Tvolm
Tvolm er den del af Ydby der ligger ved kirken.
Det er her vi har Skolen , Fritidscentret og Festpladsen.
*
Tvolm Skov bestod tidligere alene af nåletræer.
Efter et par voldsomme vindfældinger først i firserne, blev der plantet løvtræer.
*
Et af de arbejdsspor der er ryddet til
Hans Bakgaards hus "Røverreden", ligger ude i Tryngby
"Hjemstavnskoncerterne" var de sidste år ledsaget af Ræveskydning, der har altid været mange jagtglade i Ydby, Hans Bakgaard ikke mindst.
Ræven var af jern og kunne køre på en wire tværs over banen. I ræven var der plads til et papstykke. Den jæger der havde fået placeret flest hagl i pladen var selvfølgelig vinderen.
Statuen af Hans er opstillet ved det sted ræveskydningen fandt sted.
Statuen er så vidt vides aldrig blevet kunstanmeldt - godt nok - men den ligner Hans
Mange af Hans Bakgaards skuespil blev opført på amfiteatret ved den årlige "Hjemstavnskoncert" i Tvolm Skov. Skuespillene blev opført af egnens dilettanter. Den årlige begivenhed var et tilløbsstykke med musik og en syngende Hans.
Når arrangemenet havde fået navnet "Hjemstavnskoncert" skyldtes det helt sikkert, at Hans Bakgaard i Amerika led frygtelig meget af hjemve, hvilket mange af hans digte bærer stærkt præg af.
Amfiteatret ser i dag lidt lille ud, men der kunne dengang sidde to-tre hundrede tilskuere.
Festpladsen i Tvolm Skov
Der er opført en grillhytte og et toilet. Det årlige bål ved Sankt Hans´tide bliver tændt her. BAL-løberne samles her regelmæssigt. Der kommer også gæster med kaffekurv.
De to shelters ligger inde i skoven, i udkanten af festpladsen.
Med denne skovningsmaskine er der blevet tyndet ud i bestanden af ædelgran nord for festpladsen (Maskinens stykpris er 3,5 mio- kr.)
Rydningen foregik 5. marts, de fældede stammer vil blive kort væk een af dagene. Grene og toppe bliver liggende, eller hugges til flis af lørdagsholdene.
Af kortet kan det ses der en del gravhøje i skoven. De har længe været temmelig overbegroet, men er nu ved at blive fritlagt ved hjælp fra mange frivillige
Udsigt mod Nissum Bredning
Udsigt ned over Brændgaard Mark med Rakkermarken i baggrunden
(den sorte prik i den blå himmel er en svale)
Gustav Nielsen-Refs: Hans Bakgaard Hjemstavnskoncert i Tvolm Skov
Niels Andersen blev født i Tryngby, det er lidt længere ude end Tvolm. Han nåede at blive en stor entreprenør med jernbaner som speciale, var Entreprenørforeningens første formand, blev også etatsråd. Forærede i 1903 Ydby den skov hans mindesten nu står i.
Artikel (Charles Nielsen, Tvolm)
Etatsråd Andersen skænkede også i 1898 Missionshuset "Tabor", som senere blev omdøbt til "Indre Missions Hus". Er i dag i privat eje.
*
Digteren Hans Bakgaard var en god sanger og forsøgte at skabe en karriere i Amerika. Det lykkedes ikke, efter ni år kom han hjem igen.
Er kendt for sine mange digte og skuespil. Fik indspillet en film efter sin roman "Ræven fra Boddum Bæk". Filmen var med indlagt musik men uden tale. Hans Bakgaard ledsagede forevisningen med handling og digte.
"Ræven fra Boddum Bæk" kan nu fås på DVD.
Hans har sin egen stue på Heltborg Museum, hvor man kan forestille sig noget om hans liv.