Oldtidshøjene
Indvielse af Formidlingstavler
22. november 2014
Oldtidshøjene endelig indviet
Oldtidshøjene på Ydby Hede er én af de godt 90 lokaliteter i projektet ”Danmarks Oldtid i Landskabet”.

Formålet er formidling af vor fortid. Ved højene er der opsat nye tavler med god information, og de skulle indvies.

Af invitationen fremgik det, at det hele foregik udendørs, og der ville være et historisk traktement.

Parkeringssituationen blev afviklet uden hysteri, rabatter og rapsmarker blev inddraget, frakørsel efter metoden sidst ind først ud.

Jytte Nielsen, hende fra Museum Thy, indledte og fordelte opgaverne.

Lad det være sagt straks, det er umuligt retfærdigt her at referere indlægenes indhold, de var yderst grundige og oplysende.

Niels Jørgen Pedersen fra: ”Erhvervs- Arbejdsmarkedets- og Kulturudvalget Thisted Kommune” var blevet pålagt en kort indledning. Takkede for det, men også meget for initiativet, der er med til at markere Thisted Kommune på landkortet, takkede især A. P. Møller Fonden for donationen, som havde gjort dette muligt.

Marianne Rasmussen Lindegaard fra Kulturstyrelsen, der er landsdækkende projektleder på ”Danmarks Oldtid i Landskabet”, redegjorde for intentionen om, at forhistorien er vigtig for nutiden, uden Forhistorie ingen Nutid. Marianne takkede også Museum Thy for det store arbejde med at føre det praktisk ud på heden.

Jens-Henrik Bech fra Museum Thy fortalte om den fortid vi kan mindes her, Bronzealderen især, som højene jo skyldes.

Thy har usædvanlig stor koncentration af gravhøje, der har været stor aktivitet op gennem tiderne, det har en gang været meget mere end udkant.

Meningen med arrangementet var at lede tankerne langt tilbage, måske fornemme vingesuset. Det hjalp pludselig en Lurblæser godt til med, stående som en silhuet på en lidt fjern høj. Tonerne nåede tydeligt ned til den lyttende forsamling. Det viste sig at blæseren var en nutidig Lars Vinther.

Så var tiden kommet til det historiske traktement.
Også her var der gjort et stort hjemmearbejde, for næsten ubemærket stod der en buffet med mad og drikkevarer.
Alt ført så langt tilbage i tiden som muligt.

Det hele sluttede med besigtigelse af formidlingstavlerne, højene og udsigten fra dem.
Et værdigt arrangement for højene og fortiden.

'

Niels Jørgen Pedersen, Jytte Nielsen, Marianne Rasmussen Lindegaard, Jens-Henrik Bech, Anne-Louise Haack Olsen
(set fra venstre)

Lurblæser Lars Vinther
Historisk Buffet med pølser og røget kølle fra får der har græsset på Oldtidshøjene. Æbler fra Frugthaven i Boddum. Øllet fra ”Egtvedpigens Bryg” er udviklet af Nationalmuseet ud fra kendskabet til den gærede drik, der blev fundet i Egtvedpigens grav.