Boddum-Ydby Seniorer
Mødested
Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter
Hvor arrangementerne, hvis ikke andet er nævnt, finder sted.
I Fritidscenteret
Bob
Mandage fra klokken 14.00
Bestyrelsen
Vita Holmgaard
(formand)
Ydbyvej 218, Ydby
7760 Hurup Thy
4014 6458
siagervej8@hotmail.com
*
Gunnar Bang
(næstformand)
Ydbyvej 212, Ydby
7760 Hurup Thy
9795 6167 og 4027 1142
elb1946@post10.tele.dk *
*
Anne Katrine Nielsen
(kasserer)
Præstevej 4, Boddum,
7760 Hurup Thy
9795 9151 og 2339 8461
akn1411@gmail.com
*
Grethe Kindberg Jørgensen (sekretær)
Bakken 11, Ydby
7760 Hurup Thy
9795 6544
kindberg2@pc.dk
*
Niels S. Hansen
Præstevej 1, Boddum
7760 Hurup Thy
9795 9132 og 2673 8132
praestevej1@gmail.com
*
Erik Frimor
(suppleant til bestyrelsen)
Ydbyvej 174, Ydby
7760 Hurup Thy
9795 6464 og 4021 8257
erikfrimor@gmail.com
*
Estella Kappel
(revisor)
Ydbyvej 220, Ydby
7760 Hurup Thy
2041 6074
*
Ella Bang
(revisor suppleant)
Ydbyvej 212, Ydby
7760 Hurup Thy
9795 6167
*
Foreningens formål er, at samle pensionister og efterlønsmodtagere til aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.
*
Som medlemmer kan optages alle der er på efterløn, eller modtager stats- eller socialpension, samt øvrige der støtter foreningens formål.
**
Program 2021
Generelt Motion og Samvær i Fritdscentret hver tirsdag - også en del af Boddum-Ydby Seniorer.
Aktiviteten er for tiden
AFLYST

Onsdag 20. januar
17.00

Udsat

Generalforsamling
Efter generalforsamlingen serveres der som sædvanligt:
Gule ærter med tilbehør
Alternativt 2 stk. smørrebrød
Drikkevarer
Hele aftenen 150 kroner
Tilmelding senest 12. januar til:
Gunnar 9795 6167 eller 4021 1142

Onsdag 24. februar
19.00
Aflyst

Foredrag ved Laia - apotekeren.
Vil blandt andet handle om overmedicinering.
Kaffe med brød 40,- kr.

Onsdag 24. marts
19.00
Aflyst
Sangaften ved Jørgen Asboe.
Kaffe med brød 40,- kr.
Onsdag 21. april
19.00
Aflyst
Musik med Kim B. Jensen. Mulighed for en svingom
Entre + Kaffe med brød 90 kroner
Tilmelding senest 11. april til:
Gunnar 9795 6167 eller 4027 1142
Onsdag 30. juni
18.00
Generalforsamling
Efter generalforsamlingen serveres der 3 stk. smørrebrød, drikkevarer, kaffe, the og småkager. Pris for hele aftenen 150 kroner.

Tilmelding senest 21. juni til:
Gunnar 9795 6167 eller 4027 1142

Onsdag 25. august
18.00

Grillaften hos Trudy og Jan Korsgaard, Kløvenhøjvej 19, Boddum.
Medbring selv stol, hynde, tallerken, glas og bestik
Tilmelding senest 15. august til:
Gunnar 9795 6167 eller 4027 1142
Ændringer
Nedennævnte Arrangementer er til overvejelse, med hensyn til afholdelse og dato.
Onsdag 25. august
17.00

Udflugt til Energimuseum Tange.
Foreningen har kaffe med, som drikkes i det fri.
Spisning. Holstebro Golfklub.
Pris: 300 kroner for kørsel, entre og spisning.
Eksklusiv drikkevarer.
Afgang fra Ydby Kirke 12.00 Traant 12.15
T
ilmelding senest 1. august til:
Gunnar 9795 6167 eller 4027 1142
Onsdag 22. september
19.00
Musik ved Jens og Lindy
Kaffe og brød 40 kroner
Efter kaffen mulighed for en svingom.
Onsdag 13. oktober
19.00
Billedforedrag ved Anna og Svend Hamborg.
Fortælling om en tur til Nordnorge og Svalbard.
En spændende historie der knytter sig til den del af Norden. Vi vil se billeder af hvaler, hvalrosser, rensdyr, moskusokser og fjeldræve.
Kaffe og brød 40 kroner.
Onsdag 17. november
17.30

Spisning med Banko
Pris 90 kroner
Tilmelding senest 10. november til:
Gunnar 9795 6167 eller 4027 1142
Onsdag 1. december
19.00
Æbleskiver og Gløgg 40 kroner

Januar 2022
Generalforsamling og Nytårsfest
.
Vore naboforeninger er velkommen til arrangementerne der, hvis ikke andet er nævnt, foregår i Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter.