Boddum-Ydby
Seniorer
og
Motion og Samvær
Udflugt til
Karup Flyveplads
Dollerup Bakker
Grønhøj Kro
Onsdag 30. august
Turen startede ved Traant i Hurup, resten blev samlet op ved Ydby Kirke.
En fotograf ventede ved kanten af Struer Kil.

Vi havde vor egen guide med, undervejs her på siden lidt genfortælling.

Det var mest pigerne der ville sidde ved styrepinden
*
*
Pilot i Katapultsæde
Kroværten Gregers Laigaard underholdt os med kroens og egnens historie.
Det blev også til fælles afsyngelse af nogle Morten Korchfilm´s inspirerede sange
Gregers Laigaard er femte generation på kroen, siden hans tipoldefar Jens Jørgensen købte kroen i 1864


Stenen med den lukkede krone, som en overgang var forbudt at vise, og medførte et bødeforlæg på 3.000,- kr.
På et tidspunkt sneg der sig visse steder en smule fornuft ind, og kroen bevarede sten og mønter.


Ved ankomsten til Karup Flyveplads fik vi straks lov til indkørsel, Poul Svendsen skulle ikke en gang gøre honnør.
Ombord kom en slags vefærdsofficer, der ville være vor guide hele dagen. Han fortalte udførligt om flyvepladsens historie og virke.
Det var den tyske værnemagt der anlagde pladsen, og drev den 1940-1945.
Den Danske Marines beskedne flyafdeling overtog. Danmark havde den gang ikke luftforsvar.

Det hører med til historien, at pladsen efter krigen også blev anvendt til lejr for 22.000 flygtninge.
De mange grave, 1.500 i Gedhus og 1.300 i Karup, fortæller noget om en grim tid.


Her er vi på vej til en hangar der huser to Draken fly, hvor en særlig guide overtog os.


Fra 1970 til 1993 fløj 30 SAAB Draken som de sidste jagerfly fra Karup. To er dog stadig flyveklare, nemlig AT-158 og AR-113.


Det er helt sikkert fornærmende at kalde denne hangar for et museum, men formålet er dog at minde om Drakenflyenes mangeårige tjeneste, og holde disse to i flyvedygtig stand.


Et Pitotrør med tilhørende instrument måler lufttryk, der for eksempel fortæller noget om et fly´s hastighed.
Når det er anbragt på et langt rør, skyldes det den turbulens der opstår inde omkring flyet, og gør målingen misvisende

Karup Flyveplads Brandberedskabet

Det var nok det mest imponerende. En indsatsleder fortalte overbevisende om beredsskabet, hvis hurtighed og effektivitet er altafgørende hvis et fly komme brændende ind, det kunne vi godt forstå.
Brandmændene er i vognene 15 sekunder efter alarmen, efter 30 sekunder ude ved flyet og brandslukning påbegyndt efter 45.
Hvis ikke branden er under kontrol efter 2 minutter, og indtrængen i flyet kan ske, er der ikke store chancer for at redde besætning og passagerer.
En detalje var sprinklere under vognene, så der kan lægges skum ud, for at køre ind et brændende underlag!
Se filmene

Dollerup Bakker
Vejret var ikke med os, men vi havde en god tur gennem en storslået egn.
Kameraet kom ikke i brug, så nogle af de efterfølgende billeder er kommet til ved lidt snyd.

Der er nogen unenighed om hvordan Hald Sø er opstået. Er det smeltevandet efter istiden der har bortskyllet jord og grus, eller er det dødis der har været længe om at tø?

Hald Sø - Odden med Hald Ruin.

En lille del af Dollerup Bakker med Hald Ruin

Hald Hovedgaard

De Røde Barakker
Stedet blev fra 1868 hver sommer brugt til militær træning for 10.000 mand. Indkvateringen foregik i telte. Tranporten mellem garnision og lejr foregik til fods under kommando. Lejren blev nedlagt 1889.

De røde barakker blev opført ved slutningen af første verdenskrig, og gennem årenene brugt til krigsfanger, internering, flygtninger og syge.
Der var et regulært hospital, herunder en tuberkuloseafdeling. De sidste fanger forlod stedet i 1920.

1922 Overtog Røde Kors Området og oprettede Folkekuranstalten, som gennem årene har været anvendt til behandling og ophold i forbindelse med vidt forskellige lidelser.

Det hedder stadig de Røde Barakker, men nu er der på området boliger, efterskole og en række sociale institutioner.

Grønhøj Kro

Grønhøj Landevejskro, blev Kongelig privilegeret i 1848. Ved museet findes et Kartoffelmuseum, et Morten Korchmuseum, og i Udhusene en stor samling historiske landbrugsmaskiner.

Krobygningen med stråtag blev opført i 1846, og rejseladen i 1903. Begge bygninger er fredet.

*
*
Gårdspladsen med Kartoffelmuseet til venstre

En Hestegang og en "Krat" [dialekt for hesterive]

Reklamevogn for spritkørsel
På vejen hjem blev der sunget adskilllige sange.
En god afslutning på en god tur.