Ydby Håndværker- og Borgerforening
Stiftet 14. februar 1910 under navnet
"Ydby Haandværkerforening"
Læs om foreningens historie
Medlemskontingent 150,- kroner
+ eventuelt bidrag til hjertestarter

Betaling via Netbank
Reg, nr.: 9111 kontornr.: 0002531100
Eller gå i:
Sparekassen Thy
Betaling kan også ske ved kontakt til kasserer Ulrik Nielsen, Kløvenhøjvej 2
Vi bliver glade for nye medlemmer
Alles bidrag er nødvendige for Ydby
Nyhedsbrev.
Send din e-mailadresse
Foreningen opfordrer lokale foreninger og råd til, at lade aktiviteter omtale her på siden, blandt andet nævnt i On-line Aktivitetskalenderen
Det kalder på deltagere, og profilerer Ydby.
Det er gratis, skriv blot til
Redaktøren
4028 6141
Foreningens bestyrelse
2237 6155
Hans Peter Korsgaard (formand)
9795 6517
Torben Berg-Sørensen (næstform)
9795 6558
Dorte Hestbech (sekretær)
9795 6801
Ulrik Nielsen (kasserer)
9795 6405
Jytte Sunesen (forplejning)
9795 6409
Frank Odgaard-Jensen (suppleant)
9795 7981
Torben Nielsen (suppleant)
Sankt Hans 2017
*
Knud Bunde Nielsen holdt en fantastisk tale om kvindernes store indflydelse på forholdet mellem kvinde og mand.
Generalforsamling 2017
Formandens beretning
Hvert år, når man går ind i et nyt år for YHB, - tænker man - – og hvad kommer der så til at ske i år, det kan da vist ikke blive så meget.

Og dog, når der så skal skrives en beretning, er der jo altid sket noget alligevel, og det er en stor tilfredsstillelse at være med til at bidrage til årshjulet for YHB.

Christian Morsing holder vor ydbythy.dk hjemmeside kørende, så vi kan være opdateret og følge med i lokallivet, og aktiviteter, det er vi utrolig glade for, alle ved det ikke blot er ”et venstrehånds arbejde” at holde en hjemmeside i live.
Christian er skam med på noderne, med tilpasning til smartphones og er nu gået i gang med brug af QR koder i sit digitale liv.

YHB har været med i et samarbejdsprojekt med Boddum, Doverodde, Heltborg, Visby, Villerslev, Skyum og Vilsund.
Projektet startede med ønsket om at beskrive en cykelrute/oplevelsesrute langs fjorden fra Draget i syd til Vilsund i Nord.

Det blev hurtigt til både, en beskrivelse/kortlægning af en oplevelsesrute, samt et netværkssamarbejde i Fjordbyernes Netværk.
YHB gik ind i samarbejdet for at deltage i beskrivelsen af en oplevelsesrute, og vi har p.t. ikke ønsker om at deltage i det egentlige netværksarbejde med etablering af forening og bestyrelse.

Til gengæld har vi været godt involveret i oplevelsesruten, med hjemsøgning af midler hertil via Thisted Kommunes landdistriktspulje, men ikke mindst Christian Morsing, der har lagt et meget stort arbejde i det redaktionelle til beskrivelse af ruten, og her kommer QR koder ind i billedet, da alle beskrevne punkter har hver sin QR kode på kortet, så man kan skanne beskrivelserne ind på sin smartphone som man kommer frem.
Oplevelsesruten skulle være klar til turistsæsonen i år.

Vi har fået døbt vores fællesareal ved åen til "Mølleåparken", da det skulle være det gamle navn for vores lille å der løber gennem Ydby.
Kristine- og Dorte Hestbech slår troligt græs hver sommer, og Torben Nielsen har været igangsætter til hjemsøgning af midler til port, informationstavle samt borde bænkesæt, som kommer her til foråret, så det er med at bruge det dejlige sted.

Torben og Ulrik har skovet juletræer fra Mølleåparken, og forestået juletræssalg med stor succes på hjørnet oppe ved Ulrik.

Skoven holdes udtyndet så godt som mulig af en lille flok ihærdige ildsjæle, vi har omdøbt denne pleje fra arbejdslørdage til sankedage for at gøre det mere tillokkende at deltage, så "kom ba do", det er sidste lørdag formiddag i vintermånederne.

Thy MBX har jo, med en kæmpe kraftanstrengelse, i den grad sat Ydby på landkortet, og i den forbindelse besluttede vi at bidrage til Ydby som en cykelby, med at åbne muligheder for at bruge Ydby Skov til mountain-bike folket.

