Ydby Station
-og resten af verdenen
Ydby´s flere gange anpriste flotte og meget afvekslende natur i omegnen, suppleres rimeligt forbindelse til omverdenen. I højre spalte er der mulighed for at se, hvordan man kommer afsted med tog.
Historisk
Når der skal skrives om en by der har mere en tusind år bag sig, så fylder nutiden ikke så meget, derfor står der meget om fortiden, også om Ydby Station, der dog kun er fra 1882.
*
Thybanen
Banestrækningen Struer - Thisted blev indviet i 1882.

Da Thybanen skulle anlægges, var der nogen strid om, hvor den skulle løbe, og hvilke byer der skulle have station.

I Thy var Ydby, som den første by i Sydthy, selvskrevet. Vestervig ville gerne være den næste, men lå lidt for langt mod vest. Der var, som altid, noget politisk mudder, amtet ville ikke betale for merudgiften ved at komme om ad Vestervig, og så ville Vestervig heller ikke. Det blev Hurup som på det tidspunkt stort set ikke fandtes.

Vestervig var fornærmet og erklærede, at man ikke ville stige på toget i Hurup, men tage til Ydby eller Bedsted. Hurup var nærmest, men der var ikke meget længere til de to byer syd og nord for Hurup.

Ydby station 1952-56
1 stationsforstander 3 trafikassistenter og 2 ekstraarbejdere

Gods ind - og udlevering, billetsalg med et menneske bag svinglugen, oplysning om næste tog og returtog - datidens service.

Trafikassistenterne afløste på strækningens andre stationer (Struer-Thisted)

Når de skulle afløse, blev der sendt en sammenklappelig seng med, de overnattede nok i et tilfældigt lokale på stationen.

I efteråret 1956 var der en voldsom godstrafik på Thybanen. Det var medført af, at Limfjordsbroen mellem Aalborg og Nørresundby, var blevet påsejlet og gjort upassabel.

Al gods til landet nord for Limfjorden blev sendt ad Thybanen.

Vandtårnet ved Ydby Station - Malet i 1968, af sognets præst, Georg Steen Lund
se billedet i større format
Thybanen - Banestrækningen Struer - Thisted blev indviet i 1882.
Placeringen på egnens laveste punkt, er valgt af entreprenørmæssige årsager.
At der siden 1880 havde været teglværk, som var en naturlig kunde, har nok også medvirket.
Det var jernbanens indtog der skabte grundlaget for en ny by.

Som station midt mellem Struer og Thisted, fik Ydby vandtårn, også kaldt cisterne, så kunne damplokomotiverne få fyldt vand på. Da der på den tid ikke var elektricitet til rådighed, blev der opstillet en vindrose, eller klapsejler, til oppumpning af vand.

DSB havde, foruden vogterhuset ved overskæringen, flere huse til det fastansatte personale,.

Ydby station fungerede også som posthus, med postbil til Vestervig - Agger. Seks dage om ugen, mødte postbudene op, for at sortere breve og pakkeforsendelser.

Der var to perroner for passagerer, togene kunne den gang krydse i Ydby. Cirkus Miehe og Teglværket havde deres egne læsseramper.
Længst ude på terrænet var der et par solide træindhegninger, ventesale til grise og kreaturer der skulle ud på deres sidste rejse.
Brugsforeningen havde eget pakhus på området.

Lokomotiv foran jubilæumstoget 1882-2007
Ydby Station 1956
Jeg overværede en dag på stationen i Ydby, der er den sydligste i Thy, en tjenstlig samtale til koordinering af et godstogs fri gennemkørsel til Thisted.

Stationen havde fået melding sydfra, om at et godstog nærmede sig Ydby. Samtalen foregik nogenlunde sådan (opringningskoderne er fiktive):

Forstanderen drejede på telefonens håndsving :

1 kort og 2 lange (Hurup) - Hurup svarede - Det er Ydby der anmoder om fri gennemkørsel for 127, jeg kommer tilbage.

Det samme gentog sig, med andre opringningskoder for:

Bedsted
Hørdum
Snedsted
Sjørring

Når alle stationer var kaldt op, og de vagthavende ventede i telefonen, blev denne melding gentaget: Det er Ydby der anmoder om fri gennemkørsel for 127, som passerer Ydby cirka 14.37. De enkelte stationer bekræftede derefter mundtligt ordren.

Det må formentlig have været stationernes ansvar, at have alle modgående tog holdt inde på sidesporene.

Når et sådant tog passerede en station, stod stationsforstanderen på perronen med 2 grønne flag over hinanden i en bestemt vinkel og afstand, med en snor bestemt. Selve handlingen var lidt symbolsk, for på det tidspunkt kunne toget ikke nå at standse ved stationen. Nogle stationer havde, ude på strækningen, signaler der viste, om der var fri gennemkørsel.
Nu jeg kommer til at tænke over det, så kan de grønne flag måske også have været en melding om, at der var bestilt fri gennemkørsel på næste station.

Det var lange og tunge tog der passerede, det var efterår, med fugt og blade på skinnerne.
Det var svært at komme i gang, ikke alle godstog fik fri gennemkørsel, nogle skulle også have vand på lokomotivet.

Ved Ydby station kendte vi lydene. Når et tog sætter i gang skal det lyde: tøf------tøf-------tøf----tøf, men ofte lød det: tøf-tøf-tøftøftøftøf - indtil lokomotivføreren fik taget dampen af, og begyndt forfra.

moxfa

Rejsetider
Thisted 40 minutter
Struer 40 minutter
København H
4 timer og 40 minutter

*
Se Rejseplan
Kan man selv planlægge sin tid - og andres - er det meget mere afslappende og effektivt at bruge to dage, der kan så sniges et par møder mere ind, og et skuespil eller en koncert om aftenen.
Derudover får man næsten to gode arbejdsdage i toget, i fred og ro til forberedelse, referat og behandling af møderesultaterne.
*