Ydby Kirke
18. september 2013 blev uret på tårnet sat i gang.
Automatisk ringeanlæg på de to klokker, og tårnuret med slag, er doneret af Edith Madsen og hendes afdøde mand Christian Paludan Madsen.
Fællesarrangementer
Boddum - Ydby - Heltborg

”Livet er smukt”
Ydby Kirke
Søndag 25. februar 10.30 .
Familiegudstjeneste. Konfirmander medvirker.
En gudstjeneste for alle aldre.
*
Sangaften
Konfirmandstuen Boddum
Torsdag 8. marts19.30
Sangaften
med
S
koleleder Morten Nebel.
*
Villerslev kirke
Søndag den 18. marts 2018
16:00
TROMPETIST
Per Nielsen
Grib chancen og få en enestående musikalsk oplevelse.

Per Nielsen er vel nok Danmarks mest populære trompetist.
Landet over fyldes kirkerne til hans koncerter.
Han har gennem årene haft et cd-salg på over 400.000 eksemplarer, hvilket gør ham til den mest sælgende instrumentalist i Danmark.

Per Nielsen formår som få at spille med respekt for kirkerummet med blandt andet populære numre som:

”Hallelujah”
En dejlig dag”
"Can You Feel the Love Tonight”.

På repertoiret er desuden klassikere som:

”O mio babbino caro”
af Puccini,
Jesus bleibet meine Freude”
af Bach
Ave Maria”
af Schubert.

Et fast nummer i koncerten er endvidere ”Amazing Grace”.

Alle numre kædes sammen med hans hyggelige sønderjyske lune!

Koncerten varer cirka 70 minutter.
Billetpris: 100 kr.

Billetsalg:
Lone Olsen, Udsigten 7, Hassing
7755 Bedsted.
mobil 40 81 62 16 loneo5071@gmail.com

Betaling kan ske ved afhentning af billetter på adressen, samt på mobilepay.

Købte billetter kan udleveres ved kirken en halv time før koncerten.

Indbyder
Visby-Hassing-Villerslev menighedsråd

Heltborg-Boddum-Ydby menighedsråd

*
Besøg af kirkeministeren
Mandag den 19. marts
Kirkeminister Mette Bock lægger vejen forbi Sydthy Provsti.
Efter at have besøgt Vestervig Kirkemusikskole og Vestervig Kirke er der
14.00 offentligt møde
Vestervig-Agger Hallen

Alle er hjerteligt velkomne.
*
Korsvejs-andagt
Langfredag 30. marts
*
Ydby Kirke 9.00
*Boddum Kirke
10.30.
En indre, åndelig korsvej, som giver
os mulighed for, selv ved at sidde på kirkebænken, at standse op i meditation ved de forskellige stationer på Kristi lidelsesvej og
tænke over, hvad de kan betyde for vort liv.
Stemningsmættet gudstjeneste uden altergang og sædvanlig prædiken
*
Lørdag 26. maj
Klokken i Ydby Kirke fylder 100 år

Indskrivning af konfirmander og minikonfirmander.

Arrangement på Hans Bakgaards Plads i Tvolm Skov.
Her byder vi de nye konfirmander og minikonfirmander fra alle tre sogne velkommen.
Samtidig markerer vi 100 års jubilæet for kirkeklokken i Ydby.
I forbindelse hermed vil der være mulighed for en tur i tårnet.

Arrangementet er for alle, store som små. Eftermiddagen afsluttes med fællesspisning.
Det præcise tidspunkt annonceres senere.
Heltborg, Boddum og Ydby sogne

På kirkegården ligger en oldtidshøj.

Det kan forekomme lidt mærkeligt, at man har opført en kristen kirke ved siden af en gravhøj fra hedensk tid, det ses dog omkring 100 steder i Danmark.

Ydby Kirke brændte første gang omkring år 1600, og som nævnt igen 1742. Skulle det ske en tredje gang, fortæller et sagn, at der i gravhøjen ligger en guldskat, som kan betale en genopbygning.