Torben Berg har gjort en fantastisk indsats, og fået involveret frivillige fra cykelklubberne i Hurup, og der er nu knap 5 km mountain-bike spor. Der har været indvielse med cykelløb, samt en super arrangeret informationsdag med udstilling og demo af proff udstyr, hvor store og små unge og gamle kunne se og prøve - ja købe også, der var cykler med og uden el, og til priser op til 70.000.

Som alle ved, fik vi for år tilbage lavet en kopi af en forsvunden runesten, kaldet Flarup Stenen.
Der fandtes overleverede tegninger af runerne på stenen, og nu står den flotte kopi på den gamle krogrund, hvor vi for øvrigt havde en dejlig officiel indvielse af petanque banen.

Så skete det i 2016, at de gamle fortællinger om at originalen skulle være slået itu og brugt som sokkelsten et ukendt sted, viste sig at være rigtige.
Stykker af den originale sten blev for årtier siden fundet og brugt som trappetrin i Ole Kappels have.

For mange år siden rev han nemlig en gård ned og fandt, at nogle store granitstykker fint kunne være i hans have i Boddum.
Det bedste af det hele er, at de runer vi i YHB havde fået hugget ind i kopien stemte med det der stod på originalen.

Sankt Hans blev igen speciel. I 2015 kæmpede vi mod Bjørn & Okay´s 50 års jubilæum i Doverodde, i 2016 kæmpede vi mod vejrguderne, men begge år overlevede vor tradition.
Selvom vi aflyste i 2016 i silende regn, ja så kom folk alligevel, selv båltaleren provst Dosenrode ville ikke blive hjemme.

Vi startede i grillhytten, men da der var stilstand i regnen, fik vi med nød og næppe gang i bål og heks, og det blev en dejlig aften, krydret med gratis pølser og drikkelse til de seje der dukkede op, skal vi ikke aftale at vi ses igen i skoven den 23. juni ligegyldig hvad.

Sct Mortensgaard har fået lidt mere gang i butikken og der er nu 4 beboere og 12 fuldtids ansatte. De er fortrøstningsfulde med hensyn til fremtiden, og håber de 4 første var de sværeste.

Sct Mortensgaard kan rumme 12 beboere, så nås målet om nogle år, vil vi have en arbejdsplads her i Ydby med 30 ansatte. Peder Dreyer nyder det, når han er i Ydby og tænker ofte på, at der kunne have været en tom grund i Ydby i stedet.

Kirkegårdsgrunden er endelig blevet tilplantet, og der skulle følge renholdelse de første par år med fra kommunen, dejligt at nogle naboer til grunden skubbede på kommunen i sidste ende for at få noget plantet.

Boddum Ydby Friskole, Børnehave og Vuggestue er i støt drift, dog rammer man i 2016 en lille årgang med flere ud af sjette klasse, end ind i nulte-te, men det ser ud til at rette sig næste år.

For tiden er der 7 i vuggestuen, 16 i børnehaven og 55 i skolen. Økonomien har været i støt bedring de senere år, og en negativ egenkapital er nu forvandlet til en god egenkapital, hurra for Morten Nebel at han lagde vejen forbi Ydby i sin tid og blev vor skoleleder.

Den gamle lærerbolig i skolegården bliver nu fjernet via kommunens nedrivningspulje, og ønsket er en multibane.

Thybordet løb af stablen igen her i Skytte- og Fritidscentret, igen fantastisk at se en stor opbakning, og stor stor tak til de frivillige, især kræfter bag madlavningen. Fra YHB er det jo Dorte og Jytte der trækker læsset.

Årets fest står for døren, igen mødestedet, med godt mad og en svingom.

Jo det er dejligt at bo her i Boddum-Ydby, og det er skønt at se hussalget igen er i gang, ja nærmest eksploderet i 2015 -16 i forhold til tidligere år.
Velkommen til alle nye, vi er glade for I valgte os til jeres liv. –
Vi skal i fællesskab alle gøre en indsats for, at det er så attraktivt som muligt at bo her på egnen.

Tak til alle borgere der giver et bidrag til fællesskabet, og tak til foreningerne samt YHB´s bestyrelse.

HP Korsgaard

Generalforsamlingen gik som den skulle. Kassererens aflæggelse af regnskabet blev godkendt. Der var ikke indkommet forslag. Alle der var på valg havde lovet at fortsætte og der var ikke andre opstillere. Eventuelt var det punkt der tog længst tid, dirigenten Jørgen gav også sig selv ordet, der var snak om vældig meget, blandt andet om nogle påtrængende vejrmøller.