Mølleåparken
Ydbyvej 184
Holmgaard Mølleå, der har sit udspring i Refshårdeng, kommer her frem under Ydbyvej
Børneskov
Med lidt god vilje kan man blive væk for hverandre.
Gederne er ikke begejstrede for hvidt brød, rugbrød ikke afprøvet. Et bud kunne være gulerødder.
Lidt historie:
Verner Hans Frederik Abrahamson Læssøe
(1864-1932) Dyrlæge.
Dyrlægen var nevø til oberst Læssøe, der faldt i slaget ved Isted 25. juli 1850
En nu nedlagt markvej mod syd der, før overkørsler af jernbaner blev helt umoderne, førte over til bondens mark.
Bevæger man sig derop, er der udsigt til byen omkring stationen.
Indvielse Søndag 13. juni 2021
Mølleåparkens Venner
Der er oprettet en støttegruppe til Mølleåparken, hvor man som medlem får mulighed for at støtte parkens drift med et årligt beløb (100,- kr.).
Derudover vil der blive brug for, at vi sammen driver stedet præsentabelt, det kan kun ske hvis vi sammen hjælpes.
Er du interesseret i medlemskab, kan du kontakte Jesper Primdahl på: primdahl81@gmail.com eller 5154 6641,
Indmeldelse og Betaling muligt her: kontingent
Gederne vil gerne klappes, hvis man giver dem lidt tid, bliver de fortrolige, og kommer selv nysgerrigt nærmere.
I Ydby løber åen ved Tivoligrunden under Ydbyvej. Tivoli blev sidst i 1800-hundredtallet bygget til boliger for teglværksarbejdere, er nu nedrevet.
Navnet skal være kommet af, at der altid var gang i noget muntert.

Syd for Ydbyvej lå der øst for åen en dyrlægebolig, som nu er nedrevet og giver plads til et rekreativt område, med bord og bænk. Et hyggeligt grønt sted, hvor åens rislen høres.

Åen fortsætter, krydsende jernbanen en del gange, ud mod Sindrup og Skibsted Fjord.
Ved Holmgaarde har der været en stor mølledam og tilhørende overløbsmølle.

Møllen drev et jævnstrømselektricitetsværk. Vandkraften blev senere suppleret med en vindmølle, og igen senere også en motordrevet dynamo.
Som tiden gik, og landbruget fik eldrevet maskineri, slog vand og vind ikke til.

Charles Nielsen, een af Ydbys forfattere, der under krigen var endt hos marinen i København, ville i 1945 gerne hjem. Blev af sin bror Anker Johansen, der var elværksbestyrer i Ydby, opfordret til at søge stillingen i Holmgaarde.

Charles fik ikke bestyrerposten, hvilket fik Anker til at skrive et digt:

O Broder lille, din Skæbne blev hård.
Du fik ej Pladsen i Holmegaard.
Nu aldrig du og din viv så huld,
faar Del i de Strømme af røden Guld,
som der udvindes af Vind og Vand.
Vi ynker dig alle, du slagne Mand.
Hvortil Charles skrev:
O, store Broder, ja vist gik der Skaar
af os i Kampen om Holmegaard
Saa nu har jeg druknet de skønne Drømme
om Fabrikation af jævne Strømme,
have med Roser, Ukrudt og Persille,
hvor hun skulde have leget, den ventede Lille.
Efter vandmøllen løber Holmgaard Mølleå, under jernbane og hovedvej, ud i Skibsted Fjord.