Løbeklubben BAL
Herunder vil der løbende blive orienteret om det videre forløb
Madpakkehus på Festpladsen i Ydby Skov

Kære BAL løber!
Hermed en lille opdatering fra Løbeklubben BAL.

Vi har længe savnet et sted, hvor vi kan gå i ly for regn og vind, derfor har vi arbejdet på, at få et madpakkehus på Hans Bakgaardsplads i Ydby.

Det er nu endelig lykkedes. Vi har fået alle tilladelser og der er mange. Da Ydby Skov er Fredskov og der er gemt mange fortidsminder i skoven, skulle der søges om dispensation hos blandt andet Miljøstyrelsen, Fortidsminder, Landzonetilladelse, og først derefter kunne vi gå i gang med at søge om en byggetilladelse. Det er nu gjort, og vi står med en byggetilladelse i hånden.

Foruden byggetilladelsen, har vi søgt om midler fra Friluftsrådet til byggearbejdet og heldigvis synes Friluftsrådet, at det var en god ide, og så kom økonomien også på plads.

Derfor går vi nu i gang med at bygge i vinteren 2018-19.
Huset bliver 5 meter bred og 7,8 meter lang, i alt 39 m2
(Det er det største, der må bygges i Fredskov).

Huset skal ligge i forlængelse af de to hytter og den skal have sort paptag og males svenskrød.
Det bliver et åbent hus på stolper, hvor den ene langside mod træerne bliver lukket, samt halvdelen af de to gavle.
Vi har hyret Jens Ulrik Thomsen til at varetage byggearbejdet.

Huset får navnet
BAL 2009
Løbeklubbens Hus 2019

Vi håber, at huset vil blive brugt flittigt af alle i området.

Vi har behov for 6 sæt borde og bænke til huset.
Derfor vil vi spørge forskellige i området, om
donation af et sæt med bord og bænke.

Dem vi vil spørge er:

Hurup Cykel Motion
Boddum Ydby Friskole
Sparekassen Thy
Menighedsrådet
Ydby Håndværker og Borgerforening
BAL

De forskellige vil få et brev lignede dette snarest inden for de næste dage.

Løbeklubbens Hus skal indvies 23. marts 2019 klokken 14,
Hvor vi håber at se mange fra Ydby og rigtig mange Bal løberer, men det vil I høre om senere.

Venlig Hilsen Bestyrelsen i BAL