*
To hængestykker på vestpulpiturets underkant.
Forestiller kirkens brand og indvielse
*
Granitdøbefont (signeret B.J.1914) efterligner den romanske Thybo-type.
Dåbsfad af malm,, sydtysk, fra omkring 1575, med fremstilling af spejderne i Kanaan.
*
Adam- og Eva-figurer fra 1650 tilgik i 1930 Thisted Museum.
De befinder sig på Museets depot i Vang, og er fotograferet der.
*
Af det oprindelige inventar fra 1742-43, udført af Jens Villadsen Bundgaard i Skjoldborg, findes nu kun prædikestolen med himmel, krucifikset på nordvæggen og vestpulpituret
*
Alterskranken, trædøbefonten med låg, og dele af korskranken er tilgået Nationalmuseet.
Våbenhuset med indgang fra nord er fra omkring 1500
Under tårnet er der et lille krydshvælvet rum. Det har sikkert været indgang fra vest. Adgang til kirkerummet har været en lille rundbuet åbning, der nu er blændet.
Siden 1929 har tårnrummet været ligkapel.
Ydby Kirke er opført omkring år 1100. Noget tyder på koret er opført først, og har stået alene, eller der kan have været en endnu ældre kirke på stedet.
Og det har der, nemlig en trækirke. Ved Moesgaard Museum er opført en stavkirke mage til dem i Ydby, Idom, og Fredbjerg.

I katolsk tid var kirken viet til Sankt Morten.
Den romanske granitkvaderbygning består af kor og skib med to, oprindelig tre sengotiske tilføjelser: Sakristi og våbenhus i nord, tårn i vest.

Af G.E.C.GAD "Danske Kirker" fremgår det, at kirken den sjette november 1742 blev antændt, muligvis af et lynnedslag. Tilbage stod kun nogle stærkt ødelagte murrester. Efter reparation, og indsætning af nyt inventar, var der genindvielse første søndag i advent 1743.

En alterkalk af tin, og med hank, findes nu på Koldinghus!
På kirkegården er der flere nævneværdige gravstene. Een bestemt har en tankevækkende ordlyd :"Jeg hastigt ud af verden gik, og ved et Skud jeg Budskab fik. L (ars) J (ensen) Y (bye)".
*
Stenen blev sat over en ung mand, der blev dræbt ved et vådeskud 1816 29. januar.
Plantebeskyttelse var den egentlige årsag. Harerne åd Christen Madsen Tygstrups nyplantede æbletræer. Christen (*17. februar 1788) Lånte sin svogers jagtgevær. En sen aftentime bevægede sig noget låddent - Og!
Undersøgelsesforhøret endte med løsladelse, mod kaution, ingen dom, vi skriver 1816.
Christen Madsen Tygstrups kamp mod harerne, bar frugt.
Han blev meget kendt som foregangsmand, blandt andet inden for frugtavl. Hvorfor han onsdag den 22. december 1841 fik tilkendt et fornemt ærestegn af "Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab", med både diplom og pokal.

På grund af slægtskab med Christian Madsen Pedersen, elektroinstallatør i Ydby,
min læremester, endte diplom og pokal hos ham.
Sagerne er stadig i slægtens eje (Karen Marie), hvilket har givet mulighed for affotografering.
moxfa
Pokalen
Diplomet

Kirkegårdsdige og bagindgang mod sydøst, malet af Egon Nielsen
(affotograferet hos Karen Marie)
13 gravstene over familien Boel læs mere
I C.E.C GAD nævnes det, at Stoleværket er delvis kopieret efter et ældre. Det her på billedet viste kan være endnu nyere.
I C.E.C.Gad står der, at i 1929 fremdroges naive kalkmalerier, ornamentslyng og draperier, sikkert fra 1742, det må vel være de her omkring korbuen, som i øvrigt på et tidspunkt bliver fundet stærkt ildskørnet.
*
Altertavle fra 1577, meget anselig, købt efter branden fra major Moldrup til Vestervig, formentlig stammende fra klosterkirken. Det er en lutheransk fløjaltertavle med to trekantgavle, malerier 1747 ("Renoveret Ao 1747, A.. Gundahl pinx.") helt i Jens Thranes manér (Gundahl var hans svend); Nadveren i midten, til siderne Kristus på korset (efter van Dyck) og Opstandelsen. Genrestaureret 1930.
Alterkalk 1743 af J.K.Sommerfeldt Aalborg . Alterstager 1655, verdslige bordstager med våben og initialer for salige Peter von Gersdorff og Anne Lykke.
Krucifiks med sidefigurer, nævnes som korbuekrucifikset, nu er det placeret på skibets nordvæg.
Ved Jesu fod ses en yppig Magdalene - måske en lokal model.
Ringeanlægget er sat i drift 2013. Bedeslagshammeren, der ses til højre for den store klokke, anvendes også ved kimning og timeslag for tårnuret. Glamhullelågernes åbning er med i styringen.
Anlægget fungere til daglig automatisk, men der er selvfølgelig en fjernbetjening, så graveren ved kirkelige handlinger bestemmer.
Ringning til bøn morgen og aften sker med den store klokke, dog undtaget lørdag eftermiddag, hvor der ringes med begge klokker. Før gudstjenester ringes der første gang med den lille klokke, anden gang med den store, og lige før med begge klokker.
På kirkegården ligger en oldtidshøj.
Det kan forekomme lidt mærkeligt, at man har opført en kristen kirke ved siden af en gravhøj fra hedensk tid, det ses dog omkring 100 steder i Danmark.
Ydby Kirke brændte første gang omkring år 1600, og som nævnt igen 1742.
Skulle det ske en tredje gang, fortæller et sagn, at der i gravhøjen ligger en guldskat, en plov, som kan betale en genopbygning.
*
Johannes Hummelshøj Ni-stum.
I slutningen af besættelsen blev han, i Viborg, anråbt af en tysk soldat. Da han ikke hørte anråbet, fortsatte han sin gang, og blev nedskudt.
Gravstenen er nu opsat som en mindesten.
Boddum -Ydby - Heltborg sognes Hjemmeside
Angående Præsteembedet
Margit Dahl er efter sin sygemelding begyndt at arbejde 25%.
Det forventes, at Margit i løbet af det næste halve år kan varetage stillingen 100% igen.
Indtil da vil Knud Bunde Nielsen fortsætte med at løse de resterende opgaver.
Kirkebil
Der kan bestilles kørsel til gudstjenester i alle kirkerne hos:
Poul Svendsen 9795 6175
Senest aftenen før.
Kirkebilen er gratis.

18. februar 1.s.e.i fasten
Boddum 9.00 CN

25. februar 2.s.i fasten
Ydby 10.30 Familiegudstjeneste

MARTS

4. marts 3.s.i fasten
Heltborg 9.00
Boddum 10.30

11. marts Midfaste
Boddum 9.00
Ydby 10.30

18. marts Mariæ bebudelsesdag
Heltborg 9.00 LR

25. marts Palmesøndag
Ydby 9.00
Boddum 10.30

29. marts Skærtorsdag
Heltborg 9.00
Ydby 10.30

30. marts Langfredag
Ydby 9.00
Boddum 10.30

APRIL

1. april Påskedag
Boddum 9.00
Heltborg 10.30

2. april 2. Påskedag
Ydby 10.30

8. april 1.s.e. påske
Ydby 10.00 - Konfirmation

15. april 2.s.e.påske
Boddum 9.00
Heltborg 10.30

22. april 3.s.e.påske
Ydby 9.00
Boddum 10.30

27. april Bededag
Boddum 9.00
Heltborg 10.30

29. april 4.s.e.påske
Heltborg 10.00 Konfirmation
Ydby 10.30

MAJ

6. maj 5.s.e.påske
Heltborg 9.00 LR

10. maj Kristi himmelfartsdag
Boddum 9.00
Ydby 10.30

13. maj 4.s.e påske
Ydby 9.00
Heltborg 10.30

20. maj Pinsedag
Heltborg 9.00
Boddum 10.30

21. maj 2. Pinsedag
Fælles provstigudstigudstjeneste Ashøje 10.30

27. maj Trinitatis søndag
Boddum 9.00
Heltborg 10.30

I GAD´s "Danske Kirker" er der et gammelt billede af "Bagindgangen"
Sådan ser bagindgangen ud i dag.
Der er tilkommet en del bebyggelse, men kirken ses frit i landskabet fra syd og vest
Prædikestol med seks arkadefag, fire med evangelistmalerier.
*
*
Pulpitur med Jesus og de tolv apostle.

Orglet er udført i 2003 af Bruno Christensen og sønner.
11 Stemmer, 2 manualer og pedal.

***