Boddum - Ydby
Skytte & Idrætscenter
Skriv til redaktøren om emner.
Eller ring 4028 141 (Christian Morsing)
Skydecentret havde givet mulighed for at prøveskyde, det er ikke så nemt at gøre lovligt, forståeligt med kø hele dagen.
Pensionistforeningens Bob-spil larmede, trods ivrigheden, ikke slet så meget
Her mangler noget - fortæl!