Thybordet 2018
Boddum og Ydby
165 gæster
Det var som sædvanlig en god aften med hyggeligt samvær og god mad.
Det er vigtigt at videregive de mange udtryk der lød fra gæsterne.
Tak til opstillere og nedtagere.
Tak til køkkenpigerne for mad og perfekt orden overalt, det har flere gange været forsøgt at få sagt tak inde i salen, men altid forgæves. TAK!
Indlæggerne berettede om, hvad der løbende er vist på hjemmesiden eller vil blive det.
Kurt Jørgensen
Velkomst

Bo Høje Christensen
Ydby Håndværker- og Borgerforening

Lars Jensen
Boddum - Ydby Idrætsforening

Jørgen Stefansen
Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter

Erik Frimor
Boddum-Ydby Seniorer

Keld Pedersen
Neessund Vikingeskibslaug
Se mere under Doverodde

Frank Odgaard-Jensen
"Slip Fællesskabet løs":
Om deleenergi, møde i Fritidscentret 1. november 18.00 Mere herom senere ydbythy.dk
*
*
*
*
*