Boddum-Ydby Seniorer
Fra 2019 er mødestedet
Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter
I Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter
Bob
Mandage klokken fra 14.00
Billeder fra
Karup Udflugten
Bestyrelsen
Erik Frimor (formand)
Ydbyvej 174, Ydby
7760 Hurup Thy
9795 6464 og 4021 8257
erikfrimor@gmail.com
*
Gunnar Bang (næstformand)
Ydbyvej 212, Ydby
7760 Hurup Thy
9795 6167 og 4027 1142
elb1946@post10.tele.dk
Anne Katrine Nielsen (kasserer)
Præstevej 4, Boddum,
7760 Hurup Thy
9795 9151 og 2339 8461
akn1411@gmail.com
Grethe Kindberg Jørgensen (sekretær)
Bakken 11, Ydby
7760 Hurup Thy
9795 6544
kindberg2@pc.dk
Otto Vangsgaard
Bakken 19, Ydby
7760 Hurup Thy
9795 6342
*
Foreningens formål er, at samle pensionister og efterlønsmodtagere til aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.
*
Som medlemmer kan optages alle der er på efterløn, eller modtager stats- eller socialpension, samt øvrige der støtter foreningens formål.
*
Program 2019

Onsdag 23. januar
17.00

Generalforsamling
Efter generalforsamlingen serveres der som sædvanlig:
Gule ærter med tilbehør, alternativt 2 stk. smørrebrød.
Drikkevarer.
Hele aftenen kun 150 kroner.

Tilmelding Erik 9795 6464 eller 4021 8257
Senest 15. januar 2018.

Onsdag 20. februar
19.00

Musik med Lindy og Jens
Kaffe med brød 40 kroner

Onsdag 20. marts
19.00
Musik med Kim B. Jensen
Mulighed for en svingom
Entre + Kaffe med brød 75 kroner
Tilmelding senest 23. maj til:
Erik 9795 6464 eller 4021 8257
Onsdag 24. april
19.00
Fortælling ved Henning Søgaard
Kaffe med brød 40,- kr.
Onsdag 29. maj
17.00
Grillfest hos Anne Katrine og Carl Christian
Pølser, kaffe og drikkevarer 120 kroner
Tilmelding senest 22. maj til:
Erik 9795 6464 eller 4021 8257
Onsdag 28. august
Udflugt til Hanstholm Museum og Thisted Lilleby
Foreningen har kaffe med som drikkes i det fri. Ved minimum 35 deltagere kører vi i bus, ellers i private biler, som betales af foreningen.
Pris 250 kroner for kørsel, entre og spisning.
Eksklusiv drikkevarer.
Afgang fra Ydby Kirke 12.00 Traant 12.15
Alle der har lyst er velkommen.
Tilmelding senest til:
Erik 9795 6464 eller 4021 8257
Onsdag 18. september
19.00
Musik ved Hundborg Salon og Cafeorkester
Kaffe med brød 40- kroner
Tirsdag 23. oktober
19.00
Foredrag af Svend Sørensen
Kaffe med brød 40 kroner
Onsdag 13. november
17.30
Spisning med Banko
90 kroner.
Tilmelding senest 6. november til:
Erik 9795 6464 eller 4021 8257
Onsdag 4. december
19.00
Æbleskiver og gløgg
Oplæser Svend Hansen
40 kroner
Onsdag 22. januar 2020
17.00
Generalforsamling og Nytårsfest
Efter generalsforsamlingen serveres der Gule ærter med tilbehør, eller 2 stk. smørrebrød, samt drikkevarer.
Vore naboforeninger er velkommen til arrangementerne der, hvis ikke andet er nævnt, foregår i Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter.