Resultaternes mand
Karl og Vera Engell Jensen
med Thorkild udenfor Veras butik i Ydby:
"Bjørn" er købmand Dam´s
Karl var i sine yngre dage kommis hos Dam
Thorkild Engell Jensen
Manden der ikke er kendt for at være karismatisk, er såmænd Vera og Karl Engell Jensens søn Thorkild Engell Jensen.

Thorkild fik realeksamen og kom i lære som landbrugssmed på landet, det var i Lyngs.

Derefter udlært hos Vølund i Esbjerg, hvor han ret hurtigt kom i forskellige udvalg og endte som formand for Metal Esbjerg, senere i Metals hovedbestyrelse.

Det medfødte familien, der var kommet til hen ad vejen, måtte flytte til Københavnsområdet.

Thorkilds karriere var egentlig ustoppelig, via en næstformandspost blev han i 2003 formand for Dansk Metal. At nævne alle hans formands- og bestyrelsesposter vil være uforsvarligt.

Det var typisk for Thorkild, at udskifte udtrykket ”De stærke smede” med ”De kloge smede”.

Anderledes var han også, slet ikke som de foregående højråbende, når han havde sagt noget, stille, så var det sagt!

Thorkild holdt sig helst fra medier og bonede gulve. Hvor mange møder let endte på en fin restaurant, fandt han et stille sted med jævn mad og en øl.

Familien blev der værnet om. Søndag gerne en lang spadseretur med kone og børn, eventuelt besøg på udstillinger der havde hustruen Birgittes interesse.

Thorkild holdt sig helst ude af mediernes søgelys, men hvis medlemmerne gerne ville have ham til møde om et problem, så var han straks parat.

Blev også kendt for at få vendt svære forhandlinger til bedst mulig løsning.

For at få indflydelse på sine medlemmers forhold, kom han selvfølgelig i en snes bestyrelser.

Man kan vist godt sige, at Thorkild Engell Jensen altid var en modpol til sine, ofte højtråbende, modstandere.

Mange kriser har han stille endt på fornuftigste måde.

xx