Ydbyvej 184
Den tidligere Dyrlægebolig
Grunden er overgivet til Ydby Håndværker- og Borgerforening.
Det er meningen at der skal anlægges et fællesareal til forskelligt brug
Holmgaard Mølleå på vej mod syd
Der er ikke vand til at producere ret mange kWh, som i fordums dage på Holmegaard Elværk
Åbent alle dage 8-18
Oddesundvej 267 * Telefon 9795 6012
Læs mere
Grunden set fra Ydbyvej.
Mølleåen løber nede i skellet, helt til venstre i billedet