Arbejdsgrupper
Der vil her løbende blive orienteret om projekterne
Grupperne ligger hovedsagligt under
Ydby Håndværker og Borgerforening
Samarbejde ønskes gerne.
Bo Høje ChristensenTilmelding telefon: 6023 1200
God Pasning
Se lige her hvor flot den ene af petanque banerne på den gamle krogrund nu ser ud. :-) det pynter gevaldigt. Der er en 83 årig borger i Byen som har ryddet banen for ukrudt og påtaget sig at holde den fri for ukrudt fremover.

Alle må selvfølgelig byde ind, men jeg tænker at blandt byens 80 medlemmer af seniorklubben, må det da være muligt at der er en enkelt, eller et par der kan se det som en mulighed for at bidrage til fællesskabet og til forskønnelse af vores by.

Det vil være dejligt for ikke bare byens borgere, men også et godt signal til alle de forbikørende, at Ydby er en pæn by. Det er små skridt der gør en stor forskel i den sidste ende.

Når den sidste Petanquebane er afsat og ryddet for ukrudt skal det fejres. Alle dem der har hjulpet til med Krogrunden, og dem der gennem tiderne har holdt noget på krogrunden, er hermed inviteret på pølser og øl ved klubhuset på krogrunden.

Jeg glæder mig allerede :-)
Dagens morgenvitamin:
Vil du ha' en god dag i dag ? Så gør selv noget for det.

Bo Høje Christensen

Mølleåparken Legeplads Se pladsen
Projektbeskrivelse for aktivitetsområde ”Mølleåparken”
Historie:
Ydby er en mindre stationsby beliggende i Sydthy med 273 indbyggere. Byen har et aktivt foreningsliv, og har de seneste år været gennem en positiv udvikling i forhold til landsbyudvikling og bosætning. Den positive udvikling skyldes i høj grad de mange aktive borgere der gerne bidrager til fællesskab og udvikling. En del unge familier har også fundet vej til byen, som ud over det aktive foreningsliv også rummer en privatskole og -børnehave. Byen rummer også socialt sårbare familier.

Vision:
I Ydby Håndværker- og Borgerforening er visionen at Ydby er en by, hvor fællesskab og trivsel er et kerneområde, hvor der er højt til loftet og plads til forskellighed. Vi ønsker at videre udvikle aktiviteterne i byen og fremme borgernes interesse og mulighed for et aktivt udeliv i naturen. Der skal være fokus på børn, unge, ældre og især medborgere fra socialt udsatte hjem og dem med særlige behov. Vi ønsker at Ydby og aktiviteterne i byen og naturen, skal være tilgængelig også for ældre og handicappede.

Konkret plan:
Det er vores konkrete mål at skabe et aktivitetssted i naturen, ikke bare til glæde for byens borgere, men også et fristed for den del af landsdelens borgere der ønsker en aktiv oplevelse i naturen, og dem der har særlige behov. Vi ønsker at medvirke til at borgerne får øjnene op for de muligheder der findes i naturen, og de glæder der er ved et aktivt udeliv.

Stedet vil også kunne bruges af daginstitutioner og skoler ikke bare i Ydby men også fra andre byer i kommunen.

I vores bestræbelse på at skabe rum for et aktivt udeliv, er det vores ønske at etablere en aktivitets område med legeplads, hvor både små, større børn og dem med særlige behov, kan blive udfordret og få spændende oplevelser. Der tænkes også her på det stigende antal overvægtige børn.

Tilgængelighed og bæredygtighed er vigtigt i planlægningen. Vi ønsker at skabe et fristed hvor både børn, unge, ældre og handicappede kan mødes i øjenhøjde, med fokus på nærvær, ligeværdighed og sammenhold.

Området er beliggende i ”Mølleåparken” i bunden af Ydby på grunden hvor dyrlægeboligen lå.

