Boddum-Ydby Seniorer
Program 2016 og 2017
Når ikke andet er nævnt foregår arrangementerne
i
Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter

Onsdag 7. december
19.00

Julehygge med kaffe, gløgg og æbleskiver.
Lucuaoptog med Morten Nebel og Friskolen
Pris 35,- kr

JULEFERIE
Onsdag 25. januar
17.00

GENERALFORSAMLING og NYTÅRSFEST
Efter generalforsamlingen serveres der, som sædvanlig, gule ærter med flæsk, pølser, rødbeder og sennep - og drikkevarer.
Hele aftenen koster kun 150 kr.
Tilmelding senest 15. januar til:
Erik 9795 6464 eller 4021 8257

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.
 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
 5. Indkomne forslag, meddelelser m.v. skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg til bestyrelsen på valg er følgende:
  Anne Katrine Nielsen, Grethe Kindberg Jørgensen og Helle Nielsen.
 8. Valg af suppleant til bestyrelse på valg er Helga Frimor.
 9. Valg af revisor- og revisorsuppleant på valg er Estella Kappel og Ella Bang.
 10. Eventuelt.
Onsdag 15. februar
19.00
Traants Musiker
Kaffe 35,- kr.
Onsdag 22. marts
19.00
Birgit og Ruth fortæller om Tjernobyl-foreningen
Kaffe 35,- kr.
Onsdag 26. april
19.00
Musik "Tow for Sjow"
Kaffe 35,- kr.
Onsdag 17. maj
19.00
Finn Koldkur fortæller og viser lysbilleder fra en tur til olielandene.
Pris 35,- kr.
Onsdag 31.maj
17.00
Grillfest hos Helga og Erik
Tilmelding senest 14. maj (Erik 9795 6464)
Tirsdag 4. juli
Kaffeseskab i Præstegårdshaven
Onsdag 30. august
Udflugt til Karup Flyveplads med 1½-2 times rundvisning. Rundtur gennem Dollerup Bakker Mulighed for et kik på museum
Foreningen har kaffe med, som drikkes i det fri på flyvepladsen
Spisning på Grønhøj Kro
Pris: 250,- kr.
(Bus og Spisning eksklusiv drikkevarer)
Afgang Traant 11.50, Ydby Kirke 12.00.
Ankomst Karup 13.30 -
Alle der har lyst er velkommen.
Tilmelding senest 1. august (Erik 9795 6464)
Onsdag 20. september
19.00
Musiker Kim Bernt Jensen
2 håndmadder 50,- kr.
Tilmelding senest 14. maj (Erik 9795 6464)
Onsdag 25. oktober
17.30
Banko med spisning
Tilmelding senest 14. maj (Erik 9795 6464)
Onsdag 22. november
19.00
Holger C. Andersen fortæller om en lang vandring, forklædt som vagabond og med barnevogn
Kaffe 35,- kr.
Onsdag 6. december
19.00
Julehygge med kaffe, gløgg og æbleskiver
Pastor Claus Nybo, Vestervig underholder
Kaffe 35,- kr.
Onsdag 24. januar
17.00
Generalforsamling og Nytårsfest
Tilmelding senest 14. januar (Erik 9795 6464)
Vore naboforeninger er velkommen til arrangementerne