Boddum-Ydby Seniorer
Mødested
Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter
Hvor arrangementerne, hvis ikke andet er nævnt, finder sted.
I Fritidscenteret
Bob
Mandage fra klokken 14.00
(påtænkes genoptaget)
Bestyrelsen
Gunnar Bang
(formand)
Ydbyvej 212, Ydby
7760 Hurup Thy
9795 6167 og 4027 1142
elb1946@post10.tele.dk *
Vita Holmgaard
(næstformand)
Ydbyvej 218, Ydby
7760 Hurup Thy
4014 6458
siagervej8@hotmail.com
*
Niels S. Hansen
(kasserer)
Præstevej 1, Boddum
7760 Hurup Thy
9795 9132 og 2673 8132
praestevej1@gmail.com
*
Grethe Kindberg Jørgensen (sekretær)
Bakken 11, Ydby
7760 Hurup Thy
9795 6544
kindberg2@pc.dk
*
P. Kristian Pedersen
(medlem)
Thormodsvej 25
7760 Hurup
*
Anne Katrine Nielsen
(suppleant)
Præstevej 4, Boddum,
7760 Hurup Thy
9795 9151 og 2339 8461
akn1411@gmail.com
*
Estella Kappel
(revisor)
Ydbyvej 220, Ydby
7760 Hurup Thy
2041 6074
*
Ella Bang
(revisor suppleant)
Ydbyvej 212, Ydby
7760 Hurup Thy
9795 6167
*
Foreningens formål er, at samle pensionister og efterlønsmodtagere til aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.
*
Som medlemmer kan optages alle på efterløn, eller modtager stats- eller socialpension, samt øvrige der støtter foreningens formål.
****
Program 2021
Generelt Motion og Samvær i Fritdscentret hver tirsdag - også en del af Boddum-Ydby Seniorer.
Onsdag 22. september
19.00
Musik ved Jens og Lindy
Kaffe og brød 40 kroner
Efter kaffen mulighed for en svingom.
Onsdag 13. oktober
19.00
Billedforedrag ved Anna og Svend Hamborg.
Fortælling om en tur til Nordnorge og Svalbard.
En spændende historie der knytter sig til den del af Norden. Vi vil se billeder af hvaler, hvalrosser, rensdyr, moskusokser og fjeldræve.
Kaffe og brød 40 kroner.
Onsdag 17. november
17.30

Spisning med Banko
Pris 90 kroner
Tilmelding senest 10. november til:
Gunnar 9795 6167 eller 4027 1142
Onsdag 1. december
19.00
Æbleskiver og Gløgg 40 kroner

Januar 2022
Generalforsamling og Nytårsfest
.
Vore naboforeninger er velkommen til arrangementerne der, hvis ikke andet er nævnt, foregår i Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter.