Boddum-Ydby Seniorer
Mødested
Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter
Hvor arrangementerne, hvis ikke andet er nævnt, finder sted.
I Fritidscenteret
Bob
Mandage fra klokken 14.00
****
Bestyrelsen
Erik Frimor
(formand)
Erik Frimor (erikfrimor@gmail.com)
Nørre Allé 53 b
7700 Thisted
4021 8257
*
Vita Holmgaard
(sekretær)
Ydbyvej 218
Ydby, 7760 Hurup Thy
4014 6458
siagervej8@hotmail.com
*
Niels S. Hansen
Præstevej 1
Boddum, 7760 Hurup Thy
2673 8132
praestevej1@gmail.com
*
Gregers Kristensen
Kasserer
g.visti@gmail.com
2279 7714
Thyholm
*
Kristian Pedersen
Thormodsvej 25
7760 Hurup Thy
9795 2005
hennykristian@gmail.com
*
Anni Jensen
(
Suppleant)
Ydbyvej 133
Ydby, 7760 Hurup Thy
2619 6117
anni1956@hotmail.com
*
Foreningens formål er, at samle pensionister og efterlønsmodtagere til aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.
*
Som medlemmer kan optages alle på efterløn, eller som modtager stats- eller socialpension, samt øvrige, der også støtter foreningens formål.
**********
Program 2023
Mødested Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter
Hvor arrangementerne foregår når ikke andet er nævnt
Generelt Motion og Samvær i Fritidscentret hver tirsdag - Også en del af Boddum-Ydby Seniorer.
Onsdag 25. januar
17.00
Generalforsamling.
Efter generalforsamlingen serveres der som sædvanligt:
Gule ærter med tilbehør, alternativt 2 stk. smørrebrød
Drikkevarer.
Hele aftenen 150 kroner.
Tilmelding senest 15. januar til:
Gunnar 4027 1142 eller Vita 4014 6458
Onsdag 22. februar
19.00
Rejseforedrag med Kaj Hartmayer
Foregår i Boddum-Ydby Friskoles gymnastiksal
Medarrangør er menighedsrådene for:
Boddum-Ydby og Heltborg sogne
Kaffe og brød 50 kroner
Onsdag 22. marts
19.00

Besøg hos "Kartoffelavler" Poul Lauritsen - Ørum, Lodbjergvej 58 A.
Kaffe og brød 40 kroner - tag selv kop med.
Onsdag 19. april
19.00
Sangaften med Conny Cold.
Fortællinger fra Thy og Mors
Kaffe og brød 40 kroner.
Onsdag 24. maj
17.00
Grillaften i Mølleåparken
120 kroner for mad og drikke.
Tilmelding senest 17. maj til:
Gunnar 4027 1142 eller Vita 4014 6458
Onsdag 16. august
Udflugt til Thyborøn
Foreningen har kaffe med.
Spisning på vejen hjem.
Kørsel, entre og spisning 300 kroner
Eksklusiv drikkevarer.
Afgang Ydby Kirke 12.00 Traant 12.15
Tilmelding senest 1. august til:
Gunnar 4027 1142 eller Vita 4014 6458
Onsdag 20. september
19.00
Fortælleaften ved Ydby Friskoles nye leder Inge Juel Hierner.
Inge er opvokset på Højskolen Thy i Sjørring.
Emne: "Hvad livet har budt mig".
Kaffe og brød 40 kroner.
Onsdag 11.oktober
19.00
Sangaften med Maja, krydret med Niels Hansens oplæsning af Hans Bakgaards digte.
Kaffe og brød 40 kroner.
Onsdag 15. november
18.00
Spisning og Banko
Pris 100 kroner
Tilmelding senest 7. november til:
Gunnar 4027 1142 eller Vita 4014 6458
Onsdag 6. december
19.00
.
Adventshygge med sang
Æbleskiver og Gløgg 40 kroner
Onsdag 24. januar
17.00
Generalforsamling og Nytårsfest
Med spisning.
Medlemmer af vore Naboforeninger er velkommen til arrangementerne.