillagt flere og andre). Heinrich, der var tysker, havde åbenbart været i Danmark før 1864, for det nævnes, at han efter krigen vender tilbage til Thy.

1868 fødes Dora Miehe i Harridslee. Det var på en tourné, så allerede da har der været en form for cirkusliv. De har haft vinterophold et ikke nævnt sted, formentlig i Thy omkring Ydby. En aften ville de overnatte på Ydby Kro, hvor Heinrich Schultz, af en anden krogæst, købte et gammelt hus med et jordtilligende. Det blev stedet for vinteropholdet i mange år - til det sluttede.

1894 20. marts Dora Miehe vies i Ydby Kirke til Charles Vilhelm Imker, som dør 1896. Med Charles Imker havde Dora en datter: Louise Isabella Imker.

1898 Dora Miehe vies til August Louis Hermann Phänner, som dør 1922. Med Phänner havde Dora børnene: Eugen, Virginia, Thyra og Svend.

1924-45 Dora Miehe bor sammen med cirkusdirektør Heinrich Kolzer, de giftede sig ikke, måske ville Dora ikke bære en tredje ægtefælle om på Ydby Kirkegård.

1945 Dora Miehe dør.

1945-1955 Med Kolzer som direktør drives forretningen videre af Doras børn, Eugen, Virginia og Thyra.

1955 Heinrich Kolzer dør.

1955 Eugen Phänner udnævnes til direktør, med Fru Thyra som cirkusdronning. Virginia stod for marketenderiet. Fru Thyras mand Alfonse Cossmy optådte altid med hestenumre.

1958 blev Cirkus Miehes sidste sæson.

Eugen Phänner, Fru Thyra, Heinrich Kolzer, Virginia Sahlstrøm født Phänner, Oda, Eugens kone. (billedet er taget lige efter Doras død)
Miehernes mausoleum, et af fem private i Danmark
Indviet december 1944
Miehernes Mausoleum
Eget privat gravsted, det er ikke ret almindeligt i Danmark, men Dora Miehe kan man nok heller ikke kalde almindelig.
I mausoleet ligger Dora Miehe, Heinrich Kolcher og to af Dora og Herman Phânners børn: Virginia Sahlstrøm, født Phänner og Eugen Phänner.

Det var Dora Miehe der fik lov til at omdanne en gravhøj til privat gravsted.
Mausoleet blev 16. august 2012, efter en kraftig renovering, genindviet. Jonna Kragh Møller holdt talen, og gennemgik her historien.

Jytte Nielsen, Thisted og Heltborg Museum, har skrevet en artikel om, hvordan Dora Miehe fik lov til at omdanne en fredet gravhøj til privat gravsted.
Ses her
"Rødhætte"
Rødhætte ligger på tomten af det hus, der blev bygget i 1878 og brændte i 1927. "Rødhætte" har været brugt til vaskehus, grisesti og smedje for direktør Kolzer.
Louise Isabella Imkers villa
Louise giftede sig med Heinrich Hugo Carl Vogelbein.
Efter hendes mands død, da hun sikkert heller ikke længere kunne udøve artistiske numre, købte hun et omrejsende Tivoli, Thylands Tivoli kaldte hun det.
Finlandia
Direktør Eugen Phänner boede i dette hus, men det var den gang et træhus, måske deraf navnet.
Et kobbel elefanter, på vej fra Ydby Station til Cirkusgården, hvor de kunne ses græsse sammen med heste og køer. Køerne var den gang ikke med i forestillingen, men de gav mælk.
*
Jonna og Gert Kragh Møller købte Cirkusgården (Direktørbolig og Ridehus) De var meget opsat på at vedligeholde bygninger og mausoleum, så alt så ud som oprindelig.
Gert døde 14. februar 2011. Jonna bor (2018) på Aabakken i Hurup.