Thybordet 2019
Boddum og Ydby
Denne aften gør noget for fællesskabet.
Der er traditioner der skal overholdes.

Efter velkomsten skal der synges "Blæsten går frisk over Limfjordens vande"
Derefter er der tid tid til at snakke, mens kapellet spiller stille og roligt.

Nogle friske helt unge klatrer lidt - mest for sjov - kondition og iver synes ikke at mangle noget.
Så bliver der sagt værsågod, menuen er jo velkendt, tilberedningen ligeså.
Og nok af det er der - alt er godt!
Bo Høje Christensen
Ydby Håndværker- og Borgerforening
Jørgen Stefansen
Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter
Ingrid Jespersen
Boddum-Ydby Menighedsråd
Keld Pedersen
Doverodde
Thorkild Ladefoged
Tvolm
Pigerne gør det år efter år, alle vil gerne se dem i salen, og klappe højt, men det har aldrig kunnet lade sig gøre.
Normalt hvæser de også ad et kamera, i år gik det lidt bedre.
Der var andre på madholdet, de var sikkert ude med nogle fade.
Uggi´s Musik
Vi aner en forbindelse til Hans Bakgaards rejse til Amerika, og hjem igen til hans elskede Ydby og Boddum.
De muntre drenge bag Hans Bakgaard
Bjarne Enevoldsen, Jesper Krigh og Mads Heinhøj Mortensen.
Fornemmede Hans´ forfærdelige hjemve,
Der mere end anedes mellem linjerne i hans digte.

Aktuelt fra indlægene kan nævnes:
  • Fritidscentret arbejder med planer om en arealmæssig udvidelse, som er nødvendig på grund af øget brug.
  • Ydby Håndværker og Borgerforening tænker på etablering af en persongruppe, med henblik på en plan for sikring af Ydbys fremtid og udvikling.
  • Det har endnu ikke været muligt at få ansat en præst til Boddum, Ydby og Heltborg sogne. Nyt opslag i efteråret.
  • Idrætsforeningens efterårsprogram foreligger. 2019/20
  • Det er ikke nødvendigt at være rig!
  • Begrænsning af hastigheden på landevejen gennem Tvolm ønskes.
  • Projektet "Mølleåparken" er igangsat.
  • Motion og Samvær første gang tirsdag 17. september 9.30

Der blev til sidst sagt tak til alle der har hjulpet til, i det store arbejde ved oprettelse af alt, og senere nedtagning og oprydning.
Min Fødeby!

Melodi: Kun en dag, et….

Atter hjemme hvor de store Minder
runet staar for mig i Stjerneskær,
Ingen Plet i Verden helligt binder
mig med stærke, faste Baand som her,
Fødebyen, maalt med Verden lille,
men for mig, den største Plet på Jord
og min Baad en Kraft i Storme vilde
paa et oprørt Hav, i Kamp, ombord.

Hans Bakgaard
Digtet herover er første vers i "Min Fødeby" Alle fire vers tilbydes sendt