Kirkegaard
Oddesundvej 275
OPLÆG
Under lægere tids arbejde
Kirstine Krabbe født 2. juni 1921.
Datter af Jens Krabbe, født 19. august 1899, død 16. oktober 1968
og
Marie Krabbe, født 12. december 1898 , død 19. maj 1985
og
Harald Bach Nielsen født den 13. april 1920.
Søn af Mads Peter Nielsen.
Harald døde 14. oktober 2003.
Kirstine, kaldet Stinne, havde på det sidste lidt svært med sin hukommelse, boede en kort tid på Sankt Mortensgaard, men i sine tanker var hun til det sidste på "Kirkegaard".
Døde 20. september 2013

Man kan godt sige, at med Stinne døde også "Kirkegaard"!

Har ikke bestemt hvor Ejer-listen skal være. Måske i denne spalte [bredere]
Hyggeligt da der var liv
Det Gule Palæ
Hjørnet af Ydbyvej og Oddesundvej
Ifølge Ester Bruhn, Aarhus, er huset bygget af rebslager Lars Engmark. Byggegrunden lånte han af Anders Frederiksen "Kirkegaard", hvorunder det meste jord den gang hørte. Betingelsen for lånet var, at Frederiksen vederlagsfrit skulle overtage Det Gule Palæ, når Engmark døde.

Sådan gik det ikke, Frederiksen og hans hustru Marie døde 1908. Inden Lars Enmark døde.
Marie og Anders Frederiksens datter Elisabeth arvede siden huset.

Lige før nedrivelse november 2014
Kirkegaard nævnes opført 1657. Stuehuset som det sås før nedrivning 2014, er en hustype der begyndte at blive opført i begyndelsen af 1800-tallet. Den såkaldt Senemperiske tid, hvor stilen bleve mere borgerlig.
Så der må have været et eller flere tidligere.
Luftfoto taget før 1956 - kan ses af husrækken på Oddesundvej.
Udsigt mod sydvest. Bygningen til venstre for det store træe er Ydbys ældste kro
Hvor Heinrich Schultz, af en anden krogæst, købte et gammelt hus med et jordtilligende. Det blev stedet for Cirkus Miehes vinterophold i mange år - til det sluttede.
Billedet er taget under nedrivningen.

Mit barnebarn var på besøg, hun havde så ondt af det klaver, der sikkert, inde i de fine stuer, havde nydt at blive spillet dejligt på. Måske også nydt de mennesker der spillede.