Tvolm
Tvolm er den del af Ydby der ligger ved kirken. Det er her vi har Skolen, Idrætscentret og Købmanden
*
Tvolm Skov bestod tidligere alene af nåletræer. Efter et par voldsomme vindfældinger først i firserne, blev der plantet løvtræer.
*
Et af de arbejdsspor der er ryddet til
Hans Bakgaards hus "Røverreden", ligger ude i Tryngby
"Hjemstavnskoncerterne" var de sidste år ledsaget af Ræveskydning, der har altid været mange jagtglade i Ydby, Hans Bakgaard ikke mindst.
Ræven var af jern og kunne køre på en wire tværs over banen. I ræven var der plads til et papstykke. Den jæger der havde fået placeret flest hagl i pladen var selvfølgelig vinderen.
Statuen af Hans er opstillet ved det sted ræveskydningen fandt sted.
Statuen er så vidt vides aldrig blevet kunstanmeldt - godt nok - men den ligner Hans
Mange af Hans Bakgaards skuespil blev opført på amfiteatret ved den årlige "Hjemstavnskoncert" i Tvolm Skov. Skuespillene blev opført af egnens dilettanter. Den årlige begivenhed var et tilløbsstykke med musik og en syngende Hans.
Når arrangemenet havde fået navnet "Hjemstavnskoncert" skyldtes det helt sikkert, at Hans Bakgaard i Amerika led frygtelig meget af hjemve, hvilket mange af hans digte bærer stærkt præg af.
Amfiteatret ser i dag lidt lille ud, men der kunne dengang sidde to-tre hundrede tilskuere.
Festpladsen i Tvolm Skov
Der er opført en grillhytte og et toilet. Det årlige bål ved Sankt Hans´tide bliver tændt her. BAL-løberne samles her regelmæssigt. Der kommer også gæster med kaffekurv.
De to shelters ligger inde i skoven, i udkanten af festpladsen.
Med denne skovningsmaskine er der blevet tyndet ud i bestanden af ædelgran nord for festpladsen (Maskinens stykpris er 3,5 mio- kr.)
Rydningen foregik 5. marts, de fældede stammer vil blive kort væk een af dagene. Grene og toppe bliver liggende, eller hugges til flis af lørdagsholdene.
Af kortet kan det ses der en del gravhøje i skoven. De har længe været temmelig overbegroet, men er nu ved at blive fritlagt ved hjælp fra mange frivillige
Udsigt mod Nissum Bredning
Udsigt ned over Brændgaard Mark med Rakkermarken i baggrunden
(den sorte prik i den blå himmel er en svale)
Gustav Nielsen-Refs: Hans Bakgaard Hjemstavnskoncert i Tvolm Skov
Niels Andersen blev født i Tryngby, det er lidt længere ude end Tvolm. Han nåede at blive en stor entreprenør med jernbaner som speciale, var Entreprenørforeningens første formand, blev også etatsråd. Forærede i 1903 Ydby den skov hans mindesten nu står i.
Artikel (Charles Nielsen, Tvolm)
Etatsråd Andersen skænkede også i 1898 Missionshuset "Tabor", som senere blev omdøbt til "Indre Missions Hus".
*
Etatsrådens datter Dagmar var gift med polarfareren Knud Rasmussen.
Knud Rasummesen blev derfor en kendt mand i Ydby, selvom han opholdt sig en del på Grønland (nu hedder det i)

Ved Knud Rasmussens død 21. december 1933, skrev Tom Kristensen et digt, en nekrolog kan man kalde det.
Det er Knud som er død
Var jeg en Rype i Dag, løfted jeg Vingen til Slag,
fyldte jeg Lungen med Luft og fløj baade Nat og Dag
over et vinterligt Hav som sortner bag hvidligt Skum,
gennem den mørke Decembers skyomtumlede Rum.
Kun som en Rype i Storm, Kastebold for al Blæst,
men med et Uvejrs Budskab fløj jeg da mod Nord-Vest.
Hjertet sprængfærdigt af Smerte, maned jeg saa fra mit Bryst
Sangen, der snart som et Uvejr tuder langs Grønlands Kyst.
Videre skulde den tone over den halve Jord,
følge Kamikkernes Fodtrin og Slædernes smalle Spor,
tude i Hudson-Bugten helt ud til William’s Land,
hviske i hver en Boplads langs Jordens yderste Rand.
Alle hans gamle Venner skulde da ruskes af Blund,
Pilekvisten og Klaringen, Auá med den snehvide Hund,
alle de skønne Piger med brede og skinnende Smil
skulde forvirret staa op og glemme det sorgløse Hvil.
Alle skulde de vækkes. Sorgen er knap begyndt.
Snart skal den brede sig ud til Alaskas fjerneste Pynt.
Den store Fortryller er død! Den store Troldmand er død!
Hørte I alle min Sang? Forstod I, hvad den betød?
Øer og Lande og Floder ligger med Islænker lukket.
Glæden, som varmed jer alle, den brændende Glæde er slukket.
Frys, som vi andre fryser i Dag uden Ild og Glød,
for nu er han død. Det er Knud, som er død.
Forstaar I?

Digteren Hans Bakgaard var en god sanger og forsøgte at skabe en karriere i Amerika. Det lykkedes ikke, efter ni år kom han hjem igen.
Er kendt for sine mange digte og skuespil. Fik indspillet en film efter sin roman "Ræven fra Boddum Bæk". Filmen var med indlagt musik men uden tale. Hans Bakgaard ledsagede forevisningen med handling og digte.
"Ræven fra Boddum Bæk" kan nu fås på DVD.
Hans har sin egen stue på Heltborg Museum, hvor man kan forestille sig noget om hans liv.