Boddum-Ydby
Skytte- og Fritidscenter
Jørgen Stefansen 9795 1721
Her omtales forskellige aktiviteter
Skriv til redaktøren om emner.
Eller ring 7699 1011

(Christian Morsing)

Der bruges energi i Ydby - meget på at bruge mindre
Nu med Pillefyr ved Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter og Boddum-Ydby Friskole
Ideen om fællesskab opstod egentlig i forbindelse med separation i kloaknettet. Desuden var skolens oliefyrede varmeanlæg ved at være udtjent.

I et forsøg med at finde en erstatning for olie som energikilde, blev brug af rapsolie og svinefedt afprøvet, men det var ikke nogen succes.

Den dertil benyttede kedel er nu anvendt som reserveforsyning, med olie som medie.

Anlægget, der er taget i brug lige før juleaften 2012, består af kedel med brænder for træpiller. Træpillerne oplagres i en silo, der i vintertiden kan indeholde piller til cirka en måneds forbrug.

Udgifterne til anlægget har været cirka 200.000,- kr.

Det pillefyrede anlæg har nu været i brug knap to måneder, og det er for kort tid til en nøjagtig beregning af økonomien, men der er gode udsigter til en besparelse på cirka 100.000,- kr. om året, altså en ret god afskrivning på anlægget, som ejes af Fritidscentret med Friskolen som kunde.

Torsdag den 21. februar 19.00 er der i Boddum-Ydby Friskoles sal Energiaften, med en husstandsomdelt dagsorden, der har punkter for alle mulige spørgsmål om energiforbrug. Aftenen er i øvrigt, i kommunalt regi, beregnet for hele Sydthy.

I den gode sags tjeneste er der gratis adgang for alle – og kaffe.

Der vil, før arrangementet, være mulighed for at besigtige det pillefyrede anlæg, og tale med gruppen der står bag.

Mads Tjener, Poul Svendsen, Rasmus Tjener, Ole Grud