Området har tidligere hver sommer været stedet, hvor Fru Vogelbein slog sig ned, en uge, med sit omrejsende "Thylands Tivoli". Det var også her der holdtes årlige teltmøder med omvendelse for øje. A. C. Nielsen blev omvendt en sommer, smed derefter telefonmontører, spillekort og bajere ud af køkkenet på Samtalestationen.
Mølleåen snor sig i kanten af området, og der er en mindre skov i forbindelse med stedet. På en nabogrund har vi sidste år etableret en æblelund, også med focus på bæredygtighed og med insektvenlig randbeplantning og blomstereng bund.

Det er et smukt naturområde med god plads og gode læ forhold.

Området skal indeholde forskellige naturlegeredskaber, herunder svævebane, gynger, klatreredskaber, balancebomme og akustiske redskaber med fokus på udvikling af de motoriske og musiske færdigheder.

Der vil også blive prioriteret en indhegnet ”Børne skov” hvor børn på egen hånd, under trygge rammer kan gå på opdagelse i skoven.

Sanseting skal også indgå i projektet særligt henvendt til den gruppe borgere der ikke vil kunne bruge de mere traditionelle legeredskaber. Der skal være tilgængelige bæredygtige toilet faciliteter. Dele af området bliver flisebelagt så det er tilgængelig for både klapvogne og kørestole.

Se vedhæftede planskitse for projektet. (tilgår senere)

Finansiering:
Projektet tænkes finansieret ved søgning hos relevante fonde, samt indsamling hos private samt lokale firmaer. Thisted Kommune forventes at blive en aktiv medspiller i projektet. Endvidere skal en del af arbejdet med etablering udføres på frivillig basis, af lokale aktive borgere.

Anslået budget 1.000.000,-

Resume:
Vi ønsker at skabe et aktivitetssted for borgere i Ydby og omegn hvor borgere på tværs af alder og fysiske muligheder kan mødes i naturen. Et sted hvor børn, voksne, ældre, handicappede og socialt udsatte børn kan mødes i øjenhøjde og hvor alle får mulighed for gode oplevelser i naturen og her igennem styrke sammenholdet i området til glæde og gavn for alle grupper. Vi ønsker at medvirke til at borgere i stigende grad får øjnene op for de glæder og muligheder der er ved et aktivt udeliv.

Et sted der er tilgængelig for alle, især med fokus på dem med særlige behov og de særligt socialt udsatte børn og unge, som ofte ikke kommer ud i naturen og som ikke får de muligheder som andre jævnaldrende får.

MVH

Arbejdsgruppen til etablering af aktivitetsområde i Ydby under Ydby Håndværker- og Borgerforening

Bo Høje Christensen

Pasningsfadder
Kære Ydbyvenner :-)

"Thybordet" er nu afviklet og det var en dejlig oplevelse at se ca. 150 glade mennesker samlet i hallen. Fantastisk at opleve at vores lille samfund, fra by og land, kan samle så mange mennesker på tværs af alle aldre. Børnene legede og de voksne hyggede sig med god mad og hyggeligt samvær.
Forslag "Pasningsfadder" går ud på at man kan blive "fadder" til et projekt her i byen. Det kan være stort eller småt, men går i al sin enkelthed ud på at vi får holdt byen pæn, så både os der bor her og dem der kommer på besøg kan se at Ydby er en by hvor der er pænt og rart at være. Du er ikke forpligtet ud over din tid og den energi og lyst du har til at bidrage. Det kan være at du påtager dig at holde et bed, luge fortovet ud for dit hus, klippe et bestemt stykke græs eller renholde en blomsterkumme. Ved Thybordet nævnte jeg at der mangles faddere til de to petanque baner på den gamle krogrund, som skal holdes fri for ukrudt. Hen på aftenen kom der en sød dame på 82 år og tilbød at hun gerne ville være fadder til den ene af banerne, så nu mangler vi lige en frisk sjæl der vil være fadder til den anden bane, og bruge et par minutter en gang imellem på at luge ukrudtet på den. Kom frisk enten her på siden eller ring til mig på 60231200 og bliv planfadder til et projekt i Ydby - fællesskabet gør dig glad i låget ;-)

Dagens morgenvitamin:

Stol på gud, men lås din bil

Bo Høje Christensen